Publiczne Obrony Rozpraw Doktorskich

Zaproszenia na Publiczne Obrony Rozpraw Doktorskich
mgr Małgorzaty Szary  *  mgr Patrycji Gajewskiej  *  mgr Karoliny Chwiałkowskiej

DZIEKAN
i II Komisja d/s Przeprowadzania Przewodów Doktorskich WBiOŚ Uniwersytetu Śląskiego
uprzejmie zawiadamiają, że dnia 21 września 2018 r., o godz. 8.30
w sali 216 Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach przy ul. Bankowej 9, odbędzie się

Publiczna Obrona Rozprawy Doktorskiej
w obszarze nauk przyrodniczych, dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie ochrona środowiska

mgr Małgorzaty Szary

Temat rozprawy:

Warunki siedliskowe terenów poprzemysłowych a biologia traw: Calamagrostis epigejos
i Phragmites australis w aspekcie ich wykorzystania w rekultywacji

streszczenie - summary

Promotor:
dr hab. prof UŚ Gabriela Woźniak - Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, WBiOŚ, UŚ
Promotor pomocniczy:
dr Agnieszka Błońska - Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, WBiOŚ, UŚ
Recenzenci:
dr hab. prof. SGGW Mohamed Hazem Kalaji - Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa - recnzja
dr hab. prof. ATH Damian Chmura - Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała - recezja

Rozprawa doktorska wraz ze streszczeniem i recenzjami znajduje się do wglądu na stronie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach.
Wstęp na obronę wolny.

DZIEKAN
i III Komisja d/s Przeprowadzania Przewodów Doktorskich WBiOŚ Uniwersytetu Śląskiego
uprzejmie zawiadamiają, że dnia 28 września 2018 r., o godz. 10.00
w sali Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach przy ul. Bankowej 9, odbędzie się

Publiczna Obrona Rozprawy Doktorskiej
w obszarze nauk przyrodniczych, dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie biotechnologia

mgr Patrycji Gajewskiej

Temat rozprawy:
Szczegółowe mapowanie genu związanego z pierwszym etapem rozwoju włośników
u jęczmienia (Hordeum vulgare L.)

streszczenie - summary

Promotor:
prof. dr hab. Iwona Szarejko - Katedra Genetyki, WBiOŚ, UŚ

Promotor pomocniczy:
dr Agnieszka Janiak - Katedra Genetyki, WBiOŚ, UŚ

Recenzenci:
prof. dr hab. Maria Wędzony - Zakład Biologii Komórki i Genetyki, Wydział Geograficzo-Biologiczny, Uniwersytet Padagogiczny, Kraków - recenzja
prof. dr hab. Wojciech Święcicki - Zakład Genomiki, Instytut Genetyki Roślin, Polska Akademia Nauk, Poznań - recenzja

Rozprawa doktorska wraz ze streszczeniem i recenzjami znajduje się do wglądu na stronie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach.
Wstęp na obronę wolny.

DZIEKAN
i III Komisja d/s Przeprowadzania Przewodów Doktorskich WBiOŚ Uniwersytetu Śląskiego
uprzejmie zawiadamiają, że dnia 28 września 2018 r., o godz. 11.30
w sali Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach przy ul. Bankowej 9, odbędzie się

Publiczna Obrona Rozprawy Doktorskiej
w obszarze nauk przyrodniczych, dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie biotechnologia

mgr Karoliny Chwiałkowskiej

Temat rozprawy:
Analiza i charakterystyka metylomu jęczmienia (Hordeum vulgare L.) w stresie suszy
streszczenie - summary

Promotor:
dr hab. Mirosław Kwaśniewski - Katedra Genetyki, WBiOŚ, UŚ

Recenzenci:
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska - Zakład Ekspresji Genów, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań - recenzja
prof. dr hab. Paweł Krajewski - Zakład Biometrii i Bioinformatyki, Instytut Genetyki Roślin, Polska Akademia Nauk, Poznań - recenzja

Rozprawa doktorska wraz ze streszczeniem i recenzjami znajduje się do wglądu na stronie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach.
Wstęp na obronę wolny.