Publiczne Obrony Rozpraw Doktorskich

DZIEKAN
i I Komisja d/s Przeprowadzania Przewodów Doktorskich WBiOŚ Uniwersytetu Śląskiego
uprzejmie zawiadamiają, że dnia 15 czerwca 2018 r., o godz. 11.00
w sali Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach przy ul. Bankowej 9, odbędzie się

Publiczna Obrona Rozprawy Doktorskiej
w obszarze nauk przyrodniczych, dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie biologia

mgr Karoliny Kamińskiej

Temat rozprawy:

Zmiany w ultrastrukturze ślinianek i ciała tłuszczowego pareczników
w cyklu dobowym i rocznym

streszczenie - summary

Promotor:
dr hab. prof UŚ Magdalena Rost-Roszkowska - Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt, WBiOŚ, UŚ
Recenzenci:
dr hab. prof. UP Hanna Jackowiak - Zakład Histologii i Embriologii, Instytut Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań - recnzja
dr hab. Wacław Tworzydło - Zakład Biologii Rozwoju i Morfologii Bezkręgowców, Instytut Zoologi i Badań Biomedycznych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków - recezja

Rozprawa doktorska wraz ze streszczeniem i recenzjami znajduje się do wglądu na stronie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach.
Wstęp na obronę wolny.