Publiczne Obrony Rozpraw Doktorskich

DZIEKAN
i I Komisja d/s Przeprowadzania Przewodów Doktorskich WBiOŚ Uniwersytetu Śląskiego
uprzejmie zawiadamiają, że dnia 3 lipca 2017 r., o godz. 9.30
w sali Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska przy ul. Bankowej 9 w Katowicach, odbędzie się

Publiczna Obrona Rozprawy Doktorskiej
w obszarze nauk przyrodniczych, dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie biologia

mgr Marty Dziewięckiej

Temat rozprawy:
Ocena toksyczności in vivo tlenku grafenu (GO) u przedstawiciela bezkręgowców z gatunku Acheta domesticus
streszczenie - summary

Promotor:
dr hab. Maria Augustyniak, prof. UŚ - Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii, WBiOŚ, UŚ
Recenzenci:
dr hab. Maria Niklińska - Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński, Kraków - recenzja
prof. zw. dr hab. Grzegorz Rosiński - Instytut Biologii Eksperymentalnej, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama
                                                     Mickiewicza, Poznań - recenzja

Rozprawa doktorska wraz ze streszczeniem i recenzjami znajduje się do wglądu na stronie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach.
Wstęp na obronę wolny.

DZIEKAN
i I Komisja d/s Przeprowadzania Przewodów Doktorskich WBiOŚ Uniwersytetu Śląskiego
uprzejmie zawiadamiają, że dnia 3 lipca 2017 r., o godz. 11.30
w sali Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach przy ul. Bankowej 9, odbędzie się

Publiczna Obrona Rozprawy Doktorskiej
w obszarze nauk przyrodniczych, dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie biologia

mgr Agnieszki Bugaj-Nawrockiej

Temat rozprawy:
Zgrupowania lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych zbiorowisk roślinnych Wzgórz Trzebnickich
streszczenie - summary

Promotor:
dr hab. Karina Wieczorek, prof. UŚ - Katedra Zoologii, WBiOŚ, UŚ
Recenzenci:
prof. zw. dr hab. Jerzy Lis - Katedra Biosystematyki, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski -
                                        recenzja
dr hab. Cezary Sempruch, prof. UPH - Katedra Biochemii i Biologii Molekularnej, Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet
                                                       Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce - recenzja

Rozprawa doktorska wraz ze streszczeniem i recenzjami znajduje się do wglądu na stronie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach.
Wstęp na obronę wolny.