Publiczne Obrony Rozpraw Doktorskich

DZIEKAN
i III Komisja d/s Przeprowadzania Przewodów Doktorskich WBiOŚ Uniwersytetu Śląskiego
uprzejmie zawiadamiają, że dnia 7 lipca 2017 r., o godz. 12.00
w sali Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach przy ul. Bankowej 9, odbędzie się

Publiczna Obrona Rozprawy Doktorskiej
w obszarze nauk przyrodniczych, dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie biotechnologia

mgr Kingi Bondarczuk

Temat rozprawy:
Oporność na antybiotyki beta-laktamowe u bakterii bytujących w oczyszczalni ścieków
w Żywcu i Jeziorze Żywieckim

streszczenie - summary

Promotor:
prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget - Katedra Mikrobiologii, WBiOŚ, UŚ
Recenzenci:
prof. dr hab. Dariusz Bartosik - Zakład Genetyki Bakterii, Instytut Mikrobiologii, Uniwersytet Warszawski - recenzja
dr hab. inż. Maria J. Chmiel - Katedra Mikrobiologii, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy
                                          im. H. Kołłątaja, Kraków - recenzja

Rozprawa doktorska wraz ze streszczeniem i recenzjami znajduje się do wglądu na stronie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach.
Wstęp na obronę wolny.