Publiczne Obrony Rozpraw Doktorskich

DZIEKAN
i I Komisja d/s Przeprowadzania Przewodów Doktorskich WBiOŚ Uniwersytetu Śląskiego
uprzejmie zawiadamiają, że dnia 8 grudnia 2017 r., o godz. 10.00
w sali Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach przy ul. Bankowej 9, odbędzie się

Publiczna Obrona Rozprawy Doktorskiej
w obszarze nauk przyrodniczych, dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie biologia

mgr Katarzyny Sali

Temat rozprawy:
Czasowo-przestrzenne zmiany apoplastu i symplastu w trakcie autoszczepienia łodyg pomidora (Solanum lycopersicum L.) i rzodkiewnika (Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.)
streszczenie - summary

Promotor:
prof. dr hab. Ewa Kurczyńska - Katedra Biologii Komórki, WBiOŚ, UŚ
Recenzenci:
prof. dr hab. Barbara Kieliszewska-Rokicka - Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz - recenzja
dr hab. inż. Barbara Łotocka - Katedra Botaniki, Wydział Rolnictwa i Biologii, SGGW - recenzja

Rozprawa doktorska wraz ze streszczeniem i recenzjami znajduje się do wglądu na stronie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach.
Wstęp na obronę wolny.

DZIEKAN
i II Komisja d/s Przeprowadzania Przewodów Doktorskich WBiOŚ Uniwersytetu Śląskiego
uprzejmie zawiadamiają, że dnia 8 grudnia 2017 r., o godz. 12.00
w sali Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach przy ul. Bankowej 9, odbędzie się

Publiczna Obrona Rozprawy Doktorskiej
w obszarze nauk przyrodniczych, dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie biologia

mgr Anny Borgulat

Temat rozprawy:
Ekofizjologiczne zróżnicowanie wybranych populacji Vaccinium vitis-idaea (L.)  oraz Vaccinium myrtillus (L.) w strefie oddziaływania emisji przemysłowych
streszczenie - summary

Promotor:
dr hab. Ryszard Ciepał - Katedra Ekologii, WBiOŚ, UŚ
Recenzenci:
dr hab. prof. IETU Tomasz Staszewski - Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach - recnzja
dr hab. Adam Rostański - Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, WBiOŚ, UŚ - recezja

Rozprawa doktorska wraz ze streszczeniem i recenzjami znajduje się do wglądu na stronie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach.
Wstęp na obronę wolny.