Publiczne Obrony Rozpraw Doktorskich

DZIEKAN
i II Komisja d/s Przeprowadzania Przewodów Doktorskich WBiOŚ Uniwersytetu Śląskiego
uprzejmie zawiadamiają, że dnia 16 marca 2018 r., o godz. 9.00
w sali Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach przy ul. Bankowej 9, odbędzie się

Publiczna Obrona Rozprawy Doktorskiej
w obszarze nauk przyrodniczych, dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie biologia

mgr. Wojciecha Bierzy

Temat rozprawy:
Rola wybranych gatunków drzew w kształtowaniu aktywności zespołów mikroorganizmów glebowych w siedliskach skażonych metalami ciężkimi
streszczenie - summary

Promotor:
dr hab. Ryszard Ciepał - Katedra Ekologii, WBiOŚ, UŚ
Recenzenci:
prof. dr hab. Wiesław Barabasz - Katedra Mikrobiologii, Uniwersytet Rolniczy, Kraków - recnzja
dr hab. prof. AJD Piotr Krupa - Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii, Instytut Chemii i Ochrony Środowiska, Wydział
                                           Matematyczno-Przyrodniczy, Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa - recezja

Rozprawa doktorska wraz ze streszczeniem i recenzjami znajduje się do wglądu na stronie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach.
Wstęp na obronę wolny.

DZIEKAN
i I Komisja d/s Przeprowadzania Przewodów Doktorskich WBiOŚ Uniwersytetu Śląskiego
uprzejmie zawiadamiają, że dnia 27 marca 2018 r., o godz. 12.00
w sali Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach przy ul. Bankowej 9, odbędzie się

Publiczna Obrona Rozprawy Doktorskiej
w obszarze nauk przyrodniczych, dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie biologia

mgr Moniki Stalmach

Temat rozprawy:
Odpowiedzi immunologiczne i antyoksydacyjne u pająka Steatoda Grossa (Theridiidae) w warunkach laboratoryjnej ekspozycji na wybrane metale ciężkie
streszczenie - summary

Promotor:
dr hab. Grażyna Wilczek - Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii, WBiOŚ, UŚ
Recenzenci:
dr hab. Anna Świerzko, prof. IBM PAN - Pracownia Immunologii Zakażeń, Instytut Biologii Medycznej, PAN, Łódź
                                                       - recenzja
dr hab. Magdalena Chadzińska - Zakład Immunologii Ewolucyjnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
                                             - recenzja

Rozprawa doktorska wraz ze streszczeniem i recenzjami znajduje się do wglądu na stronie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach.
Wstęp na obronę wolny.