Publiczne Obrony Rozpraw Doktorskich

DZIEKAN
i I Komisja d/s Przeprowadzania Przewodów Doktorskich WBiOŚ Uniwersytetu Śląskiego
uprzejmie zawiadamiają, że dnia 24 października 2017 r., o godz. 11.00
w sali Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska przy ul. Bankowej 9 w Katowicach, odbędzie się

Publiczna Obrona Rozprawy Doktorskiej
w obszarze nauk przyrodniczych, dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie biologia

mgr. Lecha Karpińskiego

Temat rozprawy:
Porównanie zgrupowań kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae) wybranych rezerwatów przyrody i obszarów niechronionych województwa śląskiego
streszczenie - summary

Promotor:
prof. dr hab. Piotr Węgierek - Katedra Zoologii, WBiOŚ, UŚ
Recenzenci:
prof. dr hab. Jacek Hilszczański - Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary - recenzja
dr hab. Marek Bunalski - Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań - recenzja

Rozprawa doktorska wraz ze streszczeniem i recenzjami znajduje się do wglądu na stronie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach.
Wstęp na obronę wolny.

DZIEKAN
i I Komisja d/s Przeprowadzania Przewodów Doktorskich WBiOŚ Uniwersytetu Śląskiego
uprzejmie zawiadamiają, że dnia 24 października 2017 r., o godz. 12.30
w sali Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska przy ul. Bankowej 9 w Katowicach, odbędzie się

Publiczna Obrona Rozprawy Doktorskiej
w obszarze nauk przyrodniczych, dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie biologia

mgr. Wojciecha Szczepańskiego

Temat rozprawy:
Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) wybranych obszarów Natura 2000
Górnej Odry

streszczenie - summary

Promotor:
prof. dr hab. Aleksander Herczek - Katedra Zoologii, WBiOŚ, UŚ
Recenzenci:
prof. dr hab. Jacek Hilszczański - Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary - recenzja
dr hab. Marek Bunalski - Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań - recenzja

Rozprawa doktorska wraz ze streszczeniem i recenzjami znajduje się do wglądu na stronie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach.
Wstęp na obronę wolny.