Laboratorium Mikroskopii Skaningowej

dla szkół

Zaproszenie

na wykłady i pokazy z cyklu Obraz przyrody w obiektywie mikroskopu elektronowego, które organizowane są każdego roku przez Laboratorium Mikroskopii Skaningowej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Jagiellońskiej 28 w Katowicach.
Wykłady i zajęcia są otwarte i może wziąć w nich udział każdy zainteresowany problematyką mikroskopii elektronowej w biologii.
Prowadzone są wyłącznie dla zorganizowanych grup 15-20 osobowych.
Opiekunowie grup powinni wcześniej umówić się z prowadzącym zajęcia (tel./e-mail).

KONTAKT

 
Więcej o ofercie

WYKŁAD dr Jagny Karcz nt. Mikroskopia elektronowa – więcej widzieć-więcej wiedzieć (wykład multimedialny, 45 minut, odbywa się w Auli lub sali B-17).

Streszczenie: Omówiona zostanie historia rozwoju mikroskopii elektronowej i ciekawostki z nią związane, budowa i zasada działania skaningowego mikroskopu elektronowego w jego współczesnej, cyfrowej wersji. Przedstawione będą wyniki prowadzonych na nim prac badawczych i ich zastosowania w wielu dziedzinach nauki i techniki.

WARSZTATY i POKAZY - Mikroskop elektronowy skaningowy. Prowadzi dr Jagna Karcz w Laboratorium Mikroskopii Skaningowej

Streszczenie: Uczestnicy pokazu zapoznają się z zasadami działania mikroskopu elektronowego skaningowego. W trakcie pokazu omówione zostaną najbardziej ciekawe obiekty biologiczne i niebiologiczne (np. tworzywa sztuczne, odpady, minerały), jak również procesy wyjaśniające ich przygotowanie do obserwacji w SEM. W ramach zajęć praktycznych uczniowie będą mogli zobaczyć laboratorium SEM, w tym pokaz pracy mikroskopu oraz wykonać proste preparaty do obserwacji w mikroskopie skaningowym. Jednym słowem chcemy pokazać, że o mikroskopii elektronowej w biologii można mówić w sposób ciekawy i przystępny.

 

Laboratorium Mikroskopii Skaningowej w upowszechnianiu wiedzy biologicznej

Laboratorium Mikroskopii Skaningowej Wydziału Biologii od momentu jej powołania tj. od 1997 roku (jako Pracownia Mikroskopii Skaningowej) prowadzi w każdym roku wykłady i pokazy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach cyklu „Obraz przyrody w obiektywie mikroskopu elektronowego”. Tematyka pokazów związana jest z poszerzeniem wiedzy o budowie roślin, zwierząt, a także ciekawych struktur materiałowych.
Podczas wykładów/prezentacji uczniowie/nauczyciele mają możność zapoznania się z możliwościami, które oferuje mikroskopia elektronowa skaningowa w zakresie obrazowania materii biologicznej na poziomie komórek i tkanek organów roślinnych i zwierzęcych, a także obiektów chemicznych, fizycznych i materiałowych. Prezentowane są techniki umożliwiające przygotowanie preparatów, a następnie ich analizę w skaningowym mikroskopie elektronowym.
Przedstawiana jest również historia rozwoju mikroskopii elektronowej, najnowsze tendencje w badaniu i obrazowaniu materii biologicznej i ciekawostki związane z rozwojem mikroskopowych technik analitycznych.
Zajęcia mają postać prezentacji multimedialnej. Podczas wykładów/pokazu stosowane są metody aktywizujące uczniów: dyskusja na zadany temat.
Do dyspozycji nauczycieli i uczniów dostępne są atlasy mikrofotografii obiektów biologicznych w Laboratorium SEM Wydziału Biologii.

Na przestrzeni ostatnich lat w ramach dni otwartych Wydziału, Festiwalu Nauki Uniwersytetu Śląskiego oraz w ramach cyklicznej oferty Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem prezentowano następujące wykłady:

 1. Obraz przyrody w obiektywie mikroskopu elektronowego – więcej widzieć, więcej wiedzieć
 2. Analityczna mikroskopia elektronowa w obrazowaniu materii – stan obecny i perspektywy
 3. Mikroskopia elektronowa w biologii i medycynie – możliwości i granice
 4. Mikroskopia elektronowa w diagnostyce środowiska
 5. Epiderma roślin – źródłem wiedzy o stanie środowiska
 6. Tworzywa sztuczne i ich biodegradacja – badania w mikroskopie skaningowym
 7. Mikrostruktura ściany komórkowej w obiektywie mikroskopu elektronowego
 8. Mikroskopia elektronowa: techniki obrazowania i analizy materii biologicznej
 9. Obraz w mikroskopie elektronowym a wielościany
 10. Fascynujące wzory komórkowe u roślin i zwierząt
 11. Podróż w świat techniki mikroskopii elektronowej
 12. Obrazowanie w biologii – możliwości i granice mikroskopów elektronowych
 13. Co kryje skórka roślin – bioróżnorodność w skali mikro
 14. Przyroda w teatrze rozmaitości – od genu do ekosystemu
 15. Świat przyrody malowany elektronami
 16. Dyskretny urok mikroświata
 17. Tworzywa sztuczne i ich biodegradacja – badania w skaningowym mikroskopie elektronowym  

W oferowanych zajęciach chcemy pokazać, że o mikroskopii elektronowej w biologii można mówić w sposób ciekawy i przystępny, a także zwrócić uwagę na jej ogromną przydatność w badaniach środowiskowych.

Wybrane przykłady upowszechniania wiedzy biologicznej

 

2 luty 2019 - Warsztaty z mikroskopii elektronowej pt.: Woskowe struktury hydrofobowe ptasich piór w ramach projektu Akademii Młodych Biologów „LYKEION”.
Poniżej zdjęcia wykonane podczas warsztatów przez Agnieszkę Kowalczyk, opiekunkę projektu AMB z Pałacu Młodzieży w Katowicach.

24-25 maj 2018 -  Festiwal Nauki i Techniki. Miejski Ośrodek Kultury, Żory.
Wykład: Małe struktury do wielkich zadańprogram

22 kwietnia – 10 września 2018 – wystawa fotografii naukowej w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie pt. „Świat przyrody malowany elektronami” – folder informacyjny

22-28 kwietnia 2018 - XXV Tydzień Ziemi. Dopóki Ziemia kreci się. Muzeum Górnictwa Węglowego, Zabrze.
Wykład: Małe struktury do wielkich zadańprogram

9 marzec 2018 – Warsztaty z mikroskopii elektronowej dla młodzieży z II LO im. E. Plater w Sosnowcu: Analityczna mikroskopia elektronowa w obrazowaniu materii – stan obecny i perspektywy

12 styczeń 2018 - Noc Biologów 2018

22-27 maj 2017 - Festiwal Nauki i Techniki. Miejski Ośrodek Kultury, Żory.
Prelekcja i pokaz: Coraz głębiej do wnętrza materii – mikroskop elektronowy w akcji.

warsztaty w SemLab dla Akademii Młodych Biologów „Lykeion” - 5.12.2016, fot. Agnieszka Kowalczyk21-27 kwietnia 2017 - XXIV Tydzień Ziemi. Powietrze nad Śląskiem. Muzeum Górnictwa Węglowego, Zabrze.
Wykład: Smog pod mikroskopem

5 grudzień 2016 - Warsztaty z mikroskopii elektronowej w ramach projektu Akademii Młodych Biologów „Lykeion”: Mikroskopia elektronowa w diagnostyce środowiska (Sekrecje woskowe u roślin i zwierząt).

22-28 kwietnia 2015 - XXII Tydzień Ziemi. Wszystkie strony światła. Muzeum Górnictwa Węglowego, Zabrze.
Wykład: Nowe oblicze światła – wędrówki elektronów

11 styczeń 2013 - Noc Biologów 2013

18 maj 2012 - Fascynujący Świat Roślin 2012 (Fascination of Plant Day)
Świat roślin malowany elektronami

23 września 2011 - Śląska Noc Naukowców 2011
Zwiedzanie i zajęcia w Laboratorium Mikroskopii Elektronowej Skaningowej: Świat przyrody w obiektywie mikroskopu elektronowego.
galeria

29 marca 2011 - Warsztaty laboratoryjne dla młodzieży z II LO im. Frycza Modrzewskiego w Rybniku.
Bioróżnorodność w obiektywie mikroskopu elektronowego.

24 września 2010 - Śląska Noc Naukowców 2010
Zwiedzanie i zajęcia w Laboratorium Mikroskopii Elektronowej Skaningowej: Świat przyrody malowany elektronami – to, czego nie widać gołym okiem.
galeria

23 maj 2009 - Warsztaty dla uczniów gimnazjum z Zespołu Szkół w Ślemieniu w ramach projektu edukacyjnego EFS. Katowice.
galeria

22 - 28 kwietnia 2009 - XVI Tydzień Ziemi. W poszukiwaniu pozytywnej energii. Muzeum Górnictwa Węglowego, Zabrze.
Wykład: Czy bakterie mogą być źródłem nowej energii?

5 grudzień 2007 - Warsztaty z biologii organizowane przez Wydawnictwo Operon, Bielsko-Biała.
Wykład: Obraz przyrody w obiektywie mikroskopu elektronowego.

21-27 kwietnia 2006 - XIII Tydzień Ziemi. Niebezpieczna natura. Muzeum Górnictwa Węglowego, Zabrze.
Wykład: Rośliny naszym wrogiem czy sprzymierzeńcem?

15 marzec 2006 - Międzyszkolna Sesja Młodych Matematyków, II LO im. M. Konopnickiej, Katowice.
Wykład: Obraz w mikroskopii elektronowej a wielościany.