NABÓR WNIOSKÓW na dofinansowanie badań

02.07.2019

Szanowni Państwo,

Komisja Nauki ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie badań prowadzonych przez młodych naukowców i doktorantów. Nabór wniosków trwa do 12 lipca włącznie. Wydruk wniosku wraz z załącznikami należy składać w Dziekanacie, a wersję elektroniczną należy posłać na skrzynkę kn.wbios@us.edu.pl

Zgodnie z Ustawą 2.0 zmieniła się definicja młodego naukowca - jest to doktorant lub nauczyciel akademicki nie posiadający stopnia doktora albo osoba, która posiada stopień doktora od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat.

Należy zwrócić uwagę na zmieniony regulamin i jego załączniki. Najważniejsze zmiany to: ograniczenia finansowania do 20 tyś. w przypadku pracowników i 10 tyś. w przypadku doktoranta, brak finansowania dla kierowników projektów i ograniczenia w finansowaniu aparatury i upowszechniania wyników projektu.

Zachęcamy do składania wniosków

W imieniu Komisji Nauki

Prof. dr hab. Piotr Świątek

 

Regulamin

Załącznik 1 wniosek projektowy z DS MŁODZI PRACOWNICY 2019

Załącznik 2 sprawozdanie końcowe projektu z DS MŁODZI PRACOWNICY 2019

Załącznik 3 wniosek projektowy z DS DOKTORANCI 2019

Załącznik 4 kryterium punktowania doktoranci 2019

Załącznik 5 sprawozdanie końcowe projektu DS DOKTORANCI 2019

 

Wróć