NAGRODY JM REKTORA dla nauczycieli akademickich

17.06.2019

Szanowni Państwo,
JM Rektor ogłosił nabór wniosków na nagrody dla nauczycieli akademickich. Nagrody przyznawane są za osiągnięcia naukowo-badawcze, dydaktyczne i organizacyjne osiągnięte w roku 2018 oraz za całokształt dorobku.

Regulamin przyznawania nagród uległ niewielkim zmianom i załączono go także do niniejszej wiadomości.
Dodatkowo załączono nasze wewnętrzne regulacje dotyczące zasad przygotowania list rankingowych kandydatów do nagrody.

REGULAMIN JM Rektora z dwoma załącznikami

Wniosek o przyznanie nagrody sporządzony na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 i nr 2 do wspomnianego regulaminu nagród Rektora składa przełożony kandydata do nagrody w dziekanacie do dnia 24 czerwca włącznie.
Do wniosków proszę dołączyć pierwsze strony publikacji, będących podstawą ubiegania się o nagrodę.

Wnioski będą podlegać ocenie Komisji ds. Nagród a Rada Wydziału 28.06.2019 będzie mogła pojąć uchwałę i rekomendować rektorskiej Komisji ds. Nagród kandydatów.

Osoby/zespoły, które składały wnioski o tzw. nagrody specjalne JM Rektora i chcą nadal kandydować proszone są o złożenie nowych wniosków.

Serdecznie Państwa zachęcam do składania wniosków!
Z poważaniem
Piotr Świątek

 

 

Wróć