Oferta CERIC-ERIC skierowana do naukowców

06.09.2017

Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej CERIC-ERIC po raz kolejny zaprasza do bezpłatnego korzystania ze swojej infrastruktury badawczej. Oferta CERIC-ERIC skierowana jest m.in. do naukowców z dziedzin medycyny, farmakologii, biologii i biotechnologii.

Oprócz zapewnienia bezpłatnego dostępu do aparatury CERIC-ERIC pokrywa również koszty: podróży i zakwaterowania dwóch naukowców przeprowadzających eksperyment oraz publikacji wyników wybranych badań. Ośrodki badawcze CERIC-ERIC zapewniają wsparcie merytoryczne i techniczne w czasie pomiarów.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków o dostęp do aparatury znajdują się w serwisie internetowym CERIC-ERIC.

Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres useroffice@ceric-eric.eu

Wnioski należy składać do 2 października br.

 

W ramach naboru można ubiegać się o dostęp do następujących ośrodków:

*  Włochy: Synchrotron Elettra
*  Węgry: Budapesztańskie Centrum Neutronowe
*  Chorwacja: Akceleratory Jonów - Instytut Ruđera Boškovicia
*  Austria: Uniwersytet Techniczny w Grazu, Instytut Chemii Nieorganicznej
*  Czechy: Laboratorium Fizyki Powierzchni, Uniwersytet Karola
*  Rumunia: Laboratorium Struktur Atomowych i Wad Materiałów Zaawansowanych, Narodowy Instytut Fizyki Materiałów
*  Słowenia: Słoweńskie Centrum Magnetycznego Rezonansu Jądrowego, Narodowy Instytut Chemii.

Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej (Central European Research Infrastructure Consortium) CERIC-ERIC skupia wyspecjalizowane laboratoria i ośrodki badawcze z Europy Środkowej. 

Polskę reprezentuje w nim Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS z Krakowa. Konsorcjum działa pod auspicjami Komisji Europejskiej. Pełnoprawnym członkami organizacji są Austria, Czechy, Polska, Rumunia, Serbia, Słowenia, Węgry i Włochy. Status obserwatora posiada Chorwacja. Siedziba CERIC-ERIC znajduje się w Trieście (Włochy).

ZAPROSZENIE

 

 

Wróć