Biologia i ekologia roślin drzewiastych konferencja

27.04.2018

85 lat Instytutu Dendrologii PAN w KórnikuSerdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej „BIOLOGIA I EKOLOGIA ROśLIN DRZEWIASTYCH” połączonej z obchodami jubileuszu 85-lecia Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku. Konferencja odbędzie się w dniach 11-15 CZERWCA 2018 ROKU. Sesje naukowe (referatowe i plakatowe) zaplanowaliśmy w dniach 11-13 CZERWCA, a w dniach 14-15 CZERWCA – warsztaty dendrologiczne dla młodych naukowców.

Miło jest nam poinformować, że poszerzyliśmy ofertę wykładów zaproszonych gości o dwa referaty:

1. DR. INŻ. ANDRZEJA KONIECZNEGO, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych – wykład pt. „Znaczenie badań naukowych dla rozwoju Lasów Państwowych” oraz 2. PROF. STEVENA CAVERSA z Centre for Ecology & Hydrology ze Szkocji – wykład pt. „Pursuing the genetics of local adaptation in Scots pine, Pinus sylvestris L.”.

Ponadto młodzi naukowcy będą mogli wziąć udział w trzech KONKURSACH NA NAJLEPSZE PLAKATY prezentujące wyniki badań, tj. o nagrodę:

1. Dyrektora Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, 2. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu oraz 3. Przewodniczącego Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego.

Prosimy o zapoznanie się z załączonym komunikatem nr 2. Szczegółowe informacje o konferencji można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Dendrologii PAN.

PROF. DR HAB. JACEK OLEKSYN, CZł. KORESP. PAN
Dyrektor Instytutu Dendrologii PAN

DR HAB. ANDRZEJ M. JAGODZIńSKI, PROF. ID PAN
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Wróć