Biopotencjał 2018 - konferencja dla studentów i dyplomantów

26.02.2018

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zaprasza na IV Ogólnopolską konferencję dyplomantów i studentów Kierunków Przyrodniczych i Techniczno-Przyrodniczych z Udziałem Przedstawicieli Przedsiębiorstw oraz Instytucji Otoczenia Biznesu.

IV Ogólnopolska Konferencja Dyplomantów i Studentów Kierunków Przyrodniczych i Przyrodniczo-Technicznych BIOPOTENCJAŁ 2018 stanowi idealną okazję do zapoznania się z najnowszymi kierunkami badań w zakresie nauk biologicznych (w tym biologii człowieka, środowiska i biologii medycznej) i technicznych (inżynieria środowiska, w tym: gospodarka wodno-ściekowa, odpadowa, OZE, zanieczyszczenie powietrza, biotechnologia).

Stwarza ona możliwość do spotkania w jednym miejscu studentów, doktorantów i pracowników naukowych z całej Polski. Dzięki temu macie Państwo szansę do poznania kształtujących się innowacyjnych trendów know-how, które mogą być implementowane w przedsiębiorstwach stając się katalizatorem ich rozwoju w przyszłości.

Wydarzenie jest odpowiedzią na przyjęty przez UE strategiczny kierunek rozwoju w perspektywie 2020 „Biogospodarka dla Europy” oparty na zrównoważonym rozwoju i nowych technologiach biologicznych.

Udział w konferencji umożliwia także nawiązanie kontaktu ze środowiskiem naukowym w perspektywie realizacji wspólnych projektów B+R finansowanych ze środków UE.

Firmy mają również możliwość zaprezentowania swojej działalności w formie stoiska (stolik plus poster) lub w formie prezentacji multimedialnej (prelekcja, film, inne formy).

Zapraszamy do najnowoczesniejszego kampusu Uniwersyteckiego w kraju!

Udział w konferencji jest bezpłatny!

Wszystkie zgłoszone prace zostaną opublikowane w formie e-publikacji jako materiały konferencyjne.

Konferencja odbędzie się w dniu 8 czerwca 2018 r. w kampusie UKSW przy ulicy Wóycickiego 1/3 Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych w Warszawie.

Więcej szczegółów organizacyjnych, regulamin Konferencji, formularze rejestracyjne, ramowy program Konferencji, informacje dotyczące dojazdu i noclegów, a także kolejne komunikaty oraz program Konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej konferencji.

 

 

 

Wróć