HYDRO 2018 - I międzynarodowa Konferencja

28.05.2018

Zakład Inżynierii Leśnej Wydziału Leśnego w Krakowie zaprasza do udziału w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Hydrologia w Środowisku Naturalnym i Antropogenicznym”*, która odbędzie się w dniach 4-7 września 2018r w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Konferencja będzie doskonałą okazją do prezentowania wyników badań naukowych oraz do dyskusji o aktualnych trendach w nauce i praktyce z zakresu szeroko rozumianej hydrologii, leśnictwa i ekologii, jak również stworzy płaszczyznę służącą wymianie doświadczeń na styku teorii oraz praktyki.

Problematyka konferencji będzie obejmować takie zagadnienia, jak m. in:
- składowe bilansu wodnego atmosfera-drzewostan-gleba
- intercepcja
- spływ po pniu
- wpływ zanieczyszczeń na gospodarkę wodną roślin
- zasoby wodne
- zbiorniki wodne
- energia wodna
- zanieczyszczenie wód
- ochrona środowiska wodnego
- ekologia wód
- zespoły organizmów wodnych
- procesy występujące w rzekach i potokach górskich
- zagrożenie powodziowe
- procesy erozyjne
- retencja glebowa
- nawodnianie w szkółkarstwie
- właściwości hydro-fizyczne gleby
- hydrofobowość gleb
- systemy odwodnienia dróg leśnych
- rozwiązania techniczne (osuwiska)
- GIS w Hydrologii
- modelowanie hydrologiczne, i in.

Uzupełnieniem bogatego programu obrad naukowych będzie sesja terenowa.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie konferencji

 

 

 

Wróć