Konferencja naukowa połączona z obchodami jubileuszu 85-lecia Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku

20.02.2018

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w konferencji naukowej „BIOLOGIA I EKOLOGIA ROŚLIN DRZEWIASTYCH” połączonej z obchodami jubileuszu 85-lecia Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku.

Badania dotyczące roślin drzewiastych i tworzonych przez nie układów prowadzone są w licznych ośrodkach naukowych w Polsce i na świecie.

Chcielibyśmy, by konferencja była forum bezpośredniej wymiany myśli i dyskusji nad najważniejszymi problemami dotyczącymi biologii i ekologii roślin drzewiastych, które integrowałoby środowisko naukowe przyrodników oraz dawałoby szansę na zapoznanie się z wynikami badań podstawowych przez praktyków i służyło wytyczaniu spójnych kierunków badawczych, w tym interdyscyplinarnych.

Konferencja odbędzie się w dniach 11-15 czerwca 2018 r.

Sesje naukowe (referatowe i plakatowe) zaplanowaliśmy w dniach 11-13 czerwca, a w dniach 14-15 czerwca – warsztaty dendrologiczne dla młodych naukowców.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Jarosław Gowin – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jerzy Duszyński – Prezes Polskiej Akademii Nauk oraz Andrzej Konieczny – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Udział w konferencji należy zgłosić do 30 kwietnia 2018 roku na stronie konferencji.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Dendrologii PAN.

 

 

 

Wróć