NanoBioMateriały - teoria i praktyka

12.01.2018

Organizatorzy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zapraszają na III Interdyscyplinarną Konferencję "NanoBioMateriały - teoria i praktyka", która odbędzie się w Toruniu, w dniach 6-8 czerwca 2018 r.

Podobnie jak poprzednie spotkania, III NaBioMat będzie interdyscyplinarnym forum, służącym przepływowi informacji i poglądów oraz poszukiwaniu nowych obszarów badawczych i nawiązywaniu współpracy.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia z zakresu Chemii, Biotechnologii, Biologii Molekularnej, Medycyny i Ochrony Środowiska:
  * Synteza nanomateriałów nieorganicznych, bionanomateriałów oraz materiałów biokompatybilnych,
  * Badania chemiczne i strukturalne nanomateriałów,
  * Związki biologicznie czynne o potencjalnym zastosowaniu w nanotechnologii,
  * Interakcje biomolekuł i nanomateriałów,
  * Bioreaktory, bioprocesy, biosensory, bionośniki,
  * Cytotoksyczność nanomateriałów,
  * Nanomateriały i nanocząsteczki w medycynie
  oraz tematy pokrewne.

Rejestracja prowadzona jest do 31. marca 2018 (ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń i abstraktów).
Aktywny formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej wydarzenia.

Zapraszamy do odwiedzenia profilu konferencji na Facebooku.

 

 

Wróć