Ochrona i rekultywacja jezior - XI Konferencja Naukowo-Techniczna

17.12.2018

W dniach 12-14 czerwca 2019 r., w Grudziądzu odbędzie się XI edycja konferencji poświęconej ochronie i rekultywacji zbiorników wodnych. Konferencja jest adresowana do szerokiego grona odbiorców, zarówno przedstawicieli środowisk naukowych, jak i administracji publicznej, organizacji pozarządowych i firm więcej czytaj w komunkacie

karta zgłoszenia uczestnictwa

 

 

Wróć