"Odnawialne źródła energii i ochrona przyrody..." - konferencja w Tarnowie

20.01.2016

Zakład Ochrony Środowiska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie - organizatorzy konferencji „Odnawialne źródła energii i ochrona przyrody w działalności studenckich kół naukowych” serdecznie zapraszają na imprezę naukową adresowaną do studenckich kół naukowych.

Spotkania konferencyjne odbędą się w dniach 10-12 marca 2016 r. w budynkach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Udział w konferencji jest bezpłatny

Tematyka publikacji ma dotyczyć szeroko pojętej ochrony środowiska, preferowane będą tematy z następującego zakresu:
• wyniki badań i inwentaryzacji przyrodniczych dotyczące flory i fauny, szczególnie gatunków chronionych, zagrożonych i inwazyjnych,
• wyniki badań dotyczące biologii flory i fauny, szczególnie gatunków chronionych, zagrożonych i inwazyjnych,
• wyniki badań dotyczących siedlisk przyrodniczych lub obszarów chronionych,
• plany i strategie ochrony wybranych elementów przyrody lub obszarów chronionych,
• odnawialne źródła energii w Polsce i na świecie (perspektywy, obecna sytuacja, zagadnienia prawne i ekonomiczne, badania i innowacje, strategie itp.),
• problematyka gospodarki odpadami w Polsce i na świecie (perspektywy, obecna sytuacja, zagadnienia prawne i ekonomiczne, badania i innowacje, strategie itp.),problematyka kompensacji przyrodniczych i rekultywacji terenów. 

Artykuły spełniające wymogi będą wydane w recenzowanej monografii pokonferencyjnej PWSZ w Tarnowie (4 punkty MNiSW).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Konferencji

Wróć