Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji

05.05.2016

Ambasada Francji w Polsce, Instytut Francuski w Polsce oraz Polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) zaprasza na drugą edycję Polsko-Francuskiego Forum Nauki i Innowacji, która odbędzie się w dniu 8 czerwca br. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (AGH).

Forum ma na celu :
* przedstawić francusko-polską współpracę w dziedzinie badań i innowacji, szczególnie współpracę naukową w kluczowych dziedzinach francusko-polskiego partnerstwa strategicznego,
* podkreślić perspektywy oferowane przez europejski program ramowy dotyczący nauki i innowacji 'Horizon 2020'.

W wydarzeniu weźmie udział blisko 300 uczestników, w tym: francuscy i polscy naukowcy, zespoły zaangażowane w projekty europejskie, polskie i francuskie władze naukowe, partnerzy projektów Polonium oraz przedstawiciele międzynarodowych laboratoriów stowarzyszonych (LIA) CNRS.

Forum zainaugurowane zostanie przez francuskie oraz polskie władze i zorganizowane zostanie w dwóch częściach: w pierwszej odbędzie się sesja plenarna poświęcona wymianie doświadczeń na temat 'Od nauki do innowacji', w drugiej odbędzie się 5 równoległych sesji tematycznych.

Podczas sesji tematycznych poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  1. dwustronna współpraca naukowa oraz program Polonium: pierwszy krok w kierunku europejskich projektów programu Horizon 2020 (10-minutowe prezentacje),
  2. badania i innowacje w dziedzinie energetyki (15-minutowe prezentacje),
  3. zielone technologie i eko-innowacje (dyskusja),
  4. współpraca naukowa i technologiczna w dziedzinie przestrzeni kosmicznej (15-minutowe prezentacje),
  5. innowacje, rozwój i reindustrializacja (dyskusja).

W trakcie sesji tematycznych 1, 2 oraz 4 uczestnicy będą mieli możliwość przeprowadzenia ustnej prezentacji* lub zaprezentowania plakatu** swoich polsko-francuskich osiagnięć. Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo selekcji projektów, biorąc pod uwagę liczbę dostępnych miejsc.

PROGRAM

REJESTRACJA jest bezpłatna i obowiązkowa. Zapisu należy dokonać do 16 maja 2016 r. precyzując sesję, w której chcieliby Państwo wziąć udział.

więcej informacji na stronie Forum

----------------------------------------------------------------------------------
*prezentacja w języku angielskim, trwająca 10-15 minut w zależności od wybranej sesji
**plakat w języku angielskim, format B2

 

 

 

Wróć