Zarządzanie ochroną przyrody w lasach - konferencja

29.05.2017

Zapraszam do udziału w XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Zarządzanie ochroną przyrody w lasach" organizowanej przez Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem w Tucholi.
Konferencja odbędzie się w dniach 1-3 września 2017 roku w Ośrodku Rehabilitacji i Wypoczynku - "Perła Borów" w miejscowości Tleń.

Główne zagadnienia tematyczne konferencji to:
- zarządzanie ochroną przyrody w lasach (kontekst krajowy i zagraniczny),
- racjonalna gospodarka zasobami leśnymi,
- zarządzanie przedsiębiorstwami leśnymi,
- prawne, techniczne i ekonomiczne aspekty ochrony przyrody w lasach,
- ochrona przeciwpożarowa lasów.

Mamy nadzieję, iż zaproponowana tematyka spotka się z Państwa zainteresowaniem, czego efektem będą owocne dyskusje i referaty podczas wrześniowego spotkania.

Gorąco zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń.

ZAPROSZENIE

dr inż. Jan Lorkowski
Dziekan Wydziału Inżynieryjnego
Wyższej Szkoły Zarządzania
Środowiskiem w Tucholi

Wróć