Ogłoszenia

 

W związku z wprowadzeniem godzin rektorskich w Uniwersytecie Śląskim dnia 13 października 2017 r., zajęcia z przedmiotu Podstawy biologii zostaną przesunięte o tydzień i odbędą się 20 października br. (Jagiellońska 28, sala B-110).

 
12.10.2017
 
 

W związku z ogłoszeniem przez Rektora UŚ dnia 13 października godzin rektorskich wolnych od zajęć dydaktycznych do godziny 12.00, zostaje odwołany wykład z Mutagenezy.

 
11.10.2017
 
 

W czwartek 12 października zajęcia z przedmiotu Zoologia - pierwotniaki i bezkręgowce nie odbędą się ...

 
11.10.2017
 
 

Zajęcia z przedmiotu Różnorodność glonów i grzybów rozpoczynają się 11 października br.

 
04.10.2017
 
 

Harmonogram zajęć prowadzonych w Katedrze Biochemii w ramach przedmiotu Techniki i metody analityczne w ochronie środowiska, jest zamieszczony na stronie z materiałami do pobrania dla kierunku

 
03.10.2017
 
 

Pierwsze seminarium licencjackie dla 3 roku Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody odbędzie się dnia 4 października (środa) ...

 
03.10.2017
 
 

Materiały i wszelkie informacje dotyczące ćwiczeń przysyłane przez Katedry są dostępne na stronach z materiałami do pobrania przy każdym kierunku...

 
02.10.2017
 
 

Informujemy, że cykl ćwiczeń z przedmiotu Podstawy struktury Eukaryota prowadzony w Katedrze Anatomii i Cytologii Roślin, rozpocznie się dnia 5 października w grupach i godzinach zgodnych z rozkładem zajęć...

 
02.10.2017
 
 

Wykład z przedmiotu GOSPODAROWANIE NA OBSZARACH NATURA 2000 rozpocznie się 3 października 2017r. (wtorek) o godz. 8:30 w sali B-101 (obok auli) na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska (ul. Jagiellońska 28).

 
02.10.2017
 
 

Dostępne są już wszystkie plany zajęc dla wszystkich kierunków. Niektóre z nich zostały zaktualizowane w stosunku do pierwszej wersji.

 
29.09.2017