Wdrożenia, patenty

marzec 2017 r. - udzielenie patentu przez Urząd Patentowy RP na wynalazek
BRAMA KALIBRACYJNA DO POMIARÓW SONAROWYCH
Twórcy wynalazku: dr Andrzej Woźnica, dr Bartosz Łozowski, dr hab. inż. Robert Koprowski, Jakub Karpiński, Wojciech Szlęk
zgłoszone w dniu 7.05.2015 r. pod nr P.412264
więcej o wynalazku

marzec 2016 r. - udzielenie prawa ochronnego przez Urząd Patentowy RP na wzór użytkowy
KLATKA DO PROWADZENIA MONITORINGU STANU ZDROWIA ZWIERZĄT I EKSPERYMENTÓW, ZWŁASZCZA NA RYBACH W MEZOKOSMACH
Twórcy wynalazku: dr hab. Maria Augustyniak, dr hab. Piotr Łaszczyca, prof. dr hab. Paweł Migula, dr Andrzej Woźnica, Roman Mańka oraz Piotr Sabatowski
zgłoszone w dniu 28.07.2014 r. pod nr W.123278 z wnioskiem o udzielenie prawa ochronnego
opis

październik 2015 r. - udzielenie prawa ochronnego przez Urząd Patentowy RP na wzór użytkowy
KLATKA NA OWADY I/LUB INNE DROBNE BEZKRĘGOWCE
Twórcy wynalazku: dr hab. Maria Augustyniak, dr Tomasz Sawczyn 
Wzór użytkowy RWU.068423
opis

styczeń 2013 r. - udzielenie patentu
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA UWODNIONEJ PRÓBKI MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO DO TRÓJWYMIAROWYCH ANALIZ MIKROSKOPEM ŚWIETLNYM I ELEKTRONOWYM
Twórcy wynalazku: dr Andrzej Woźnica, dr Jagna Karcz, dr Tytus Bernaś, dr Agnieszka Nowak
Patent nr 213158, trwa od 29 września 2008 r. Dyplom patentowy
Opis: Sposób ujawnia skuteczną obróbkę uwodnionych próbek materiału biologicznego, przeznaczonych do trójwymiarowych analiz z wykorzystaniem mikroskopu świetlnego lub skaningowego mikroskopu elektronowego, zwłaszcza próbek o delikatnej strukturze przestrzennej, utrzymywanej przez wewnętrzne siły hydrostatyczne. Obróbkę prowadzi się w dwufazowym procesie zamrażania i liofilizacji w odpowiednich temperaturach i ciśnieniu.

listopad 2010 r. - udzielenie patentu
AUTOMATYCZNY BIODETEKTOR TOKSYCZNOŚCI OGÓLNEJ WODY (ABTOW) 
koordynator projektu: dr Andrzej Woźnica (Katedra Biochemii)
Patent nr 206892, trwa od 29 maja 2006 r.- Dyplom Patentowy 
strona www 
o projekcie w The Polish Science Voice (2010), nr 39, str. 25 
Oficjalny pokaz urządzenia w siedzibie rektoratu Uniwersytetu Śląskiego (3 marzec 2015)