Plany zajęć dla studiów I i II stopnia

Plany zajęć na semestr zimowy 2019/2020

kierunek BIOLOGIA I stopień II stopień
1 rok 1 rok specjalność BOE
2 rok 2 rok specjalność BOE
3 rok 1 rok specjalność WZP
   
kierunek BIOTECHNOLOGIA I stopień II stopień
1 rok 1 rok specjalność BR
2 rok 1 rok specjalność BŚ
3 rok 2 rok specjalność BR
  2 rok specjalność BŚ
   
kierunek
OCHRONA ŚRODOWISKA
I stopień II stopień
1 rok 1 rok
2 rok 2 rok
3 rok