Plany zajęć dla studiów I i II stopnia

Plany zajęć na semestr letni 2018/2019

kierunek BIOLOGIA I stopień II stopień
1 rok 1 rok specjalność BOE
2 rok 2 rok specjalność BOE
3 rok  
   
kierunek BIOTECHNOLOGIA I stopień II stopień
1 rok 1 rok specjalność BR
2 rok 1 rok specjalność BŚ
3 rok 2 rok specjalność BR
  2 rok specjalność BŚ
   
kierunek
OCHRONA ŚRODOWISKA
I stopień II stopień
1 rok 1 rok specjalność MZŚ
2 rok 1 rok specjalność GEO
3 rok dla licencjuszy WBiOŚ  
3 rok dla licencjuszy WNoZ 2 rok specjalność MZŚ
  2 rok specjalność GEO
  2 rok specjalność FMOŚ