Plany zajęć dla studiów I i II stopnia

Plany zajęć na semestr zimowy 2017/2018

kierunek BIOLOGIA I stopień II stopień
1 rok 1 rok specjalność BOE
2 rok  
3 rok 2 rok specjalność BOE
  2 rok specjalność EKOP
   
kierunek BIOLOGIA
ŻYWIENIA i ŻYWNOŚCI
  II stopień
  2 rok
   
kierunek BIOTECHNOLOGIA I stopień II stopień
1 rok 1 rok specjalność BR
2 rok 1 rok specjalność BŚ
3 rok
dla katedr: ACR, GEN, BK, FR, BIOF
 
3 rok
dla katedr: MIK, BCH, FZiE
2 rok specjalność BR
  2 rok specjalność BŚ
kierunek
OCHRONA ŚRODOWISKA
I stopień II stopień
1 rok 1 rok wszystkie specjalności
2 rok  
3 rok dla WBiOŚ 2 rok specjalność MOŚ
3 rok dla WNoZ 2 rok specjalność GEO
  2 rok specjalność FIZ