Plany zajęć dla studiów I i II stopnia

Plany zajęć na semestr letni 2017/2018.

kierunek BIOLOGIA I stopień II stopień
1 rok 1 rok specjalność BOE
2 rok  
3 rok 2 rok specjalność BOE
  2 rok specjalność EKOP
   
kierunek BIOLOGIA
ŻYWIENIA i ŻYWNOŚCI
  II stopień
  2 rok
   
kierunek BIOTECHNOLOGIA I stopień II stopień
1 rok 1 rok specjalność BR
2 rok 1 rok specjalność BŚ
3 rok  
  2 rok specjalność BR
  2 rok specjalność BŚ
kierunek
OCHRONA ŚRODOWISKA
I stopień II stopień
1 rok 1 rok specjalność MOŚ
2 rok 1 rok specjalność GEO
3 rok dla WBiOŚ 1 rok specjalność FIZ
3 rok dla WNoZ  
  2 rok wszystkie specjalności