POLSKIE TOWARZYSTWO GENETYCZNE

Polskie Towarzystwo Genetyczne, logo

Oddział Śląski

Siedziba i Zarząd

adres:   ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice
tel.   32 2009 559 
fax   32 2009 361 (w Dziekanacie Wydziału)

przewodniczący   prof. dr hab. Ewa Grzybowska,
sekretarz   dr Małgorzata Lisik 
skarbnik   dr Jacek Pilch
członek Zarządu   dr Małgorzata Nawrot

Zarząd Główny PTG

Składki członkowskie

Składka członkowska wynosi 30 zł rocznie. Studenci opłacają ulgową składkę członkowską wysokości 15 zł rocznie. Składkę należy wpłacać skarbnikowi oddziału. W razie problemów z dotarciem do skarbnika składkę można wpłacać na konto.

Nagrody PTG

   

Spotkania naukowe


 7 kwietnia 2015 – dr Agata Daszkowska-Golec (Katedra Genetyki, WBiOŚ) - wykład: Pozytywny efekt negatywnej regulacji - rola negatywnego regulatora ABA HvCBP20 w odpowiedzi na stres suszy u jęczmienia

 19 maja 2015 – mgr Łukasz Sieroń (Zakład Biologii Molekularnej, ŚUM, Katowice) - wykład: Wpływ mutacji wykrytych w genie TII-1 u pacjentów z ASD na aktywość kodowanego białka

 27 listopada 2014 – mgr Daniel Krakowian (Katedra Biologii Molekularnej i Genetyki, Wydział Lekarski w Katowicach, ŚUM, Katowice) - wykład: Izoformy alternatywnego składania produktu genu DNAJA3 w różnicowaniu in vitro ludzkich szpikowych mezenchymalnych komórek macierzystych do osteoblastów

 12 marca 2014 – dr n. med. Małgorzata Lisik (Zakład Genetyki Klinicznej, Katedra i Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki, ŚUM, Katowice) - wykład: Zespół łamliwego chromosomu X – problem dziecka i rodziców

 20 grudnia 2013 – dr Marek Marzec (Katedra Genetyki, WBiOŚ, UŚ) - wykład: Wykorzystanie technik histologicznych w celu charakterystyki komórek epidermy korzenia mutantów włośnikowych jęczmienia