Pracownia Dydaktyki Biologii


kierownik   dr MAREK KACZMARZYK

adres   ul. Bankowa 9   40-007 Katowice
tel.   32 359 1169, 359 1184
poczta   mkaczmar@us.edu.pl

Blog popularnonaukowy Krótka Ogniskowa

profil badawczy

  • projektowanie procesu dydaktycznego
  • konteksty kształcenia
  • efektywność kształcenia w szkole