dr hab. ADAM ROSTAŃSKI

adiunkt
Kierownik Pracowni Dokumentacji Botanicznej i Zielnika Naukowego UŚ - KTU

Jagiellońska 28, 40-032 Katowice
pokój nr: A-132

telefon: 32 2009 465 (na Jagiellońskiej 28), 32 349 39 15 (w Herbarium)
e-mail: adam.rostanski@us.edu.pl

Godziny konsultacji

czwartek 14.00 - 16.00

Zainteresowania

  • biologia, ekologia, taksonomia roślin, florystyka, chorologia i filogeografia roślin,
  • wpływ antropopresji na przemiany szaty roślinnej, synantropizacja szaty roślinnej, procesy mikroewolucyjne u roślin pod wpływem działalności człowieka,
  • flora roślin naczyniowych siedlisk poprzemysłowych (odpady pogórnicze, toksyczne odpady metaliczne),
  • zastosowanie metod fitoindykacji w monitoringu środowiska,
  • dokumentacja botaniczna, zielnik naukowy i bazy danych zbiorów naukowych (Zielnik Naukowy Uniwersytetu Śląskiego KTU)

Publikacje

Wasowicz P., Pauwels M., Pasierbinski A., Przedpelska-Wasowicz E.M., Babst-Kostecka A.A., Saumitou-Laprade P., Rostanski A. 2016. Phylogeography of Arabidopsis halleri (Brassicaceae) in mountain regions of Central Europe inferred from cpDNA variation and ecological niche modelling. PeerJ 4:e1645 DOI 10.7717/peerj.1645.
https://doi.org/10.7717/peerj.1645

Rostański A., Nowak T., Jędrzejczyk-Korycińska M. 2015. Metalolubne gatunki roślin we florze Polski. [w:] Wierzbicka M. (red.) Ekotoksykologia: rośliny, gleby, metale. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 299-322 (ISBN 978-83-235-1854-9).

Jędrzejczyk-Korycińska M., Rostański A. 2015. Tereny o wysokiej zawartości metali ciężkich w podłożu na Górnym Śląsku. [w:] Wierzbicka M. (red.) Ekotoksykologia: rośliny, gleby, metale. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 175-189 (ISBN 978-83-235-1854-9).

Rostański A., Jędrzejczyk-Korycińska M., Nowak T. 2015. Ochrona przyrody obszarów metalonośnych. [w:] Wierzbicka M. (red.) Ekotoksykologia: rośliny, gleby, metale. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 507-521 (ISBN 978-83-235-1854-9).

Rostański A., Cabała J., Słota M. 2015. Metale ciężkie – źródło zagrożeń dla środowiska przyrodniczego. [w:] Wierzbicka M. (red.) Ekotoksykologia: rośliny, gleby, metale. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 522-543 (ISBN 978-83-235-1854-9).

Babczyńska-Sendek B., Nowak T., Fojcik B., Błońska A., Woźniak G., Sierka E., Rostański A., Orczewska A., Wilczek Z., Gorczyca J., Strzelec M., Krodkiewska M., Parusel J.B., Tokarska-Guzik B. 2015. Dziedzictwo przyrody ożywionej. [w:] Tokarska-Guzik B., Chybiorz R., Parusel J.B. (red.) Baza danych przestrzennych w zarządzaniu zasobami środowiska przyrodniczego województwa śląskiego. Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 21-39 (ISBN 978-83-921468-2-7).

Chybiorz R., Babczyńska-Sendek B., Rostański A., Gorczyca J., Pasierbiński A., Fojcik B., Nowak T., Bzdęga K., Woźniak G., Strzelec M., Krodkiewska M., Bula R., Urbisz Al., Sierka E., Jędrzejczyk-Korycińska M., Błońska A., Bardziński W., Kurowska E., Nita J., Waga J. M., Orczewska A., Tokarska-Guzik B. 2015. Dane o różnorodności biologicznej i georóżnorodności.  [w:] Tokarska-Guzik B., Chybiorz R., Parusel J.B. (red.) „Baza danych przestrzennych w zarządzaniu zasobami środowiska przyrodniczego województwa śląskiego”, Uniwer-sytet Śląski, Katowice, s. 81-114 (ISBN 978-83-921468-2-7).

Kuta E., Jędrzejczyk-Korycińska M., Cieślak E., Rostański A., Szczepaniak M., Migdałek G., Wąsowicz P., Suda J., Combik M., Słomka A., 2014. Morphological versus genetic diversity of Viola reichenbachiana and V. riviniana (sect. Viola, Violaceae) from soils differing in heavy metal content. Plant Biology 16(5): 924-934.

Rostański A. 2014. Intentional introduction of Biscutella laevigata L. on the post-flotation lead-zinc ore spoil heap in Piekary Śląskie (Upper Silesia, Southern Poland). Environmental & Socio-economic Studies, 2, 3: 24-32.

Migdałek G., Woźniak M., Słomka A., Godzik B., Jędrzejczyk-Korycińska M., Rostański A., Bothe H., Kuta E. 2013. Morphological differences between violets growing at heavy metal polluted and non-polluted sites. Flora 208: 87-96.

Rostański A., Cabała S., Mielczarek J. 2013. New lowland locality of mountain plant Streptopus amplexifolius (L.) DC. (Silesian Voievodeship, S-Poland). Environmental & Socio-economic Studies, 1, 2: 22-28.

Rostański A., Szendera W. 2012. Dziedzictwo przyrodnicze – przyroda ożywiona. [w:] BarciakA., Chojecka E., Fertacz S. (red.) Katowice – środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. T. I i II. Muzeum Historii Katowic, Katowice, s.79-98 (ISBN: 978-83-87727-24-6).

Rostański A., Płaza G., Sas-Nowosielska A., Gucwa-Przepióra E., Kowolik M. 2012. Określenie optymalnego sposobu rekultywacji biologicznej składowiska odpadów poflotacyjnych rud cynkowo-ołowiowych. [w:] Skowronek J. (red.) Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych. Wyd. IETU-CBiDGP, Katowice - Lędziny, s. 79-91 (ISBN 978-83-930319-1-7).

Słomka A., Jędrzejczyk-Korycińska M., Rostański A., Karcz J., Kawalec P., Kuta E. 2012. Heavy metals in soil affect reproductive processes more than morphological characters in Viola tricolor. Environmental and Experimental Botany 75: 204-211.

Kucharski R., Rostański A., Sas-Nowosielska A, Płaza G., Gucwa-Przepióra E.,Wąsowicz P. 2011. Ocena uwarunkowań ekologicznych i stanu rozwoju szaty roślinnej zwałowisk popłuczkowych „Dołki” ZGH „Orzeł Biały” w Piekarach Śląskich jako podstawa w planowaniu optymalnego sposobu rekultywacji i zagospodarowania obiektu. [w:] Skowronek J. (red.) Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych. IETU-CBiDGP, Katowice - Lędziny, s. 64-73 (ISBN 978-83-930319-0-0).

Słomka A., Kawalec P., Kellner K., Jędrzejczyk-Korycińska M., Rostański A., Kuta E. 2010. Was reduced pollen viability in Viola tricolor L. the result of heavy metal pollution or rather the tests applied? Acta Biologica Cracoviensia Ser. Botanica 52/1: 123-127.

Wąsowicz P., Rostański A. 2009. The use of quantitative characters In determination of frequently misdiagnosed species within Lepidium L. Sect. Dileptium (Brassicaceae). Acta Soc. Bot. Pol. 78(3): 221-227.

Tokarska-Guzik B., Parusel J.B., Rostański A., Sendek A., Brzozowska S. 2009. Flora roślin naczyniowych rezerwatu florystycznego „Ochojec” w Katowicach. [w:] Parusel J.B. (red.) Rezerwat przyrody Ochojec w Katowicach (Górny Śląsk). Monografia naukowo-dydaktyczna. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, ss. 129-148.

Tokarska-Guzik B., Węgrzynek B., Urbisz Al., Urbisz An., Bzdęga K., Nowak T., Rostański A., Fojcik B., Jędrzejczyk-Korycińska M., Pasierbiński A. 2009. The database of vascular plants of the Silesian Uplands and its value for monitoring changes in vegetation. The example of selected alien species. [in:] Holeksa J., Babczyńska-Sendek B., Wika S. (eds.). The role of geobotany in biodiversity conservation. University of Silesia, Katowice, pp. 339-345.

Szczęśniak E., Tlałka D., Rostański A. 2009. Key to identification and descriptions of species of Buckler-ferns (Dryopteris Adans.) occurring in Poland. [in:] Szczęśniak E., Gola E. (eds.). Genus Dryopteris Adans. in Poland. Polish Botanical Society & Institute of Plant Biology, University of Wrocław, Wrocław, pp. 5-34 (ISBN 978-83-61764-11-3).

Rostański A., Gerold-Śmietańska I. 2009. Collection of the genus Dryopteris Adans. in the Herbarium of the University of Silesia (KTU). [in:] Szczęśniak E., Gola E. (eds.), Genus Dryopteris in Poland.  Polish Botanical Society & Institute of Plant Biology, University of Wrocław, Wrocław, pp. 89-95 (ISBN 978-83-61764-11-3).

Wilczek Z., Tlałka D., Rostański A. 2009. Pteridological field-trip to the Beskidy Zachodnie range (Southern Poland), a refuge of natural habitats of ferns and fern allies species. [in:] Szczęśniak E., Gola E. (eds), Genus Dryopteris in Poland. Polish Botanical Society & Institute of Plant Biology, University of Wrocław, Wrocław, p. 97-107 (ISBN 978-83-61764-11-3).

Rostański A., Gerold-Śmietańska I. 2008. Description and significance of the Herbarium of University of Silesia (KTU). [in:] Borowiec L., Tarnawski D. (eds). The importance of natural history museum of taxonomy. Polish Taxonomical Monographs, Wrocław, 15: 71-84.

Rostański A., Cabała S. 2008. New localities for Royal fern, Osmunda regalis L. near Koszęcin in the Upper Silesia (Southern Poland). [in:] Szczęśniak E. (ed.) Club-mosses, horsetails and ferns in Poland - resources and protection. Polish Botanical Society, Institute of Plant Biology, University of Wrocław. p. 147-155 (ISBN 978-83-61764-00-7).

Tlałka D., Rostański A. 2008. Peculiar species of Pteridophytes of the Silesia Voivodeship (Southern Poland). [in:] Szczęśniak E. (ed.) Club-mosses, horsetails and ferns in Poland - resources and protection. Polish Botanical Society, Institute of Plant Biology, University of Wrocław. p. 135-145 (ISBN 978-83-61764-00-7).

Rostański A., Kordus K., Kozłowska A. 2008. Historyczna analiza przemian ekologicznych siedlisk – istotne źródło w planowaniu rewitalizacji i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich o tradycji przemysłowej (The historical analysis of the ecological changes of habitats as an important source of knowledge in revitalization and sustanaible development planning of post-industrial and urban areas). Problemy Ekologii 2: 93-96.

Rostański A., Woźniak G. 2007. Trawy (Poaceae) występujące spontanicznie na terenie nieużytków poprzemysłowych. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, Suppl. 9: 31-42.

Bzdęga K., Rostański A., Pasierbiński A. 2007. Baza danych kolekcji Zielnika Naukowego Uniwersytetu Śląskiego w ramach Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności (KSIB). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, Suppl. 9: 197-208.

Książki, monografie

Tlałka D., Rostański A. 2012. Paprotniki Polski. Wydawnictwo Kubajak, Krzeszowice, s. 1-128 (ISBN 978-83-62501-09-0).

Wąsowicz P., Tokarska-Guzik B., Rostański A. 2011. Flora roślin naczyniowych Czeladzi. (monografia), (Vascular flora of the city of Czeladz: distribution and resources). Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi. ss. 1- 234 (ISBN 978-83-927830-4-6).

Rostański K., Rostański A., Gerold-Śmietańska I., Wąsowicz P. 2010. Evening-Primrose (Oenothera) occurring in Europe. W.Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Science, Kraków, s. 1-158 (ISBN 978-83-89648-92-1).

Wydawnictwa popularno-naukowe

Rostański K.M., Rostański A. 2014. Bytom zielenią pisany. 2Forms - Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej, Bytom, s.1-148 (ISBN 978-83-62234-76-9).

Babczyńska A., Nakonieczny M. (red.) 2014. Aleja drzew polskich. Ścieżka edukacyjna. Cz. 1., cz. 2. Rostański A. – Wybór gatunków drzew i opracowanie merytoryczne tekstów „Opis gatunku”. Uniwersytet Śląski, Katowice.

Tokarska-Guzik B., Rostański A., Gorczyca J., Herczek A., Dulias R. 2012. Przyroda miasta Jaworzna. Wyd. Urząd Miasta Jaworzno, Jaworzno, s. 1-162 (ISBN 978-83-921443-2-8).

Rostański A. 2011. Ochrona przyrody na terenach poprzemysłowych. [w:] Przyroda terenów pogórniczych. Centrum Kultury im. Marii Płonkowskiej w Bolesławiu, Bolesław, s. 82-87.

Projekty

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet V Środowisko RPO WSL. Działanie 5.4. Zarządzanie środowiskiem; typ projektu – Tworzenie i rozwój regionalnych systemów informacji i baz danych dotyczących stanu środowiska, pod warunkiem powszechnego do nich dostępu.
Projekt pt. Ogólnodostępna baza danych Bio- i Geo- różnorodności Województwa Śląskiego - integralna część Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej – BIOGEO-Silesia ORSIP.
Kierownik projektu: prof. dr hab. B. Tokarska-Guzik; kierownik-koordynator baz FLORA: dr hab. A. Rostański.
Czas trwania: 2011-2015

Projekt MNiSW N N303 393536: Badania nad przedstawicielami rodzaju Viola L. (Violaceae) w aspekcie zmienności i przystosowań do warunków skażonego środowiska.
Koordynator: IB UJ, Kraków; kierownik grantu: prof. dr hab. E. Kuta; główny wykonawca: dr hab. A. Rostański.
Czas trwania: 2009-2012.

Projekt REURIS (GIG): Revitalisation of Urban River Spaces.
Niezależny ekspert od zagadnień przyrodniczych, członek Consultation Group: dr hab. A. Rostański.
Czas trwania: 2009-2011.

Projekt badawczy własny MNiSW N N305 111134: Opracowanie biologicznej metody remediacji zwałowisk odpadów popłuczkowych pochodzących ze wzbogacania rud metali nieżelaznych.
Koordynator: IETU, Katowice, prof. dr hab. R. Kucharski; główny wykonawca: dr hab. A. Rostański.
Czas trwania: 2008-2011.

Projekt badawczy MNiSW 4153/B/P/01/2009/36 (promotorski): Filogeografia sudeckich populacji Arabidopsis halleri.
kierownik grantu: A. Rostański; wykonawca: P. Wąsowicz.
Czas trwania: 2009–2010.

Międzynarodowy Projekt badawczy Polonium 7298/R08/R09: Pochodzenie adaptacji do tolerancji metali ciężkich u Arabidopsis halleri: filogeograficzne studium naturalnych populacji występujących w Sudetach.
Partner polski: Uniwersytet Śląski, Katowice, kierownik ze strony polskiej - dr hab. A. Rostański.
Partner francuski: Laboratoire de Genetique et Evolution des Populations Végétales, Université des Sciences et Technologies de Lille, Villeneuve d’Ascq, Francja, kierownik ze strony francuskiej - Prof. P. Saumitou-Laprade.
Czas trwania: 2007–2009.

Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności (jednostka wiodąca: Uniwersytet Warszawski),
Zadanie badawcze: Węzeł Danych Herbarium Uniwersytetu Śląskiego KTU,
Kierownik zadania (w Uniwersytecie Śląskim) - dr hab. A. Rostański
Czas trwania: 2008 – nadal.