dr AGATA DASZKOWSKA-GOLEC

adiunkt
Członek Wydziałowej Komisji d/s Rozwoju i Promocji Wydziału

Jagiellońska 28, 40-032 Katowice
pokój nr: C-246

telefon: 32 2009 360
e-mail: agata.daszkowska@us.edu.pl

Godziny konsultacji

proszę o uzgadnianie terminów konsultacji drogą poczty elektronicznej

Koordynator przedmiotów:
Pracownia Specjalizacyjna I

Zainteresowania

molekularne podstawy odpowiedzi roślin na stresy abiotyczne ze szczególnym uwzględnieniem stresu suszy * molekularne podstawy sygnalizacji kwasu abscysynowego (ABA) u jęczmienia i Arabidopsis * regulacja ekspresji genów * genomika funkcjonalna * transkryptomika * bioinformatyka

Publikacje

Daszkowska-Golec A., Skubacz A., Kurowska M., Słota M., Swiergolik D. and Szarejko I. 2019. Methods for the Simple and Reliable Assessment of Barley Sensitivity to Abiotic Stresses During Early Development. In: Wendy A. Harwood (ed.), Barley, Humana Press, New York, NY, pp. 127-151.

Szurman-Zubrzycka M.E., Zbieszczyk J., Marzec M., Jelonek J., Chmielewska B., Kurowska M.M., Krok M., Daszkowska-Golec A., Guzy-Wrobelska J., Gruszka D., Gajecka M., Gajewska P., Stolarek M., Tylec P., Sega P., Lip S., Kudełko M., Lorek M., Gorniak-Walas M., Malolepszy A., Podsiadlo N., Szyrajew K.P., Keisa A., Mbambo Z., Todorowska E., Gaj M., Nita Z., Orlowska-Job W., Maluszynski M., Szarejko I. 2018. HorTILLUS — a rich and renewable source of induced mutations for forward/reverse genetics and pre-breeding programs in barley (Hordeum vulgare L.). Front. Plant Sci. 9:216. doi: 10.3389/fpls.2018.00216

Kalaji H.M., Rastogi A., Živčák M., Brestic M., Daszkowska-Golec A., Sitko K., Alsharafa K.Y., Lotfi R., Stypiński P., Samborska I.A., Cetner M.D. 2018. Prompt Chlorophyll Fluorescence as a Tool for Crop Phenotyping: An Example of Barley Landraces Exposed to Various Abiotic Stress Factors. Photosynthetica 1-9. doi: 10.1007/s11099-018-0766-z

Daszkowska-Golec A. 2018. Emerging Roles of the Nuclear Cap-Binding Complex in Abiotic Stress Responses. Plant Physiol. 176(1): 242-253. doi: 10.1104/pp.17.01017

Daszkowska-Golec A., Skubacz A., Sitko K., Słota M., Kurowska M., Szarejko I. 2018. Mutation in barley ERA1 (Enhanced Response to ABA1) gene confers better photosynthesis efficiency in response to drought as revealed by transcriptomic and physiological analysis. Environmental and Experimental Botany, 148: 12-26.

Skubacz A., Daszkowska-Golec A. 2017. Seed Dormancy: The Complex Process Regulated by Abscisic Acid, Gibberellins, and Other Phytohormones that Makes Seed Germination Work. In: Dr. Mohamed El-Esawi (ed.), Phytohormones - Signaling Mechanisms and Crosstalk in Plant Development and Stress Responses, InTech.

Daszkowska-Golec A., Skubacz A., Marzec M., Slota M., Kurowska M., Gajecka M., Gajewska P., Płociniczak T., Sitko K., Pacak A., Szweykowska-Kulinska Z. and Szarejko I. 2017. Mutation in HvCBP20 (Cap Binding Protein 20) Adapts Barley to Drought Stress at Phenotypic and Transcriptomic Levels. Front. Plant Sci. 8: 942. doi: 10.3389/fpls.2017.00942

Daszkowska-Golec A. 2016. The Role of Abscisic Acid in Drought Stress. How ABA Helps Plants to Cope with Drought Stress. IN: M.A. Hossain et al. (eds.), Drought Stress Tolerance in Plants, Volume 2, Springer International Publishing Switzerland. doi: 10.1007/978-3-319-32423-4_5

Skubacz A., Daszkowska-Golec A., Szarejko I. 2016. The role and regulation of ABI5 (ABA-insensitive 5) in plant development, abiotic stress responses and phytohormone crosstalk. Frontiers in Plant Science 7: 1884. doi: 10.3389/fpls.2016.01884

Kwasniewski M., Daszkowska-Golec A., Janiak A., Chwialkowska K., Nowakowska U., Sablok G., Szarejko I. 2016. Transcriptome analysis reveals the role of the root hairs as environmental sensors to maintain plant functions under water deficiency conditions. Journal of Experimental Botany 67(4): 1079-1094.

Daszkowska-Golec A., Szarejko I. 2013. Open or close the gate – stomata action under the control of phytohormones in drought stress conditions. Frontiers in Plant Science 4: 138. doi: 10.3389/fpls.2013.0013

Daszkowska-Golec A., Szarejko I. 2013. The Molecular Basis of ABA-Mediated Plant Response to Drought. IN: Dr. Kourosh Vahdati (ed.), Abiotic Stress - Plant Responses and Applications in Agriculture, ISBN: 978-953-51-1024-8, InTech. doi: 10.5772/53128

Daszkowska-Golec, A., Wojnar W., Rosikiewicz M., Szarejko I., Maluszynski M., Szweykowska-Kulinska Z., Jarmolowski A. 2013. Arabidopsis suppressor mutant of abh1 shows a new face of already known players in response to ABA and abiotic stresses during seed germination. Plant Molecular Biology 81: 189-209.

Daszkowska-Golec A., Chorazy E., Maluszynski M., Szarejko I. 2013. Towards the identification of new genes involved in ABA-dependent abiotic stresses using Arabidopsis suppressor mutants of abh1  hypersensitivity to ABA during seed germination. International Journal of Molecular Sciences. 14: 13403-13432.

Kurowska M., Daszkowska-Golec A., Gruszka D., Marzec M., Szurman M., Szarejko I., Maluszynski M. 2011. TILLING - a shortcut in functional genomics. Journal of Applied Genetics 52(4): 371-90.

Daszkowska-Golec A. 2011. Arabidopsis seed germination under abiotic stress as a concert of action of phytohormones. OMICS: Journal of Integrative Biology. 15(11): 763-74.