dr hab. AGNIESZKA BABCZYŃSKA

adiunkt
pełniąca obowiązki dyrektora Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem

Bankowa 9, 40-007 Katowice
pokój nr: 317

telefon: 32 359 1235
e-mail: agnieszka.babczynska@us.edu.pl

Zainteresowania

ekofizjologia bezkręgowców w środowiskach zanieczyszczonych, w szczególności: mechanizmy detoksykacyjne pająków o różnych strategiach życiowych

Publikacje

Augustyniak M., Babczyńska A., Kozłowski M., Sawczyn T., 2008. Effects of zinc and female aging on nymphal life-history in a grasshopper from polluted sites. Journal of Insect Physiology 54: 41-50.

Augustyniak M., Babczyńska A., Szulińska E., Witas I., 2007. Glutathione-dependent Enzymes in Grasshopper Nymphs after Zinc Treatment. Toxicology Letters 172S: 155-156.

Babczyńska A., Wilczek G., Migula P., 2006. Effects of dimethoate on spiders from metal pollution gradient. Sci. Total Environ. 370: 352-359.

Wilczek G., Babczyńska A., Majkus Z., 2005. Body burdens of metals in spiders from Lidice coal dump near Ostrava (Czech Republic). Biologia Bratislava 60 (5): 599-605.