dr hab. AGNIESZKA KOMPAŁA-BĄBA

adiunkt

Jagiellońska 28, 40-032 Katowice
pokój nr: B-116

telefon: 32 2009 564
e-mail: agnieszka.kompala-baba@us.edu.pl

Godziny konsultacji

środa 14.00 - 16.00

Zainteresowania

roślinność ruderalna i problemy jej klasyfikacji * szata roślinna terenów miejskich, przemysłowych (wyrobisk piaskowych, hałd, osadników przemysłu cynkowo-ołowiowego, rud żelaza)

Publikacje

Kompała A., Woźniak G. 2002. Tereny poprzemysłowe jako obiekty godne ochrony. Dylematy ochrony przyrody XXI w. 127-142.

Kompała A., Woźniak G. 2001. The role of grasses in chosen anthropogenic plant communities in the Upper Silesia Industrial District. W: L. Frey (red.) Studies on grasses in Poland: 329-351.

Błońska A., Kompała A. 2002. The plant communities of the Convolvulo arvensis-Agropyrion repentis Görs 1966 alliance in the Upper Silesian Industrial Region.