mgr AGNIESZKA NOWIŃSKA

asystent

Bankowa 9, 40-007 Katowice
pokój nr: 109

telefon: 32 359 1706
e-mail: agnieszka.nowinska@us.edu.pl

Godziny konsultacji

poniedziałek i środa 10.00 - 12.00

Zainteresowania

Tematyka prowadzonych badań:

  • badania stosunków pokrewieństw w obrębie mszyc z podrodziny Pterocommatinae, w zakresie metod histologicznych i molekularnych, z uwzględnieniem analizy męskiego układu rozrodczego
  • analiza struktur antennalnych pluskwiaków półwodnych (Heteroptera: Gerromorpha) i pluskwiaków wodnych właściwych (Heteroptera: Nepomorpha)