dr hab. ANDRZEJ WOŹNICA

starszy wykładowca

Jagiellońska 28, 40-032 Katowice
pokój nr: C 147

telefon: 32 2009 576
e-mail: andrzej.woznica@us.edu.pl

Godziny konsultacji

poniedziałek 12.00 - 14.00

Zainteresowania

metabolizm bakterii * oddychanie beztlenowe * dysymilacyjna redukcja metali * redukcja żelaza

Publikacje

Koprowski R., Wróbel Z., Kleszcz A., Wilczyński S., Woźnica A., Łozowski B., Pilarczyk M., Karczewski J., Migula P. 2013. Mobile sailing robot for automatic estimation of fish density and monitoring water quality. BioMedical Engineering OnLine 2013, 12: 60

P. Ziemski, M. Pasecki, A. Woźnica, 2013. Biologiczne systemy wczesnego ostrzegania. Wodociągi Kanalizacja 1 (107),18-19.

Woznica A., Nowak A., Ziemski P., Kwasniewski M., Bernas T. 2013. Stimulatory effect of xenobiotics on oxidative electron transport of chemolithotrophic nitrifying bacteria used as biosensing element, PlosOne doi.: 10.1371/journal. pone. 0053484. http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0053484

Karcz J., Bernas T., Nowak A., Talik E., Woznica A. 2011. Application of lyophilization to prepare the nitrifying bacterial biofilm for imaging with scanning electron microscopy. Scanning, 33, 1–11.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sca.20275/abstract

Woźnica A., Łaszczyca P., Kwaśniewski M., Augustyniak M., Migula P., Siudy A., Szlęk Z. 2011. Zastosowanie biotestów i biomarkerów molekularnych w ocenie stanu zbiornika zaporowego i przewidywaniu skutków dla jakości wody. Instalacje, 321/9, 74-78. ISSN: 1640-8160.

Woznica A., Nowak A., Siudy A., Klis C. 2010. Automatyczny biodetektor of water toksyczności ogólnej wody - narzędzie do monitoringu wody w czasie rzeczywistym, Gospodarka Wodna, 404-407.

Woznica A., Nowak A., Karczewski J., Klis C., Bernas T. 2010. Automatic biodetector of water toxicity (ABTOW) as a tool for examination of phenol and cyanide contaminated water. Chemosphere, 81, 767-72.
http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2010.07.011

Woznica A., Karcz J., Nowak A., Gmur A. and Bernas T. 2010. Spatial architecture of nitrifying bacteria biofilm immobilized on polyurethane foam in an automatic biodetector for water toxicity. Microscopy and Microanalysis, 16, 550-560. http://dx.doi.org/10.1017/S1431927610093815

Woznica A., Nowak A., Beimfohr C., Karczewski J., Bernas T. 2010. Monitoring Structure And Activity Of Nitrifying Bacterial Biofilm In An Automatic Biodetector Of Water Toxicity. Chemosphe, 78, 1121–1128.
http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2009.12.035

Patenty

Patent nr: PL 386173 (A1) - Sposób przygotowania uwodnionej próbki materiału biologicznego do trójwymiarowych analiz mikroskopem świetlnym i elektronowym.
autorzy: Andrzej Woźnica (Pl), Jagna Karcz (Pl), Tytus Bernaś (Pl), Agnieszka Nowak (Pl)

Patent nr: PL 379795 (A1) - Urządzenie do automatycznej biodetekcji toksyczności ogólnej wód (ABTOW).
autorzy: Andrzej Woźnica (Pl), Czesław Kliś (Pl), Henryk Duda (Pl), Janusz Dzirba (Pl), Kazimierz Kosz (Pl), Michał Górny (Pl), Roman Mańka (Pl)

Zgłoszenia patentowe

P 404131: Sposób oraz układ urządzeń do szacowania liczebności ryb w zbiornikach wodnych.

Komora mikroinkubacyjna do perfuzji i obserwacji materiału, zwłaszcza biologicznego.
autorzy: Andrzej Woźnica (Pl), Tytus Bernaś (Pl)