dr ANNA URBISZ

adiunkt
asystent Koordynatora programów studiów na kierunku BIOLOGIA ŻYWNOŚCI i ŻYWIENIA
członek zespołu pomocniczego ds. analizy sposobów weryfikacji efektów kształcenia na kierunku BIOLOGIA ŻYWNOŚCI i ŻYWIENIA
tutor

Bankowa 9, 40-032 Katowice
pokój nr: 10

telefon: 32 359 1376
e-mail: anna.urbisz@us.edu.pl

Godziny konsultacji

czwartek 12.00 - 14.00

Zainteresowania

struktura jajników i przebieg procesu oogenezy u wybranych grup siodełkowców * organizacja i funkcjonowanie zespołów komórek płciowych w jajnikach siodełkowców

Publikacje

Świątek P., de Wit P., Jarosz N., Chajec Ł., Urbisz A.Z. 2018. Micromorphology of ovaries and oogenesis in Grania postclitellochaeta (Clitellata: Enchytraeidae). Zoology, 126: 119-127.

Urbisz A.Z., Chajec Ł., Brąszewska-Zalewska A., Kubrakiewicz J., Świątek P. 2017. Ovaries of the white worm (Enchytraeus albidus, Annelida, Clitellata) are composed of 16-celled meroistic germ-line cysts. Developmental Biology, 426(1): 28-42.

Gajda Ł., Gorgoń S., Urbisz A2017. Food preferences of enchytraeids. Pedobiologia, 63: 19-36.

Świątek P., Płachno B.J., Marchant R., Gorgoń S., Krodkiewska M., Małota K., Urbisz A.Z2016. Germ-line cells do not form syncytial cysts in the ovaries of the basal clitellate annelid Capilloventer australis. Zoologischer Anzeiger, 260: 63-71.

Świątek P., Płachno B. J., Marchant R., Gorgoń S., Krodkiewska M., Małota K., Urbisz A.Z. 2015. Germ-line cells do not form syncytial cysts in the ovaries of the basal clitellate annelid Capilloventer australis. Zoologischer Anzeiger, 260: 63-71.

Urbisz A.Z., Chajec Ł., Świątek P. 2015. The ovary of Tubifex tubifex (Clitellata, Naididae, Tubificinae) is composed of one, huge germ-line cyst that is enriched with cytoskeletal components. PLoS One. 10(5): e0126173. doi:10.1371/journal.pone.0126173

Ben Ahmed R., Tekaya S., Urbisz A.Z., Świątek P. 2015. Ultrastructural study of spermatogenesis and sperm in the African medicinal leech Hirudo troctina Johnson, 1816 (Annelida, Hirudinida). Tissue and Cell. 47 (3): 242-253.

Urbisz A.Z., Lai Y-T, Świątek P. 2014. Barbronia weberi (Clitellata, Hirudinida, Salifidae) has ovary cords of the Erpobdella type. Journal of Morphology. 275 (5): 479-488.

Bielecki A., Świątek P., Cichocka J. M., Siddall M. E., Urbisz A.Z., Płachno B. J. 2014. Diversity of features of the female reproductive system and other morphological characters in leeches (Citellata, Hirudinida) in phylogenetic conception. Cladistics. 30(5): 540–554.

Urbisz A.Z., Świątek P. 2013. Ovary organization and oogenesis in two species of Lumbriculida (Annelida, Clitellata). Zoology 116: 118-128.

Świątek P., Urbisz A.Z., Strużyński W., Płachno B.J., Bielecki A., Cios S., Salonen E., Klag J. 2012. Ovary architecture of two branchiobdellid species and Acanthobdella peledina (Annelida, Clitellata). Zool. Anz. 251(1): 71-82.

Chajec Ł., Urbisz A. 2011. Czy stonoga ma sto nóg? – Fascynujący świat lądowych równonogów. Wszechświat 112 (10-12): 292-299.

Fuchs A.Z., Krodkiewska M., Świątek P. 2010. Ovaries of Tubificinae (Clitellata, Naididae) are meroistic and resemble ovary cords found in leeches (Clitellata, Hirudinea). Zoomorphology 129: 235-247.

Ben Ahmed R., Fuchs A.Z., Tekaya S., Harrath A.H., Świątek P. 2010. Ovary cords organization in Hirudo troctina and Limnatis nilotica (Clitellata, Hirudinea). Zool. Anz. 249: 201-207.

Świątek P., Bielecki A., Płachno B.J., Fuchs A. 2010. Pijawka z haczykami, czyli rzecz o nietypowej pierścienicy. Wszechświat. 3(4-6): 110-113.