dr ANNA WÓJCIK

adiunkt

Jagiellońska 28, 40-032 Katowice
pokój nr: C-249

telefon: 32 2009 428
e-mail: anna.wojcik@us.edu.pl

Godziny konsultacji

Proszę o uzgodnienie terminów konsultacji drogą poczy elektronicznej.

Publikacje

Wójcikowska B., Botor B., Morończyk J., Wójcik A.M., Nodzynski T., Karcz J. and Gaj M.D. 2018. Trichostatin A triggers an embryogenic transition in Arabidopsis explants via an auxin-related pathway. Frontiers in Plant Science. doi 10.3389/fpls.2018.01353

Wójcik A.M., Mosiolek M., Karcz J., Nodine M.D. i Gaj M.D. 2018. Whole mount in situ localization of miRNAs and mRNAs during somatic embryogenesis in Arabidopsis. Frontiers in Plant Science. doi 10.3389/fpls.2018.01277

Wójcik A.M., Nodine M.D., Gaj M.D. 2017. miR160 and miR166/165 contribute to the LEC2-mediated auxin response involved in the somatic embryogenesis induction in Arabidopsis. Frontiers in Plant Science 8. doi: 10.3389/fpls.2017.02024

Szyrajew K., Bielewicz D., Dolata J., Wójcik A.M., Nowak K., Szczygieł-Sommer A., Szweykowska-Kulinska Z., Jarmolowski A., Gaj M.D. 2017. microRNAs are intensively regulated during induction of somatic embryogenesis in Arabidopsis. Frontiers in Plant Science, 8: 18. doi: 10.3389/fpls.2017.00018

Wójcik A.M., Gaj M.D. 2016. miR393 contributes to the embryogenic transition induced in vitro in Arabidopsis via the modification of the tissue sensitivity to auxin treatment. Planta 244: 231–243. doi: 10.1007/s00425-016-2505-7

Wójcik A.M., Gaj M.D. 2016. Genomika funkcjonalna miRNA – narzędzia badawcze. Postępy Biologii Komórki, 43: 255–272.