dr BARBARA WÓJCIKOWSKA

adiunkt
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. GMO

ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice
pokój nr: C-249

telefon: 32 2009 428
e-mail: barbara.wojcikowska@us.edu.pl

Godziny konsultacji

środa 9.00 - 11.00

Koordynator przedmiotów:
Kultury in vitro w biotechnologii
Mikropropagacja roślin
GMO – korzyści i zagrożenia
Biotechnologia w praktyce
Genetyczne modyfikacje roślin

Zainteresowania

somatyczna embriogeneza * organogeneza pędów * kultury in vitro * czynniki transkrypcyjne * transkryptomika * molekularne podstawy sygnalizacji auksyny * Arabidopsis thaliana

Publikacje

Grzybkowska D., Morończyk J., Wójcikowska B., Gaj M.D. 2018. Azacitidine (5-AzaC)-treatment and mutations in DNA methylasegenes affect embryogenic response and expression of the genes that are involved in somatic embryogenesis in Arabidopsis. Plant Growth Regul. doi.org/10.1007/s10725-018-0389-1

Wójcikowska B., Gaj M.D. 2017. Expression profiling of AUXIN RESPONSE FACTOR genes during somatic embryogenesis induction in Arabidopsis. Plant Cell Reports. doi: 10.1007/s00299-017-2114-3

Wójcikowska B. Gaj M.D. 2016. Somatic embryogenesis in Arabidopsis, in SOMATIC EMBRYOGENESIS. FUNDAMENTAL ASPECTS AND APPLICATIONS, (V. M. Loyola Vargas and N. Ochoa-Alejo, eds.). Springer, Switzerland, pp. 185–199

Nowak K., Wójcikowska B., Gaj M.D. 2015. ERF022 controls the induction of SE in Arabidopsis through the ethylene-related pathway. Planta 241(4): 967-985.

Wójcikowska B., Gaj M.D. 2015. LEAFY COTYLEDON2-mediated control of the endogenous hormone content: implications for the induction of Somatic embryogenesis in Arabidopsis. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 121: 255-258.

Wójcikowska B., Jaskóła K., Meus M., Gąsiorek P., Nowak K., Gaj M.D. 2013. LEAFY COTYLEDON2 (LEC2) promotes embryogenic induction in somatic tissue of Arabidopsis via YUCCA-mediated auxin biosynthesis. Planta 238: 425-440. doi: 10.1007/s00425-013-18-92-2

Nowak K., Wójcikowska B., Szyrajew K., Gaj M.D. 2012. Evaluation of different embryogenic systems for production of true somatic embryos in Arabidopsis. Biologia Plantarum 56: 401-408. doi: 10.1007/s10535-012-0063-9

Kraut M., Wójcikowska B., Ledwoń A., Gaj M.D. 2011. Immature zygotic embryo cultures of Arabidopsis - a model system for molecular studies on morphogenic pathways induced in vitro. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 53: 59-67. doi: 10.2478/v10182-011-0028-x