dr BARBARA WÓJCIKOWSKA

adiunkt
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. GMO

ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice
pokój nr: C-249

telefon: 32 2009 428
e-mail: barbara.wojcikowska@us.edu.pl

Godziny konsultacji

środa 9.00 - 11.00

Koordynator przedmiotów:
Kultury in vitro w biotechnologii
Mikropropagacja roślin
GMO – korzyści i zagrożenia
Biotechnologia w praktyce
Genetyczne modyfikacje roślin

Zainteresowania

somatyczna embriogeneza * organogeneza pędów * kultury in vitro * czynniki transkrypcyjne * transkryptomika * molekularne podstawy sygnalizacji auksyny * Arabidopsis thaliana

Publikacje

Robert H.S., Park C., Guitérrez C.L., Wójcikowska B., Pěnčík A., Novák O., Chen J., Grunewald W., Dresselhaus T., Friml J. and Laux T. 2018Maternal auxin supply contributes to early embryo patterning in Arabidopsis. Nature Plants #NPLANTS-16112258B. doi: 10.1038/s41477-018-0204-z

Wójcikowska B., Botor B., Morończyk J., Wójcik A.M., Nodzynski T., Karcz J. and Gaj M.D. 2018. Trichostatin A triggers an embryogenic transition in Arabidopsis explants via an auxin-related pathway. Frontiers in Plant Science. doi: 10.3389/fpls.2018.01353

Grzybkowska D., Morończyk J., Wójcikowska B., Gaj M.D. 2018. Azacitidine (5-AzaC)-treatment and mutations in DNA methylasegenes affect embryogenic response and expression of the genes that are involved in somatic embryogenesis in Arabidopsis. Plant Growth Regul. doi.org/10.1007/s10725-018-0389-1

Wójcikowska B., Gaj M.D. 2017. Expression profiling of AUXIN RESPONSE FACTOR genes during somatic embryogenesis induction in Arabidopsis. Plant Cell Reports. doi: 10.1007/s00299-017-2114-3

Wójcikowska B. Gaj M.D. 2016. Somatic embryogenesis in Arabidopsis, in SOMATIC EMBRYOGENESIS. FUNDAMENTAL ASPECTS AND APPLICATIONS, (V. M. Loyola Vargas and N. Ochoa-Alejo, eds.). Springer, Switzerland, pp. 185–199

Nowak K., Wójcikowska B., Gaj M.D. 2015. ERF022 controls the induction of SE in Arabidopsis through the ethylene-related pathway. Planta 241(4): 967-985.

Wójcikowska B., Gaj M.D. 2015. LEAFY COTYLEDON2-mediated control of the endogenous hormone content: implications for the induction of Somatic embryogenesis in Arabidopsis. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 121: 255-258.

Wójcikowska B., Jaskóła K., Meus M., Gąsiorek P., Nowak K., Gaj M.D. 2013. LEAFY COTYLEDON2 (LEC2) promotes embryogenic induction in somatic tissue of Arabidopsis via YUCCA-mediated auxin biosynthesis. Planta 238: 425-440. doi: 10.1007/s00425-013-18-92-2

Nowak K., Wójcikowska B., Szyrajew K., Gaj M.D. 2012. Evaluation of different embryogenic systems for production of true somatic embryos in Arabidopsis. Biologia Plantarum 56: 401-408. doi: 10.1007/s10535-012-0063-9

Kraut M., Wójcikowska B., Ledwoń A., Gaj M.D. 2011. Immature zygotic embryo cultures of Arabidopsis - a model system for molecular studies on morphogenic pathways induced in vitro. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 53: 59-67. doi: 10.2478/v10182-011-0028-x