dr hab. BEATA BABCZYŃSKA-SENDEK

specjalista/koordynator merytoryczny

Jagiellońska 28, 40-032 Katowice
pokój nr: B 115

telefon: 32 2009 577
e-mail: beata.babczynska-sendek@us.edu.pl

Zainteresowania

nieleśne zbiorowiska roślinne: murawy kserotermiczne (ich rozmieszczenie. zróżnicowanie oraz siedliska; gatunki diagnostyczne. przemiany), łąki, szuwary, torfowiska * geografia roślin * fitosocjologia * ochrona przyrody
(w szerokim znaczeniu)

Publikacje

Babczyńska-Sendek B. 1999. Interesujące stanowisko Gentiana asclepiadea (Gentianaceae) w Katowicach-Muchowcu. Fragm. Flor. Et Geobot., Ser. Polonica 6: 279-282.

Babczyńska-Sendek B. 1998. Zbiorowiska łąkowe Wyżyny Częstochowskiej. Prądnik. Prace Muzeum im Prof. W. Szafera, 11-12: 49-113.

Babczyńska-Sendek B., Malewski K., Wika S. 1998. Flora oraz naturalne i półnaturalne zbiorowiska roślinne ostańca jurajskiego w Niegowonicach. Prądnik. Prace Muzeum im Prof. W. Szafera, 11-12: 115-139.

Babczyńska-Sendek B B., Sendek A. 1989. Glyceria striata (Lam.) Hitchcock - nowy gatunek we florze Polski. Fragm. Flor. et Geobot., 1-2: 75-80.