dr hab. DANUTA WOJCIESZYŃSKA

adiunkt
Koordynator programów studiów na kierunku BIOTECHNOLOGIA

Jagiellońska 28, 40-032 Katowice
pokój nr: A-136 (wejście przez A-134)

telefon: 32 2009 567
e-mail: danuta.wojcieszynska@us.edu.pl

Godziny konsultacji

poniedziałek 9.00-11.00

Zainteresowania

izolacja i oczyszczanie enzymów * metabolizm drobnoustrojów * biodegradacja ksenobiotyków

Publikacje

Marchlewicz A., Guzik U., Wojcieszyńska D. 2015. Over-the-counter monocyclic non-steroidal anti-inflammatory drugs in environment – sources, risks, biodegradation. Water Air Soil Pollut. 226:355; DOI 10.1007/s11270-015-2622-0.

Domaradzka D., Guzik U., Wojcieszyńska D. 2015. Biodegradation and biotransformation of polycyclic non-steroidal anti-inflammatory drugs - undisclosed environmental pollution. Rev. Environ. Sci. Biotechnol. 14, 229-239.

Domaradzka D., Guzik U., Hupert-Kocurek K., Wojcieszyńska D. 2015. Cometabolic degradation of naproxen by Planococcus sp.strain S5. Water Air Soil Pollut. 226:297, DOI 10.1007/s11270-015-2564-6.

Hupert-Kocurek K., Wojcieszyńska D., Guzik U., Borowski T. 2015. A single amino acid substitution within catalytically non-active N-terminal domain of catechol 2,3-dioxygenase (C23O) increases enzyme activity towards 4-chlorocatechol. J. Mol. Catal. B, Enzymatic, 122, 64-71.

Guzik U., Hupert-Kocurek K., Wojcieszyńska D. 2014. Immobilization as a strategy for improving enzyme properties - application to oxidoreductases. Molecules 19, 8995-9018; doi:10.3390/ molecules19078995.

Guzik U., Hupert-Kocurek K., Krysiak M., Wojcieszyńska D. 2014. Degradation potential of protocatechuate 3,4-dioxygenase from crude extract of Stenotrophomonas maltophilia strain KB2 immobilized in calcium alginate hydrogels and on glyoxyl agarose. BioMed Res. Int. (wcześniej jako Journal of Biomedicine and Biotechnology) Article ID 138768, 8 pages, http://dx.doi.org/ 10.1155/2014/138768.

Hupert-Kocurek K., Wojcieszyńska D., Guzik U. 2014. Activity of a carboxyl-terminal truncated form of catechol 2,3-dioxygenase from Planococcus sp. S5. Sci. World J. Article ID 598518, 9 pages,
http://dx.doi.org/10.1155/2014/5985182014.

Wojcieszyńska D., Domaradzka D., Hupert-Kocurek K., Guzik U. 2014. Bacterial degradation of naproxen – undisclosed pollutant in the environment. J. Environ. Manage. 145, 157-161.

Guzik U., Hupert-Kocurek K., Sitnik M., Wojcieszyńska D. 2014. Protocatechuate 3,4-dioxygenase - a wide substrate specificity enzyme isolated from Stenotrophomonas maltophilia KB2 as a useful tool in aromatic acid biodegradation. J. Mol. Microbiol. Biotechnol. 24, 150-160.

Hupert-Kocurek K., Stawicka A., Wojcieszyńska D., Guzik U. 2013. Cloning and mutagenesis of catechol 2,3- dioxygenase gene from the gram-positive Planococcus sp. strain S5. J. Mol. Microbiol. Biotechnol., 23, 381-390.

Wojcieszyńska D., Hupert-Kocurek K., Jankowska A., Guzik U. 2012. Properties of catechol 2,3-dioxygenase from crude extract of Stenotrophomonas maltophilia strain KB2 immobilized in calcium alginate hydrogels. Biochem. Eng. J. 66, 1-7.

Wojcieszyńska D., Hupert-Kocurek K., Guzik U. 2012. Flavin-dependent enzymes in cancer prevention. Int. J. Mol. Sci. 13(12), 16751-16768.

Guzik U., Greń I., Hupert-Kocurek K., Wojcieszyńska D. 2011. Catechol 1,2-dioxygenase from the new aromatic compounds - degrading Pseudomonas putida strain N6. Int. Biodeter. Biodegr. 65, 504-512.

Wojcieszyńska D., Hupert-Kocurek K., Greń I., Guzik U. 2011. High activity catechol 2,3-dioxygenase from the cresols - degrading Stenotrophomonas maltophilia strain KB2. Int. Biodeter. Biodegr. 65, 853-858.