dr hab. EDYTA SIERKA

adiunkt
Prodziekan ds. promocji i współpracy z otoczeniem

Jagiellońska 28, 40-032 Katowice
pokój nr: B-108

telefon: 32 2009 557
e-mail: edyta.sierka@us.edu.pl

Godziny konsultacji

poniedziałek 11.00 - 13.00

Zainteresowania

przekształcenia zbiorowisk leśnych * biologia i dynamika populacji Carex brizoides * różnorodność biologiczna zbiorników powstałych w nieckach osiadań, ich rekultywacja i możliwości zagospodarowania * wykorzystanie zależności biologicznych do sporządzania raportów środowiskowych * monitoring środowiskowy * zarządzanie w ochronie środowiska na poziomie przedsiębiorstw i jednostek administracji państwowej

Publikacje

Pierzchała Ł., Sierka E., Trząski L., Bondaruk J., Czuber 2016. Evaluation of the suitability of anthropogenic reservoirs in urban space for ecological restoration using submerged plants (Upper Silesia, Poland). Applied Ecology and Environmental Research 14(1): 277-296. ISSN 1785 0037 (Online) DOI: http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1401_277296

Kompała-Bąba A., Sierka E., Błońska A. 2015. Czy energia zielona jest zielona? Bilans zysków i strat dla środowiska [w:] Prosumenckie społeczeństwo a energetyka prosumencka – problemy wdrażania innowacyjnych ścieżek rozwoju OZE, pod red. Bartoszek A., Fice M., Kurowska E., Sierka E., Wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice, 291-310. (ISBN 978-83-64261-67-1)

Cybulski M., Sierka E. 2015. Istotne zmiany w standardzie zarządzania środowiskowego ISO 14001, wersja 2015. [w:] Inżynieria Produkcji. Strona społeczna i przemysłowa. Praca zbiorowa. red. Siwka J., Sierka E., Seria: Monografie Politechniki Częstochowskiej, nr 52: 71-86. (ISBN 978-83-63989-33-0)

Kašovská K., Pierzchała Ł, Sierka E., Stalmachová B. 2014. Impact of the salinity gradient on the mollusc fauna in flooded mine subsidences (Karvina, Czech Republic). Archives of Environmental Protection. 40,1: 87-99. (DOI: 10.2478/aep-2014-0007), (ISSN 2083-4772)

Stalmachová B., Sierka E. 2014. Managed succession in reclamation of postmining landscape. Technická univerzita v Košiciach, 1. Vyd., Košice, s.85. (978-80-553-1852-3)

Sierka E., Stalmachova B., Molenda T., Chmura D., Pierzchała Ł. 2012. Environmental and socio-economic importance of mining subsidence reservoirs. Technicka Literatura BEN, Praha. (ISBN 978-80-7300-447-7)

Sierka W., Sierka E. 2008. The Effect of Flooded Mine Subsidence on Thrips and Forest Biodiversity in the Silesian Upland of Southern Poland - A Case Study. Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica 43(1): 345-353.

Chmura D., Sierka E. 2007. The invasibility of deciduous forest communities after disturbance: A case study of Carex brizoides and Impatiens parviflora invasion. Forest Ecology and Management 242(2-3): 487-495.

Cybulski M., Sierka E. 2004. Biologiczne współzależności i wskaźniki środowiskowe oraz ich praktyczne zastosowanie dla potrzeb ekoaudytów i systemów zarządzania środowiskowego. Środowisko i Rozwój 10(2): 97-114.

Sierka E., Chmura D. 2004. Changes in mixed coniferous forest (Querco roboris-Pinetum) as a result of forest economy in the Silesian Upland. Uniwersytet Zielonogórski, Inżynieria Środowiska, Zeszyty Naukowe 131: 327-334.