prof. dr hab. EWA KURCZYŃSKA

Kierownik Katedry

Jagiellońska 28, 40-032 Katowice
pokój nr: B-303

telefon: 32 2009 573
e-mail: ewa.kurczynska@us.edu.pl

Godziny konsultacji

wtorek 8.30 - 9.30 i 14.00 - 15.00

Publikacje

Prace oryginalne

Marzec M., Kurczyńska E.U. 2014. Importance of symplasmic communication in cell differentiation. Plant Signaling & Behavior 9, e27931; January.

Dobrowolska I., Barlow P.W., Kurczyńska E.U. 2014. The fate of surface cell layers of Daucus carota (L.) embryos raised in suspension culture. Plant BioSystems

Mazur E., Kurczyńska E.U., Friml J. 2014. Cellular events during interfascicular cambium ontogenesis in inflorescence stems of Arabidopsis. Protoplasma, 251(5): 1125-1139.

Muszynska A., Jarocka K., Kurczynska E.U. 2014. Plasma membrane and cell wall properties of an aspen hybrid (Populus tremula 3 tremuloides) parenchyma cells under the influence of salt stress. Acta Physiol Plant. DOI 10.1007/s11738-014-1490-3

Marzec M., Muszynska A., Melzer M., Sas-Nowosielska H., Kurczynska E.U. 2013. Increased symplasmic permeability in barley root epidermal cells correlates with defects in root hair development. Article first published online: 8 AUG 2013 DOI: 10.1111/plb.120

Sala K., Potocka I., Kurczyńska E. 2013. Spatio-temporal distribution and methyl-estrification of pectic epitopes provide evidence of developmnetal regulation of pectins during somatic embryogenesis in Arabidopsis thaliana; praca przyjęta do druku w Biologia Plantarum

Potocka I., Baldwin T.C., Kurczynska E.U. 2012. Distribution of lipid transfer protein 1 (LTP1) epitopes associated with morphogenic events during somatic embryogenesis of Arabidopsis thaliana. Plant Cell Reports, 31: 2031-2045

Dobrowolska I., Majchrzak O., Baldwin T.C., Kurczynska E.U. 2012. Differences in protodermal cell wall structure in zygotic and somatic embryos of Daucus carota (L.) cultured on solid and in liquid media. Protoplasma,  249:117–129

Mazur E., Kurczynska E.U. 2012. Rays, intrusive growth, and storied cambium in the inflorescence stems of Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Protoplasma, 249 (1): 217-220

Kulinska-Lukaszek K., Tobojka T., Adamiok A., Kurczynska E.U. 2012. Expression of the BBM gene during somatic embryogenesis of Arabidopsis thaliana. Biologia Plantarum, 56: 389-394

Wrobel J., Barlow P.W., Gorka K., Nabialkowska D., Kurczynska E.U. 2011. Histology and symplasmic tracer distribution during development of barley androgenic embryos. Planta, 233: 873-881

Barlow PW, Kurczyńska EU.  2007. The anatomy of the chi-chi of Ginkgo biloba suggests a mode of elongation growth that is an alternative to growth driven by an apical meristem. Journal of Plant Research, 120(2): 269-280

Kurczyńska E.U., Gaj M.D., Ujczak A., Mazur E., 2007. Histological analysis of direct somatic embryogenesis in Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Planta, 226(3): 619-628

Kurczyńska E.U., Hejnowicz Z., 2003. Perception of gravity expresses by production of cambial callus in ash (Fraxinus excelsior L.) internodes. Acta Soc. Bot. Pol., 72(3): 207-211

Kieliszewska-Rokicka B., Rudawska M., Staszewski T., Kurczyńska E.U., Karliński L., Kubiesa P., 2003. Extomycorrhizal associations in Norway spruce stands influenced by long lasting air pollution (Silesian Beskidian Mountains, Poland). Ekologia (Bratislava), 22: 108 118

Podręczniki i rozdziały w drukach zwartych

Kurczynska E.U., Potocka I., Dobrowolska I., Kulinska-Lukaszek K., Sala K., Wrobel J. 2012, “Cellular markers for somatic embryogenesis” In: Ken-ichi Sato (ed) “Embryogenesis” ISBN 979-953-307-439-8: 307-332 (rozdział napisany na zaproszenie edytora)

Przedpełska E., Muszyńska A., Polatajko A., Kurczyńska E.U., Wierzbicka M., 2008. Influence of cadmium stress on aquaporins activity in Arabidopsis halleri (L.) O’Kane & Al-Shehbaz ssp. halleri cells. In: Collery P., Maymard I., Theophanides T., Khassanova L., Collery T. (eds.) Metal Ions in Biology and Medicine: vol. 10, John Libbey Eurotext, Paris, 10(10): 804-810

Kurczyńska E.U., Borowska-Wykręt D. 2007. „Mikroskopia świetlna w badaniach komórki roślinnej. Ćwiczenia” PWN, Warszawa

Prace przeglądowe

Marzec M., Kurczyńska E.U., 2009. Nowe modele różnicowania komórek epidermy oparte na białkach transportowanych symplastowo.  Postępy Biologii Komórki, 36: 443-454

Kurczyńska E.U. 2008. Komunikacja symplastowa: terminologia, fluorochromy i embriogeneza Arabidopsis thaliana. Postępy Biologii Komórki, 35(1): 31-43

Marzec M., Kurczyńska E.U., 2008. Rola komunikacji/izolacji symplastowej w różnicowaniu komórek na wybranych przykładach. Postępy Biologii Komórki, 35(3): 369 389

Kurczyńska E.U., 2005. Kwas salicylowy (SA) – lek dla ludzi sygnał dla roślin. W: Problemy środowiska i jego ochrony. Red.: M. Nakonieczny, P. Migula. (2005), WNT „Ekoedycja”, strony: 195-208