dr hab. prof. UŚ GABRIELA WOŹNIAK

profesor nadzwyczajny
członek Komisji ds Jakości Kształcenia

Jagiellońska 28, 40-032 Katowice
pokój nr: B 114

telefon: 32 2009 451
e-mail: gabriela.wozniak@us.edu.pl

Godziny konsultacji

czwartek 13.00 - 15.00

Zainteresowania

procesy ekologiczne zachodzące na obszarach zmienionych w wyniku działalności człowieka ze szczególnym uwzględnieniem nieużytków poprzemysłowych * sukcesja pierwotna na obszarach pozbawionych pokrywy roślinnej * zbiorowiska pionierskie: skład florystyczny, tempo rozprzestrzeniania się gatunków, charakter i tempo zmian w składzie florystycznym * rola wybranych grup ekologicznych w kształtowaniu się struktury zbiorowisk pionierskich oraz ich wpływ na dalszy rozwój zbiorowisk * siedliska antropogeniczne jako siedliska wtórne dla gatunków rzadkich i chronionych

Publikacje

Woźniak G., Markowicz A., Borymski S., Piotrowska-Seget Z., Chmura D., Besenyei L. 2015. The relationship between successional vascular plant assemblages and associated microbial communities on coal mine spoil heaps. Community Ecology. 16(1): 23-32.
DOI: 10.1556/ComEc.16.2015.1.3

Chmura D., Tokarska-Guzik B., Nowak T., Woźniak G., Bzdęga K., Koszela K., Gancarek M. 2015. The influence of invasive Fallopia taxa on resident plant species in two river valleys (southern Poland). Acta Soc Bot Pol. 84(1): 23–33.
DOI: 10.5586/asbp.2015.008

Piekarska-Stachowiak, A., Szary, M., Ziemer, B., Besenyei, L., Woźniak, G. 2014. An application of the plant functional group concept to restoration practice on coal mine spoil heaps. Ecological Research. 29: 843–853.
DOI 10.1007/s11284-014-1172-z

Chmura, D., Nejfeld, P., Borowska, M., Woźniak, G., Nowak, T., Tokarska-Guzik, B. 2013. The importance of land use type in Fallopia (Reynoutria) Japonica invasion in the suburban environment. Polish Journal of Ecology. 61(2): 379-384.

Woźniak, G. , Chmura, D., Błońska, A., Tokarska-Guzik, B., Sierka, E. 2011. Applicability of functional groups concept in analysis of spatiotemporal vegetation changes on manmade habitats. Polish Journal of Environmental Studies. 20(3): 623-631.

Chmura, D., Molenda, T., Błońska, A., Woźniak, G. 2011. Sites of leachate inflows on coalmine heaps as refuges of rare mountainous species. Polish Journal of Environmental Studies. 20(3): (551-557).

Woźniak, G. 2010. Zróżnicowanie roślinności na zwałach pogórniczych Górnego Śląska. Diversity of vegetation on coal-mine heaps of the Upper Silesia (Poland). Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. p. 320.

Woźniak G., Cohn E., V., J., 2007. Monitoring of spontaneous vegetation dynamics on post coal mining waste sites in Upper Silesia, Poland. [In:] Geotechnical and Environmental Aspects of Waste Disposal Sites. Sarsby R., Felton A. eds. Taylor and Francis Group, London: 289-294.

Woźniak G. 2006. Colonisation process on coal mine sedimentation pools (Upper Silesia, Poland). Polish Botanical Studies 22: 561-568.

Holeksa J., Woźniak G. 2005. Biased vegetation patterns and detection of vegetation changes using phytosociological databases. A case study in the forests of the Babia Góra National Park (the West Carpathians, Poland). Phytocoenologia 35(1):1-18.

Woźniak G. 2005. Problems of Calamagrostis epigejos synecology on post-industrial sites. [In:] Biology of grasses. (ed.) Frey L. W. Szafer Institude of Botany, Polish Academy of Science, Kraków: 353-361.