dr IZABELA GREŃ

adiunkt

Jagiellońska 28, 40-032 Katowice
pokój nr: C 147

telefon: 32 2009 576
e-mail: izabela.gren@us.edu.pl

Godziny konsultacji

piątek 8.00 - 10.00

Zainteresowania

degradacja związków aromatycznych * plazmidy degradacyjne

Publikacje

Łabużek S., Greń I., Smoleń J. 2001. Biodegradacja 2.4-dichlorofenolu przez wybrane szczepy bakterii gramujemnych. Komunikat Zjazdowy ÓVII Zjazdu PTBioch. Toruń.

Łabużek S., Greń I., Rogala A. 2002. Charakterystyka plazmidów degradacyjnych wybranych szczepów bakterii rozkładających dichlorofenole. Komunikat Zjazdowy ÓVIII Zjazdu PTBioch. Wrocław.