dr hab. IZABELA POPRAWA

adiunkt
koordynator programów studiów na kierunku BIOLOGIA ŻYWNOŚCI i ŻYWIENIA
członek Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia
członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
przewodnicząca Kierunkowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia – kierunek BIOLOGIA ŻYWNOŚCI i ŻYWIENIA
członek I Komisji ds. przeprowadzania przewodów doktorskich
koordynator projektu „Innovative Start. Podniesienie kompetencji zawodowych studentów…"
tutor

Bankowa 9, 40-007 Katowice
pokój nr: 8

telefon: 32 359 1325
e-mail: izabela.poprawa@us.edu.pl

Godziny konsultacji

wtorek 12.00 - 14.00

Zainteresowania

biologia niesporczaków * struktura gonady i proces gametogenezy u wybranych grup bezkręgowców (niesporczaki, stawonogi) * ultrastruktura jelita środkowego bezkręgowców (niesporczaki, stawonogi, pierścienice), jego degeneracja i regeneracja * kryptobioza i encystacja

Publikacje

Rost-Roszkowska M.M., Kszuk-Jendrysik M., Marchewka A., Poprawa I. 2018. Fine structure of the midgut epithelium in the millipede Telodeinopus aoutii (Myriapoda, Diplopoda) with special emphasis on epithelial regeneration. Protoplasma, 255: 43-55.

Czerneková M., Ingemar Jönsson K., Chajec Ł., Student S., Poprawa I. 2017. The structure of the desiccated Richtersius coronifer (Richters, 1903). Protoplasma, 254: 1367–1377.

Rozwadowska B., Albertyńska M., Okła H., Jasik K.P., Swinarew A.S., Mazurek U., Dudek S., Urbańska-Jasik D., Poprawa I. 2017. Induction of apoptosis in normal human dermal fibroblasts infected with Borrelia burgdorferi sensu lato. Vector-Borne and Zoonotic Diseases, 17(4): 237-242.

Janelt K, Jędras K, Poprawa I. 2017. Niesporczaki i ich przystosowania do zasiedlania ekstremalnych ekosystemów. Problemy środowiska i jego ochrony, 23: 105-124. Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, Uniwersytet Śląski. ISBN 978-83-949255-0-5

Klionsky D.J. et al. 2016. Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy (3rd edition). Autophagy, 12(1): 1-222.

Hyra M., Rost-Roszkowska M.M., Student S., Włodarczyk A., Deperas M., Janelt K., Poprawa I. 2016. Body cavity cells of Parachela during their active life. Zoological Journal of the Linnean Society, 178(4): 878-887.

Hyra M., Poprawa I., Włodarczyk A., Student S., Sonakowska L., Kszuk-Jendrysik M., Rost-Roszkowska M.M. 2016. Ultrastructural changes in the midgut epithelium of Hypsibius dujardini (Doyère, 1840) (Tardigrada, Eutardigrada, Hypsibiidae) in relation to oogenesis. Zoological Journal of the Linnean Society, 178(4): 897-906.

Poprawa I., Schlechte-WełniczW., Hyra M. 2015. Ovary organization and oogenesis in the tardigrade Macrobiotus polonicus Pilato, Kaczmarek, Michalczyk & Lisi, 2003 (Eutardigrada, Macrobiotidae): ultrastructural and histochemical analysis. Protoplasma 252: 857-865.

Poprawa I., Hyra M., Kszuk-Jendrysik M., Rost-Roszkowska M. M. 2015. Ultrastructural changes and programmed cell death of trophocytes in the gonad of Isohypsibius granulifer granulifer Thulin, 1928 (Tardigrada, Eutardigrada, Isohypsibiidae). Micron 70: 26-33.

Sonakowska L., Włodarczyk A., Poprawa I., Binkowski M., Śróbka J., Kamińska K., Kszuk Jendrysik M., Chajec Ł., Zajusz B., Rost-Roszkowska M. M. 2015. Structure and ultrastructure of the endodermal region of the alimentary tract in the freshwater shrimp Neocaridina heteropoda (Crustacea, Malacostraca). PLoS One. 10(5): e0126900. doi:10.1371/journal.pone.0126900

Poprawa I., Hyra M., Rost-Roszkowska M. M. 2015. Germ cell clusters organization and oogenesis in the tardigrade Dactylobiotus parthenogeneticus Bertolani, 1982 (Eutardigrada, Murrayidae). Protoplasma. 252: 1010-1029.

Rost-Roszkowska M.M., Świątek P., Poprawa I., Rupik W., Swadźba E., Kszuk-Jendrysik M. 2015. Ultrastructural analysis of apoptosis and autophagy in the midgut epithelium of Piscicola geometra (Annelida, Hirudinida) after blood feeding. Protoplasma. 252: 1387-1396.

Świątek P., Małota K., Hyra M., Gorgoń Sz., Poprawa I. 2014. Stabilne mostki międzykomórkowe – kanały komunikacji międzykomórkowej. Postępy Biologii Komórki. 41: 507-532.

Sosinka A., Rost-Roszkowska M. M., Vilimova J., Tajovský K., Kszuk-Jendrysik M., Chajec Ł., Sonakowska L., Kamińska K., Hyra M., Poprawa I. 2014. The ultrastructure of the midgut epithelium in millipedes (Myriapoda, Diplopoda). Arthropod Structure and Development. 43: 477-492.

Rost-Roszkowska M.M., Poprawa I., Hyra M., Marek-Swędzioł M., Kaczmarek Ł. 2013. The fine structure of the midgut epithelium in Xerobiotus pseudohufelandi (Iharos, 1966) (Tardigrada, Eutardigrada, Macrobiotidae). Journal of Limnology. 72(s1): 54-61.

Mayer G., Martin C., Rüdiger J., Kauschke S., Stevenson P. A., Poprawa I., Hohberg K., Schill R. O., Pflüger H.-J., Schlegel M. 2013. Selective neuronal staining in tardigrades and onychophorans provides insights into the evolution of segmental ganglia in panarthropods. BMC Evolutionary Biology. 13: 230. doi:10.1186/1471-2148-13-230

Rost-Roszkowska M., Poprawa I., Kaczmarek Ł. 2013. Autophagy as the cell survival in response to a microsporidian infection of the midgut epithelium of Isohypsibius granulifer granulifer (Eutardigrada: Hypsibiidae). Acta Zoologica (Stockholm) 94: 273-279.

Poprawa I. 2011. Ultrastructural studies of the formation of the egg capsule in the hermaphroditic species, Isohypsibius granulifer granulifer Thulin, 1928 (Eutardigrada: Hypsibiidae). Zoological Science 28(1):37-40.

Rost-Roszkowska M., Poprawa I., Wojtowicz M., Kaczmarek Ł. 2011. Ultrastructural changes of the midgut epithelium in Isohypsibius granulifer granulifer Thulin, 1928 (Tardigrada: Eutardigrada) during oogenesis. Protoplasma 248(2): 405-414.

Rost-Roszkowska M., Poprawa I., Chachulska-Żymełka A. 2010. Apoptosis and autophagy in the midgut epithelium of Acheta domesticus (Insecta, Orthoptera, Gryllidae). Zoological Science 27(9): 740-745.

Rost-Roszkowska M., Poprawa I., Klag J., Migula P., Mesjasz-Przybyłowicz J., Przybyłowicz W. 2010. Differentiation of regenerative cells in the midgut epithelium of Epilachna cf. nylanderi (Mulsant 1850) (Insecta, Coleoptera, Coccinellidae). Folia Biologica Cracow 58(3-4): 209-216.

Rost-Roszkowska M.M, Poprawa I., Klag J., Migula P., Mesjasz-Przybylowicz J., Przybyłowicz W. 2008. Degeneration of the midgut epithelium in Epilachna cf nylanderi (Insecta, Coccinellidae): apoptosis, autophagy and necrosis. Canadian Journal of Zoology 86(10): 1179-1188.

Rost-Roszkowska M.M., Poprawa I. 2008. Ultrastructure of the midgut epithelium in Dactylobiotus dispar (Tardigrada: Eutardigrada) during encystation. Zoologica Poloniae 53: 19-25.

Rost-Roszkowska M.M., Poprawa I., Świątek P. 2007. Ultrastructural changes in the midgut epithelium of the first larva of Allacma fusca (Insecta, Collembola, Symphypleona). Invertebrate Biology 126, 366-372.

Poprawa I., Galus P. 2007. Oogeneza niesporczaków. Przegląd Zoologiczny 51: 7-18.

Rost M.M., Poprawa I. 2006. Cellularization during the development of Thermobia domestica (Packard) (Insecta, Zygentoma, Lepismatidae). Annals of the Entomological Society of America. 99(3): 592-597.

Poprawa I. 2006. Ultrastructural Changes of the Storage Cells During Oogenesis in Dactylobiotus   dispar (Murray, 1907) (Tardigrada: Eutardigrada). Zoologica Poloniae 51/1-4: 13-18.

Skudlik J., Poprawa I., Rost M.M. 2005. The egg capsule of Spodoptera exiqua Hübner 1808 (Insecta, Lepidoptera, Noctuidae): the morphology and the ultrastructure. Zool. Pol. 50/1-4: 25-31.

Poprawa I. 2005. The ovary structure, previtellogenic and vitellogenic stages in parthenogenetic species Dactylobiotus dispar (Murray, 1907) (Tardigrada: Eutardigrada). TissCell 37(5): 385-392.

Poprawa I. 2005. The structure and the formation of egg shells in the parthenogenetic species Dactylobiotus dispar Murray, 1907 (Tardigrada: Eutardigrada). Folia Biol. Cracov 53(3-4):173-7.

Rost M. M., Poprawa I. Klag J. 2004. Ultrastructure of the pleuropodium in 8-day embryos of Thermobia domestica (Packard) (Insecta, Zygentoma). Ann. Entomol. Soc. Am. 97(3): 541-547.

Poprawa I., Rost M. M. 2004. Structural and Ultrastructural Study of Egg Capsule of Thermobia domestica (Packard) (Insecta, Zygentoma). Foli Biol. Crac. 52(3-4): 185-190.

Poprawa I., Baran A., Rościszowska E. 2002. Structure of ovaries and formation of Egg Envelopes in stonefly Leuctra autumnalis Aubert, 1948 (Plecoptera: Leuctridae). Ultrastructural studies. Folia Biologica (Kraków) 50: 29-38.

Poprawa I.,Rost M.M. 2001. Budowa kapsuły jajowej owadów a sposoby i miejsce składania jaj. Przegląd Zoologiczny 45: 7-20.