dr JAGNA KARCZ

st. specjalista naukowo-techniczny

Jagiellońska 28, 40-032 Katowice
pokój nr: A-21

telefon: 32 2009 374
e-mail: jagna.karcz@us.edu.pl

Godziny konsultacji

pn 10.00 - 12.00

Zainteresowania

skaningowa mikroskopia elektronowa * historia i techniki nowoczesnej mikroskopii elektronowej * anatomii i embriologia roślin * badanie biofilmu bakteryjnego metodą SEM * karpologia i filogeneza roślin * analiza budowy organów roślinnych in vivo i in vitro metodą SEM * epiderma, kutykula i wosk epikutykularny roślin

Publikacje

Wilczek G., Karcz J., Putko A., Kędziorski A., Wilczek P., Stalmach M., Szulińska E. 2017. The effect of ingested cadmium on the calorific value and structural properties of hunting webs produced by Steatoda grossa (Theridiidae) spiders. Science of the Total Environment 586: 1298–1307.

Dąbrowska A., Bartkowiak G., Karcz J., Frydrych I. 2017. Assessment of the non-woven, goose down and duck down as thermally insulating materials for the clothing protecting against cold. International Journal of Clothing Science and Technology. DOI (10.1108/IJCST-08-2016-0094)

Kanturski M., Karcz J., Kaszyca N., Depa Ł. 2017. Perianal structures in myrmecophilous subterranean aphids (Insecta: Hemiptera: Aphididae) – comparative morphology of trophobiotic organ with its first description in Lachninae. Arthropod Structure & Development, 46: 496-507.

Betekhtin A., Rojek M., Milewska-Hendel A., Gawecki R., Karcz J., Kurczynska E., Hasterok R. 2016. Spatial distribution of selected chemical cell wall components in the embryogenic callus of Brachypodium distachyon. PLOS ONE 11: e0167426

Gładysz M., Bogdan Doleżych B., Piotr Cuber P., Karcz J., Łaszczyca P., & Miszta A. 2016.  Mud sediments on anal pyramids of Libellula quadrimaculata larvae – accidental phenomenon or bioindicator of heavy metal pollution? (Odonata: Libellulidae). Odonatologica 45(3/4) 2016: 179-189.

Chmielewska B., Janiak A., Karcz J.,  Guzy-Wrobelska J., Forster BP.,  Nawrot M., Rusek A., Smyda P., Kedziorski P.,  Maluszynski M., and Szarejko I. 2014. Morphological, genetic and molecular characteristics of barley root hair mutants. Journal of Applied Genetics  55: 433–447.

Kończak B., Karcz J., Miksch K. 2014. Influence of Calcium, Magnesium, and Iron Ions on Aerobic Granulation. Applied Biochemistry Biotechnology 174: 2910–2918.

Karcz J., Woznica A., Binkowski M., Klonowska-Olejnik M., Bernas T., Karczewski J., Migula P. 2015. SEM-EDS and X-ray micro computed tomography studies of skeletal surface pattern and body structure in the freshwater sponge Spongilla lacustris collected from Goczalkowice reservoir habit (Southern Poland). Folia Histochemica et Cytobiologica 53(1): 88-95.

Kanturski M., Karcz J., Wieczorek K. 2015. Morphology of the European species of the aphid genus Eulachnus(Hemiptera: Aphididae: Lachninae) – A SEM comparative and integrative study. Micron 76: 23–36.

Słomka A., Jędrzejczyk-Korycińska M., Rostański A., Karcz J., Kawalec P., Kuta E. 2012. Heavy metals in soil affect reproductive processes more than morphological characters in Viola tricolor. Environmental and Experimental Botany 75: 204-211.

Nowak B., Pająk J., Karcz J. 2012. Biodegradation of pre-aged modified polyethylene films. Scanning Electron Microscopy edited by V. Kazmiruk, Publisher: InTech., Chapter 32: 643-670.

Kończak B., Karcz J., Miksch K. 2012. Nowoczesne techniki mikroskopowe i biologii molekularnej w ocenie granulowanej biomasy. Postępy Mikrobiologii 51(1), 67-74. http://www.pm.microbiology.pl/

Karcz J., Bernas T., Nowak A., Talik E., Woznica A. 2012. Application of lyophilization to prepare the nitrifying bacterial biofilm for imaging with scanning electron microscopy. Scanning, 33, 1–11.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sca.20275/abstract

Woznica A., Karcz J., Nowak A., Gmur A. and Bernas T. 2010. Spatial architecture of nitrifying bacteria biofilm immobilized on polyurethane foam in an automatic biodetector for water toxicity. Microscopy and Microanalysis, 16, 550-560. http://dx.doi.org/10.1017/S1431927610093815

Patenty

Zgłoszenie do UPRP patentu P. 417550, 13.06.2016 - Sposób przygotowania próbki materiału  o niskim  współczynniku absorpcji promieniowania rentgenowskiego do badań w promieniowaniu rentgenowskim
autorzy: Andrzej Woźnica, Jagna Karcz, Marcin Binkowski, Jerzy Karczewski

Patent nr: PL 386173 (A1) - Sposób przygotowania uwodnionej próbki materiału biologicznego do trójwymiarowych analiz mikroskopem świetlnym i elektronowym
autorzy: Andrzej Woźnica, Jagna Karcz, Tytus Bernaś, Agnieszka Nowak

Popularyzacja nauki

wykłady, pokazy i zajęcia praktyczne w Laboratorium Mikroskopii Skaningowej dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych * wykłady i warsztaty metodyczne dla nauczycieli biologii i przyrody