dr JUSTYNA GUZY-WRÓBELSKA

starszy wykładowca
koordynator ds. organizowania staży i szkoleń w wiodących ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla pracowników UŚ w projekcie UPGOW

Jagiellońska 28, 40-032 Katowice
pokój nr: C-248

telefon: 32 2009 457
e-mail: justyna.guzy-wrobelska@us.edu.pl

Godziny konsultacji

Proszę o uzgodnienie terminów konsultacji drogą poczy elektronicznej.

Koordynator przedmiotów:
Genetyka molekularna
Inżynieria genetyczna
Markery DNA
Podstawy biologii molekularnej

Publikacje

Piasecka A., Sawikowska A., Kuczyńska A., Krystkowiak K., Mikołajczak K., Ogrodowicz P., Gudyś K., Guzy-Wróbelska J., Krajewski P., Kachlicki P. 2017. Drought related secondary metabolites of barley (Hordeum vulgare L.) leaves and their mQTLs. The Plant Journal, 89: 898-913.

Mikołajczak K., Kuczyńska A., Krajewski P., Sawikowska A., Surma M., Ogrodowicz P., Adamski T., Krystkowiak K., Górny A.G., Kempa M., Szarejko I., Guzy-Wróbelska J., Gudyś K. 2017. Quantitative trait loci for plant height in Maresi × CamB barley population and their associations with yield-related traits under different water regimes. Journal of Applied Genetics, 58: 23-35.

Ogrodowicz P., Adamski T., Mikołajczak K., Kuczyńska A., Surma M., Krajewski P., Sawikowska A., Górny A.G., Gudyś K., Szarejko I., Guzy-Wróbelska J., Krystkowiak K. 2017. QTLs for earliness and yield-forming traits in the Lubuski × CamB barley RIL population under various water regimes.  Journal of Applied Genetics, 58:49-65.

Mikołajczak K., Ogrodowicz P., Gudyś K., Krystkowiak K., Sawikowska A., Frohmberg W., Górny A., Kędziora A., Jankowiak J., Józefczyk D., Karg G.,Andrusiak J., Krajewski P., Szarejko I., Surma M., Adamski T., Guzy-Wróbelska J., Kuczyńska A. 2016. Quantitative Trait Loci for Yield and Yield- Related Traits in Spring Barley Populations Derived from Crosses between European and Syrian Cultivars. PLoS ONE 11(5): e0155938.

Chmielewska B., Janiak A., Guzy-Wrobelska J., Nawrot M., Rusek A., Smyda P., Kedziorski P., Maluszynski M., Szarejko I. 2014. Morphological, genetic and molecular characteristics of barley root hair mutants. Journal of Applied Genetics 55: 433–447

Guzy-Wrobelska J., Gudys K. 2014. Construction of high quality 'function' maps for the identification of quantitative trait loci related to drought tolerance in barley. In: Surma M. and Krajewski P. (eds). Methodology of system approach to study drought tolerance in barley. Institute of Plant Genetics Polish Academy of Sciences. Dissertations and Monographs 19: 47-62

Houston K., McKim S.M., Comadran J., Bonar N., Druka I., Uzrek N., Cirillo E., Guzy-Wrobelska J., Collins N.C., Halpin C., Hansson M., Dockter C., Druka A., Waugh R. 2013. Variation in the interaction between alleles of HvAPETALA2 and miR172 determines the density of grains on the barley inflorescence. PNAS 110: 16675-80.

Guzy-Wrobelska J., Grzybkowska D. 2013. Dwadzieścia lat mapowania genów i QTL na mapach genetycznych jęczmienia. Postępy biologii komórki 40: 475–492

Guzy-Wrobelska J., Filek M., Szarejko I., Kaliciak A., Macháčková I., Krekule J., Barciszewska M. 2013. Vernalization and photoperiod-related changes in the DNA methylation state in winter and spring rapeseed. Acta Physiologiae Plantarum 35:817–827

Druka A., J. Franckowiak, U. Lundquist, N. Bonar, J. Alexander, J. Guzy-Wrobelska, L. Ramsay, I. Druka, I. Grant, M. Macaulay, V. Vendramin, F. Shahinnia, S. Radovic, K. Houston, D. Harrap, L. Cardle, D. Marshall, M. Morgante, M., N. Stein, R. Waugh, 2010. Exploiting induced variation to dissect yield related traits in barley. Biochemical Society Transactions, 38: 683-688 

Guzy-Wróbelska J., Labocha A., Kwaśniewski M., Szarejko I. 2007. Different recombination frequencies in wheat doubled haploid populations obtained through maize pollination and anther culture. Euphytica 156: 173-183

Guzy-Wróbelska J., Szarejko I. 2006. Podwojone haploidy i markery DNA w genetyce i hodowli molekularnej. T. Adamski i M. Surma (red.). Haploidy i linie podwojonych haploidów w genetyce i hodowli roślin. Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, Poznań, 9-19

Shoaib A., Migdadi H., Janiak A., Guzy-Wróbelska J., Szarejko I. 2003. Genetic diversity in Middle East barley and wheat landraces and cultivars using AFLP markers. Z. Zwierzykowski, M. Surma, P. Kachlicki (eds.). Application of Novel Cytogenetic and Molecular Techniques in Genetics and Breeding of the Grasses, Institute of Plant Genetics PAS, Poznań, 131-141

Guzy-Wróbelska J., Szarejko I. 2003. Molecular and agronomic evaluation of wheat doubled haploid lines obtained through maize pollination and anther culture methods. Plant Breeding 122: 305-313