dr KAROL MAŁOTA

asystent

Bankowa 9, 40-007 Katowice
pokój nr: 10

telefon: 32 359 1376
e-mail: karol.malota@us.edu.pl

Godziny konsultacji

środa 10.00-12.00

Zainteresowania

spermatogeneza bezkręgowców * barwienia przyżyciowe * hodowle komórkowe * rekonstrukcje 3D

Publikacje

Małota K., Student S., Świątek P. 2018. Low mitochondrial activity revealed by JC-1 fluorochrome within developing earthworm male germ-line cysts. Mitochondrion. doi: 10.1016/j.mito.2018.01.007

Płachno B.J, Świątek P., Jobson R.W., Małota K., Brutkowski W. 2017. Serial Block Face-SEM visualization of unusual plant nuclear tubular extensions in carnivorous plant (Utricularia, Lentibulariaceae). Annals of Botany, 120: 673-680.

Małota K., Świątek P. 2016. Analysis of the cytoskeleton organization and its possible functions in male earthworm germ-line cysts equipped with a cytophore. Cell and Tissue Research, 366(1): 175-189.

Świątek P., Małota K., Hyra M., Gorgoń Sz., Poprawa I. 2014. Stabilne mostki międzykomórkowe – kanały komunikacji międzykomórkowej. Postępy Biologii Komórki. 41: 507-532.

Ben Ahmed R., Tekaya S., Małota K., Świątek P. 2012. An ultrastructural study of the ovary cord organization and oogenesis in Erpobdella johanssoni (Annelida, Clitellata: Hirudinida). Micron. 44: 275-286.

Małota K. 2011. Organizacja zespołów komórek płciowych w czasie gametogenezy u zwierząt. Nowe trendy w naukach przyrodniczych. Tom. I. Creativetime, Kraków, str. 96-104.