dr KATARZYNA BZDĘGA

adiunkt
członek RW z ramienia pracowników niesamodzielnych

Jagiellońska 28, 40-032 Katowice
pokój nr: A-127

telefon: 32 2009 448
e-mail: katarzyna.bzdega@us.edu.pl

Godziny konsultacji

środa 8.00 - 10.00

Zainteresowania

taksonomia, filogeografia i genetyka populacji inwazyjnych gatunków roślin * wybrane aspekty biologii i ekologii inwazyjnych roślin * inwazje biologiczne * ochrona przyrody, w tym zagrożenia powodowane przez inwazje obcych gatunków roślin * florystyka * geografia roślin * flora miasta i obszarów poprzemysłowych, procesy synantropizacji szaty roślinnej

Publikacje

Bzdega K., Janiak A., Książczyk T., Lewandowska A., Gancarek M., Sliwinska E., Tokarska-Guzik B. 2016. A survey of genetic variation and genome evolution within the invasive Fallopia complex. PLoS ONE 11(8): e0161854. doi:10.1371/journal.pone.0161854

Tokarska-Guzik B., Fojcik B., Bzdęga K., Urbisz A., Nowak T., Pasierbiński A., Dajdok Z. 2015. Wytyczne dotyczące zwalczania rdestowców na terenie Polski. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. Ekspertyza na zlecenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, pp. 211. [+ Załączniki 1,2,3] www.gdos.gov.pl/igo

Tokarska-Guzik B., Bzdęga K., Nowak T., Urbisz A., Węgrzynek B., Dajdok Z. 2015. Propozycja listy roślin gatunków obcych, które mogą stanowić zagrożenie dla przyrody Polski i Unii Europejskiej. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. Ekspertyza na zlecenieGeneralnego Dyrektora Ochrony Środowiska, pp. 178. www.gdos.gov.pl/igo

Chmura D., Tokarska-Guzik B., Nowak T., Woźniak G., Bzdęga K., Koszela K., Gancarek M. 2015. The influence of invasive Fallopia taxa on resident plant species in two river valleys (southern Poland). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 84(1): 23-33.

Chybiorz R., Babczyńska-Sendek B., Rostański A., Gorczyca J., Pasierbiński A., Fojcik B., Nowak T., Bzdęga K., Woźniak G., Strzelec M., Krodkiewska M., Bula R., Urbisz Al., Sierka E., Jedrzejczyk-Korycińska M., Błońska A., Bardziński W., Kurowska E., Nita J., Waga J.M., Orczewska A., Tokarska-Guzik B. 2015. System informatyczny BIOGEO-SILESIA i bazy danych. Ogólnodostępna Baza Danych. Dane o różnorodności biologicznej i georóżnorodności. [w:] B. Tokarska-Guzik, R. Chybiorz, J.B. Parusel (red.) Baza danych przestrzennych w zarządzaniu zasobami środowiska przyrodniczego województwa śląskiego: 81-114. Wydawnictwo Uniwersytet Śląski w Katowicach Katowice. współautorstwo rozdziału.

Tokarska-Guzik B., Bzdęga K., Nowak T., Lewandowska A., Gancarek M., Frelich M. 2014. Alien plants in Poland: research directions and putting the results into practice. Biodiversity: Research and Conservation 35: 57-74, (P=7).

Frelich M., Bzdęga K. 2014. Management of invasive plant species in the valley of the River Ślepiotka in Katowice - the example of the REURIS project.Environmental & Socio-Economic Studies2, 2: 1-8.

Bzdęga K., Janiak A., Tarłowska S., Kurowska M., Tokarska-Guzik B., Szarejko I. 2012. Unexpected genetic diversity of Fallopia japonica from Central Europe revealed after AFLP analysis. Flora 207(9): 636-645.

Tokarska-Guzik B., Bzdęga K., Koszela K., Żabińska I., Krzuś B., Sajan M., Sendek A. 2011. Allergenic invasive plant Ambrosia artemisiifolia in Poland: threat and selected aspects of biology; Biodiversity Research and Conservation 21: 39-48.

Tokarska-Guzik B., Węgrzynek B., Urbisz Al., Urbisz An., Nowak T., Bzdęga K. 2010. Alien vascular plants in the Silesian Uplands of Poland: distribution pattern, impact and threat; Biodiversity Research and Conservation  19:33-54.