dr ŁUKASZ CHAJEC

biolog

Bankowa 9, 40-007 Katowice
pokój nr: 10

telefon: 32 359 1376
e-mail: lukasz.chajec@us.edu.pl

Zainteresowania

ultrastruktura jelita środkowego stawonogów ze szczególnym zwróceniem uwagi na procesy jego regeneracji i degeneracji * komórki macierzyste i ich wykorzystanie w medycynie * zachowania godowe zwierząt

Publikacje

Betekhtin A., Milewska-Hendel A., Lusinska J., Chajec L., Kurczynska E., Hasterok R. 2018. Organ and tissue-specific localisation of selected cel wall epitopes in the zygotic embryo of Brachypodium distachyon. International Journal of Molecular Sciences, 19. doi:10.3390/ijms19030725

Urbisz A.Z., Chajec Ł., Brąszewska-Zalewska A., Kubrakiewicz J., Świątek P. 2017. Ovaries of the white worm (Enchytraeus albidus, Annelida, Clitellata) are composed of 16-celled meroistic germ-line cysts. Developmental Biology, 426 (1): 28-42.

Świątek P., de Wit P., Jarosz N., Chajec Ł., Urbisz A.Z. 2017. Micromorphology of ovaries and oogenesis in Grania postclitellochaeta (Clitellata: Enchytraeidae). Zoology, 126: 119-127.

Rost-Roszkowska M.M., Chajec Ł., Vilimova J., Tajovsky K. 2016. Apoptosis and necrosis during the circadian cycle in the centipede midgut. Protoplasma, 253(4): 1051-1061.

Czerneková M., Ingemar Jönsson K., Chajec Ł., Student S., Poprawa I. 2016. The structure of the desiccated Richtersius coronifer (Richters, 1903). Protoplasma. 254(3): 1367-1377.

Sonakowska L., Włodarczyk A., Poprawa I., Binkowski M., Śróbka J., Kamińska K., Kszuk-Jendrysik M., Chajec Ł., Rost-Roszkowska M. M. 2015. Structure and ultrastructure of the endodermal region of the alimentary tract in the freshwater shrimp Neocaridina heteropoda (Crustacea, Malacostraca). Plos One. 10(5): e0126900. doi:10.1371/journal.pone.0126900

Urbisz A., Chajec Ł., Świątek P. 2015. The ovary of Tubifex tubifex (Clitellata, Naididae, Tubificinae) is composed of one, huge germ-line cyst that is enriched with cytoskeletal components. Plos One. 10(5): e0126173. doi:10.1371/journal.pone.0126173

Rost-Roszkowska M. M., Chajec Ł., Vilimova J., Tajovsky K. 2015. Apoptosis and necrosis during the circadian cycle in the centipede midgut. Protoplasma. doi: 10.1007/s00709-015-0864-8

Chajec Ł., Sonakowska L., Rost-Roszkowska M. M. 2014. The fine structure of the midgut epithelium in a centipede, Scolopendra cingulata (Chilopoda, Scolopendridae), with the special emphasis on epithelial regeneration. Arthropod Structure and Development. 43 (1): 27-42.

Rost-Roszkowska M. M., Chajec Ł., Vilimova J., Tajovsky K., Kszuk-Jendrysik M. 2014. Does autophagy in the midgut epithelium of centipedes depend on the day/night cycle? Micron. 68: 130-139.

Sosinka A., Rost-Roszkowska M. M., Vilimova J., Tajovský K., Kszuk-Jendrysik M., Chajec Ł., Sonakowska L., Kamińska K., Hyra M., Poprawa I. 2014. The ultrastructure of the midgut epithelium in millipedes (Myriapoda, Diplopoda). Arthropod Structure and Development. 43 (5): 477-492.

Chajec Ł., Rost-Roszkowska M. M., Vilimova J., Sosinka A. 2012. Ultrastructure and regeneration of midgut epithelial cells in Lithobius forficatus (Chilopoda, Lithobiidae). Invertebrate Biology. 131 (2): 119-132. 

Chajec Ł., Urbisz A. 2011. Czy stonoga ma sto nóg? – fascynujący świat lądowych równonogów. Wszechświat. 112 (10-12): 292-299

Rost-Roszkowska M. M., Vilimova J., Chajec Ł. 2010. Fine structure of the midgut epithelium and midgut stem cells differentiation in Atelura formicaria (Insecta, Zygentoma, Ateluridae). Zoological Studies. 49 (1): 10-18

Rost-Roszkowska M. M., Vilimova J., Chajec Ł. 2010. Fine structure of the midgut epithelium of Nicoletia phytophila Gervais, 1844 (Zygentoma: Nicoletiidae: Nicoletiinae) with the special emphasis on its degeneration. Folia Biologica (Kraków). 58 (3-4): 217-227.