dr hab. prof. UŚ MAGDALENA ROST-ROSZKOWSKA

adiunkt
Członek Komisji ds. Rozwoju i Promocji Wydziału
Członek I Komisji ds. przeprowadzania przewodów doktorskich, WBiOŚ, UŚ
Członek Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia
Członek Zespołu do spraw wdrażania KRK na kierunku Biotechnologia, WBiOŚ, UŚ
Koordynator ds. współpracy Uniwersytetu Śląskiego z Fundacją GYNCENTRUM
Koordynator wydziałowy programu MOST, WBiOŚ, UŚ - studia doktoranckie

Bankowa 9, 40-007 Katowice
pokój nr: 8

telefon: 32 359 1325
e-mail: magdalena.rost-roszkowska@us.edu.pl

Godziny konsultacji

poniedziałek 12.00 - 14.00

Zainteresowania

embriologia zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zarodkowego owadów * rola cząsteczek adhezji międzykomórkowej w rozwoju zarodkowym owadów * rola komórek macierzystych w procesach regeneracji tkanek i narządów * śmierć komórkowa: autofagia, apoptoza, nekroza, ultrastruktura i funkcje układu pokarmowego bezkręgowców ze szczególnym uwzględnieniem jelita środkowego

Publikacje

Sonakowska L., Włodarczyk A., Poprawa I., Binkowski M., Śróbka J., Kamińska K., Kszuk-Jendrysik M., Chajec Ł., Zajusz B., Rost-Roszkowska M. M. 2015. Structure and ultrastructure of the endodermal region of the alimentary tract in the freshwater shrimp Neocaridina heteropoda (Crustacea, Malacostraca). PLoS One. 10(5): e0126900. doi:10.1371/journal.pone.0126900

Rost-Roszkowska M. M.,Chajec Ł., Vilimova J., Tajovsky K. 2015. Apoptosis and necrosis during the circadian cycle in the centipede midgut. Protoplasma. doi: 10.1007/s00709-015-0864-8

Rost-Roszkowska M. M., Chajec Ł., Vilimova J., Tajovský K., Kszuk-Jendrysik M. 2015. Does autophagy in the midgut epithelium of centipedes depend on the day/night cycle? Micron. 68: 130-139.

Urbanek A., Rost-Roszkowska M. M. 2015. Ultrastructural studies on the midgut of biting midge Forcipomyia nigra (Winnertz) (Diptera: Ceratopogonidae). Micron. 69: 25-34.

Poprawa I., Hyra M., Rost-Roszkowska M. M. 2014. Germ cell cluster organization and oogenesis in the tardigrade Dactylobiotus parthenogeneticus Bertolani, 1982 (Eutardigrada, Murrayidae). Protoplasma. 252(4):1019-29.

Poprawa I., Hyra M., Kszuk-Jendrysik M., Rost-Roszkowska M. M. 2015. Ultrastructural changes and programmed cell death of trophocytes in the gonad of Isohypsibius granulifer granulifer Thulin, 1928 (Tardigrada, Eutardigrada, Isohypsibiidae). Micron. 70: 26-33.

Rost-Roszkowska M. M.,Świątek P., Poprawa I., Rupik W., Swadźba E., Kszuk-Jendrysik M. 2015. Ultrastructural analysis of apoptosis and autophagy in the midgut epithelium of Piscicola geometra (Annelida, Hirudinida) after blood feeding. Protoplasma. 252(5): 1387-1396. 

Chajec Ł., Sonakowska L., Rost-Roszkowska M. M. 2014. The fine structure of the midgut epithelium in a centipede, Scolopendra cingulata (Chilopoda, Scolopendridae), with the special emphasis on epithelial regeneration. Arthropod Structure and Development. 43: 27-42.

Wilczek G., Rost-Roszkowska M.,Wilczek P., Babczyńska A., Szulińska E., Sonakowska L., Marek-Swędzioł M. 2014. Apoptotic and necrotic changes in the midgut glands of the wolf spiders Xerolycosa nemoralis (Lycosidae) in response to starvation and dimethoate exposure. Ecotoxicology and Environmental Safety. 101: 157-167.

Sosinka A., Rost-Roszkowska M. M.,Vilimova J., Tajovsky K., Kszuk-Jendrysik M., Chajec Ł., Sonakowska L., Kamińska K., Hyra M., Poprawa I. 2014. The ultrastructure of the midgut epithelium in millipedes (Myriapoda, Diplopoda). Arthropod Structure and Development. 43: 477-492.

Rost-Roszkowska M.M., Poprawa Ł. Kaczmarek Ł. 2013. Autophagy as the cell survival in response to a microsporidian infection of the midgut epithelium of Isohypsibius granulifer granulifer (Eutardigrada: Hypsibiidae). Acta Zoologica Stockholm. 94 (3): 273-279.

Rost-Roszkowska M. M.,Poprawa I., Hyra M., Marek-Swędzioł M., Kaczmarek Ł. 2013. The fine structure of the midgut epithelium in Xerobiotus pseudohufelandi (Iharos, 1966) (Tardigrada, Eutardigrada, Macrobiotidae). Journal of Limnology. 72: 54-61.

Rost-Roszkowska M.M.,Vilimova J., Sosinka A., Skudlik J., Franzetti E. 2012.The role of autophagy in the midgut epithelium of Eubranchipus grubii (Crustacea, Branchiopoda, Anostraca). Arthropod Structure and Development 41: 271-279.

Klionsky D.J., et al. (1268) Rost-Roszkowska M.M. 2012.Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy. Autophagy 8(4): 1-100.

Chajec Ł., Rost-Roszkowska M.M.,Vilimova J., Sosinka A. 2012.Ultrastructure and regeneration of midgut epithelial cells in Lithobius forficatus (Chilopoda, Lithobiidae). Invertebrate Biology 131(2): 119-132.

Rost-Roszkowska M.M.,Świątek P., Kszuk M., Główczyk K., Bielecki A. 2012.Morphology and ultrastructure of the midgut in Piscicola geometra (Annelida, Hirudinea). Protoplasma. 249(4): 1037-1047.

Rost-Roszkowska M.M.,Poprawa I., Wójtowicz M., Kaczmarek M. 2011.Ultrastructural changes of the midgut epithelium in Isohypsibius granulifer granulifer Thulin, 1928 (Tardigrada: Eutardigrada) during oogenesis. Protoplasma 248(2): 405-414.

Rost-Roszkowska M.,Klag J.  2011.Origin of the brushborder in the differentiating midgut of Melasoma saliceti (Chrysomelidae, Coleoptera) embryos. Folia Biologica Kraków 59 (1-2): 53-58.

Rost-Roszkowska M.,Machida R., Fukui M. 2010.The role of cell death in the midgut epithelium in Filientomon takanawanum (Protura). Tissue and Cell 42: 24 – 31.

Rost-Roszkowska M.,Vilimova J., Chajec Ł. 2010. Fine structure of the midgut epithelium and midgut stem cells differentiation in Atelura formicaria (Insecta, Zygentoma, Ateluridae). Zoological Studies 49: 10-18.

Rost-Roszkowska M.,Jansta P., Vilimova J. 2010.Fine structure of the midgut epithelium in two Archaeognatha, Lepismachilis notata and Machilis hrabei (Insecta) in relation to its degeneration and regeneration. Protoplasma. 247: 91-101..

Rost-Roszkowska M.,Vilimova J., Chajec Ł. 2010. Fine structure of the midgut epithelium of Nicoletia phytophila Gervais, 1844 (Zygentoma: Nicoletiidae: Nicoletiinae) with the special emphasis on its degeneration. Folia Biologica Kraków 58(3-4): 217-227.

Rost-Roszkowska M., Poprawa I., Klag J., Migula P., Mesjasz-Przybyłowicz J., Przybyłowicz W. 2010. The role of regenerative cells differentiation in the midgut epithelium of Epilachna cf. nylanderi (Mulsant 1850) (Insecta, Coleoptera, Coccinellidae). Folia Biologica Kraków 58(3-4): 209-216.

Rost-Roszkowska M.,Poprawa I., Chachulska-Żymełka A. 2010.Apoptosis and autophagy in the midgut epithelium of Acheta domesticus (Insecta, Orthoptera, Gryllidae). Zoological Science27(9): 740-745.

Rost-Roszkowska M.M. 2008. Ultrastructural changes in the midgut epithelium of Acheta domesticus L. (Orthoptera, Gryllidae) during degeneration and regeneration. Annals of the Entomological Society of America 101(1): 151-158.

Rost-Roszkowska M.M,Poprawa I., Klag J., Migula P., Mesjasz-Przybylowicz J., Przybyłowicz W. 2008. Degeneration of the midgut epithelium in Epilachna cf. nylanderi (Insecta, Coccinellidae): apoptosis, autophagy and necrosis. Canadian Journal of Zoology 86(10): 1179-1188.

Rost-Roszkowska M.M., Chechelska A., Frądczak M., Salitra K. 2008. Ultrastructure of two types of endocrine cells in the midgut epithelium of Spodoptera exiqua Hűbner 1808 (Insecta, Lepidoptera, Noctuidae). Zoologica Poloniae 53: 27-35.

Rost-Roszkowska M.M.,Poprawa I. 2008.Ultrastructure of the midgut epithelium in Dactylobiotus dispar (Tardigrada: Eutardigrada) during encystation. Zoologica Poloniae 53: 19-25.

Rost-Roszkowska M.M.,Undrul A. 2008. Fine structure and differentiation of the midgut epithelium of Allacma fusca (Insecta, Collembola, Symphypleona). Zoological Studies 47(2): 200-206.

Rost-Roszkowska M.M. 2008. Degeneration of the midgut epithelium of Allacma fusca L. (Insecta, Collembola, Symphypleona): apoptosis and necrosis. Zoological Science 25: 753-759.

Rost-Roszkowska M.M.,Piłka M., Szymska R., Klag J. 2007.Ultrastructural studies of midgut epithelium formation in Lepisma saccharina L. (Insecta, Zygentoma). Journal of Morphology268, 224-231.

Rost-Roszkowska M.M.,Poprawa I., Świątek P. 2007. Ultrastructural changes in the midgut epithelium of the first larva of Allacma fusca (Insecta, Collembola, Symphypleona). Invertebrate Biology 126: 366-372.

Rost–Roszkowska M.,Kubala A., Nowak B., Pilarczyk S., Klag J. 2007. Ultrastructure of alimentary tract formation in embryos of two insect species: Melasoma saliceti and Chrysolina pardalina (Coleoptera, Chrysomelidae). Arthropod Structure and Development36: 351-360.

Rost M.M. 2006. Ultrastructural changes in the midgut epithelium in Podura aquatica L. (Insecta, Collembola, Arthropleona) during regeneration. Arthropod Structure and Development 35(1): 69-76.

Rost M.M. 2006. Comparative studies on regeneration of the midgut epithelium in Lepisma saccharina L. and Thermobia domestica Packard (Insecta; Zygentoma). Annals of the Entomological Society of America 99(5): 910-916.

Rost M.M.,Poprawa I. 2006. Cellularization during the development of Thermobia domestica (Packard) (Insecta, Zygentoma, Lepismatidae). Annals of the Entomological Society of America 99(3): 592-597.

Rost M. M., Flakus A., Klag J. 2005. Primordial germ cell differentiation in natural and manipulated twin embryos of Thermobia domestica (Insecta, Zygentoma). Annals of the Entomological Society of America 98(1): 108-112.

Rost M.M., Kuczera M., Malinowska J., Polak M., Sidor B. 2005. Midgut epithelium formation in Thermobia domestica (Packard) (Insecta, Zygentoma). Tissue and Cell 37(2): 135-143.

Skudlik J., Poprawa J., Rost M.M. 2005. The egg capsule of Spodoptera exiqua Hübner 1808 (Insecta, Lepidoptera, Noctuidae): the morphology and the ultrastructure. Zoologica Poloniae 50: 25-31.

Rost M.M., Poprawa I. Klag J. 2004. Ultrastructure of the pleuropodium in 8-day embryos of Thermobia domestica (Packard) (Insecta, Zygentoma). Annals of the Entomological Society of America 97(3): 541-547.

Rost M.M. 2004. Study of the development of natural and manipulated twin embryos in Thermobia domestica (Packard) (Insecta, Zygentoma). Annals of the Entomological Society of America 97(4): 781-789.

Poprawa I. Rost M.M. 2004. Structural and ultrastructural study of egg capsule of Thermobia domestica (Packard) (Insecta, Zygentoma). Folia Biologica Kraków 52(3-4): 185-190.