dr hab. prof. UŚ MAGDALENA ROST-ROSZKOWSKA

profesor nadzwyczajny
członek Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju i Promocji Wydziału
członek I Komisji ds. przeprowadzania przewodów doktorskich, WBiOŚ, UŚ
członek Rady Programowej Kierunku BIOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA
członek Rady Programowej studiów doktoranckich Advanced Methods in Biotechnology and Biodiversity
koordynator wydziałowy programu MOST – system mobilności studentów, studia I, II i III stopnia
koordynator ds. współpracy Uniwersytetu Śląskiego z Fundacją GYNCENTRUM
członek Rady Programowej Śląskiego Klastra Leczenia Niepłodności (przedstawiciel ze strony UŚ)
członek Rady Naukowej Śląskiego Klastra Leczenia Niepłodności (przedstawiciel ze strony UŚ)

Bankowa 9, 40-007 Katowice
pokój nr: 8

telefon: 32 359 1325
e-mail: magdalena.rost-roszkowska@us.edu.pl

Godziny konsultacji

poniedziałek 12.00 - 14.00

Zainteresowania

embriologia zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zarodkowego owadów * rola cząsteczek adhezji międzykomórkowej w rozwoju zarodkowym owadów * rola komórek macierzystych w procesach regeneracji tkanek i narządów * śmierć komórkowa: autofagia, apoptoza, nekroza, ultrastruktura i funkcje układu pokarmowego bezkręgowców ze szczególnym uwzględnieniem jelita środkowego

Publikacje

Rost-Roszkowska M., Vilimová J., Tajovsk´y K., Sustr V., Sosinka A., Kszuk-Jendrysik M., Ostróżka A., Kaszuba F., Kamińska K., Marchewka A. 2018. The ultrastructure of the hepatic cells in millipedes (Myriapoda, Diplopoda). Zoologischer Anzeiger (in press).

Wilczek G., Wiśniewska K., Kozina B., Wilczek P., Rost-Roszkowska M., Stalmach M., Skowronek M., Kaszuba F. 2018. Effects of food contaminated with cadmium and copper on hemocytes of Steatoda grossa (Araneae: Theridiidae). Ecotoxicology and Enviornmental Safety, 149: 267-274.

Rost-Roszkowska M.M., Vilimova J., Włodarczyk A., Sonakowska L., Kamińska K., Kaszuba F., Marchewka A., Sadílek D. 2017. Investigation of the midgut structure and ultrastructure in Cimex lectularius and Cimex pipistrelli (Hemiptera: Cimicidae). Neotropical Entomology, 46: 45-57.

Dziewięcka M., Karpeta-Kaczmarek J., Augustyniak M., Rost-Roszkowska M.M. 2017. Short-term in vivo exposure to graphene oxide can cause damage to the gut and testis. 2017. Journal of Hazardous Materials, 328: 80-89.

Santos H.P., Rost-Roszkowska M., Vilimova J., Serrao J.E. 2017. Ultrastructure of the midgut in Heteroptera (Hemiptera) with different feeding habits. Protoplasma, 254(4): 1743-1753.

Włodarczyk A., Sonakowska L., Kamińska K., Marchewka A., Wilczek G., Wilczek P., Student S., Rost-Roszkowska M. 2017. The effect of starvation and re-feeding on mitochondrial potential in the midgut of Neocaridina davidi (Crustacea, Malacostraca). PLoS One, 12(3): e0173563.

Rost-Roszkowska M., Kszuk-Jendrysik M., Marchewka A., Poprawa I. 2018. Fine structure of the midgut epithelium in the millipede Telodeinopus aoutii (Myriapoda, Diplopoda) with special emphasis on epithelial regeneration. Protoplasma, 255: 43-55.

Lipovsek S., Leitinger G., Novek T., Jenzekovic F., Gorgoń Sz., Kamińska K., Rost-Roszkowska M. 2017. Changes in the midgut cells in the European cave spider, Meta menardi, during starvation in spring and autumn. Histochemistry and Cell Biology.doi: 10.1007/s00418-017-1623-z

Rost-Roszkowska M.M., Chajec Ł., Vilimova J., Tajovsky K. 2016. Apoptosis and necrosis during the circadian cycle in the centipede midgut. Protoplasma, 253(4): 1051-1061.

Sonakowska L., Włodarczyk A., Wilczek G., Wilczek P., Student S., Rost-Roszkowska M.M. 2016. Cell death in the epithelia of the intestine and hepatopancreas in Neocaridina heteropoda (Crustacea, Malacostraca). PLoS One. doi: 10.1371/journal.pone.0147582.

Klionsky D.J., et al. Rost-Roszkowska M.M. 2016. Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy (3rd edition). Autophagy, 12(1): 1-222.

Hyra M., Rost-Roszkowska M.M., Student S., Włodarczyk A., Deperas M., Janelt K., Poprawa I. 2016. Body cavity cells of Parachela during their active life. Zoological Journal of the Linnean Society, 178(4): 878-887.

Hyra M., Poprawa I., Włodarczyk A., Student S., Sonakowska L., Kszuk-Jendrysik M., Rost-Roszkowska M.M. 2016. Ultrastructural changes in the midgut epithelium of Hypsibius dujardini (Doyère, 1840) (Tardigrada, Eutardigrada, Hypsibiidae) in relation to oogenesis. Zoological Journal of the Linnean Society, 178(4): 897-906.

Karpeta-Kaczmarek J., Augustyniak M., Rost-Roszkowska M.M. 2016. Ultrastructure of the gut epithelium in Acheta domesticus after long- term exposure to nanodiamonds supplied with food. Arthropod Structure and Development, 45: 253-264.

Karpeta-Kaczmarek J., Dziewięcka M., Augustyniak M., Rost-Roszkowska M.M., Pawlyta M. 2016. Oxidative stress and genotoxic effects of diamond nanoparticles. Environmental Research, 148: 264-272.

Karpeta-Kaczmarek J., Dziewięcka M., Augystyniak M., Rost-Roszkowska M.M. 2016. Effects of short-term exposure of Acheta domesticus to nanodiamonds in food: DNA damage but no histological alteration in tissues. Carbon, 110: 458-468.

Sonakowska L., Włodarczyk A., Poprawa I., Binkowski M., Śróbka J., Kamińska K., Kszuk-Jendrysik M., Chajec Ł., Zajusz B., Rost-Roszkowska M.M. 2015. Structure and ultrastructure of the endodermal region of the alimentary tract in the freshwater shrimp Neocaridina heteropoda (Crustacea, Malacostraca). PLoS One, 10(5): e0126900. doi: 10.1371/journal.pone.0126900

Rost-Roszkowska M.M., Chajec Ł., Vilimova J., Tajovsky K. 2015. Apoptosis and necrosis during the circadian cycle in the centipede midgut. Protoplasma, doi: 10.1007/s00709-015-0864-8

Rost-Roszkowska M.M., Chajec Ł., Vilimova J., Tajovský K., Kszuk-Jendrysik M. 2015. Does autophagy in the midgut epithelium of centipedes depend on the day/night cycle? Micron, 68: 130-139.

Urbanek A., Rost-Roszkowska M.M. 2015. Ultrastructural studies on the midgut of biting midge Forcipomyia nigra (Winnertz) (Diptera: Ceratopogonidae). Micron, 69: 25-34.

Poprawa I., Hyra M., Rost-Roszkowska M.M. 2014. Germ cell cluster organization and oogenesis in the tardigrade Dactylobiotus parthenogeneticus Bertolani, 1982 (Eutardigrada, Murrayidae). Protoplasma, 252(4): 1019-29.

Poprawa I., Hyra M., Kszuk-Jendrysik M., Rost-Roszkowska M.M. 2015. Ultrastructural changes and programmed cell death of trophocytes in the gonad of Isohypsibius granulifer granulifer Thulin, 1928 (Tardigrada, Eutardigrada, Isohypsibiidae). Micron, 70: 26-33.

Rost-Roszkowska M. M., Świątek P., Poprawa I., Rupik W., Swadźba E., Kszuk-Jendrysik M. 2015. Ultrastructural analysis of apoptosis and autophagy in the midgut epithelium of Piscicola geometra (Annelida, Hirudinida) after blood feeding. Protoplasma. 252(5): 1387-1396.

Chajec Ł., Sonakowska L., Rost-Roszkowska M.M. 2014. The fine structure of the midgut epithelium in a centipede, Scolopendra cingulata (Chilopoda, Scolopendridae), with the special emphasis on epithelial regeneration. Arthropod Structure and Development, 43: 27-42.

Wilczek G., Rost-Roszkowska M., Wilczek P., Babczyńska A., Szulińska E., Sonakowska L., Marek-Swędzioł M. 2014. Apoptotic and necrotic changes in the midgut glands of the wolf spiders Xerolycosa nemoralis (Lycosidae) in response to starvation and dimethoate exposure. Ecotoxicology and Environmental Safety. 101: 157-167.

Sosinka A., Rost-Roszkowska M.M., Vilimova J., Tajovsky K., Kszuk-Jendrysik M., Chajec Ł., Sonakowska L., Kamińska K., Hyra M., Poprawa I. 2014. The ultrastructure of the midgut epithelium in millipedes (Myriapoda, Diplopoda). Arthropod Structure and Development. 43: 477-492.

Rost-Roszkowska M.M., Poprawa Ł. Kaczmarek Ł. 2013. Autophagy as the cell survival in response to a microsporidian infection of the midgut epithelium of Isohypsibius granulifer granulifer (Eutardigrada: Hypsibiidae). Acta Zoologica Stockholm, 94(3): 273-279.

Rost-Roszkowska M. M., Poprawa I., Hyra M., Marek-Swędzioł M., Kaczmarek Ł. 2013. The fine structure of the midgut epithelium in Xerobiotus pseudohufelandi (Iharos, 1966) (Tardigrada, Eutardigrada, Macrobiotidae). Journal of Limnology, 72: 54-61.

Rost-Roszkowska M.M., Vilimova J., Sosinka A., Skudlik J., Franzetti E. 2012.The role of autophagy in the midgut epithelium of Eubranchipus grubii (Crustacea, Branchiopoda, Anostraca). Arthropod Structure and Development, 41: 271-279.

Klionsky D.J., et al. (1268) Rost-Roszkowska M.M. 2012. Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy. Autophagy, 8(4): 1-100.

Chajec Ł., Rost-Roszkowska M.M., Vilimova J., Sosinka A. 2012. Ultrastructure and regeneration of midgut epithelial cells in Lithobius forficatus (Chilopoda, Lithobiidae). Invertebrate Biology, 131(2): 119-132.

Rost-Roszkowska M.M., Świątek P., Kszuk M., Główczyk K., Bielecki A. 2012. Morphology and ultrastructure of the midgut in Piscicola geometra (Annelida, Hirudinea). Protoplasma, 249(4): 1037-1047.

Rost-Roszkowska M.M., Poprawa I., Wójtowicz M., Kaczmarek M. 2011.Ultrastructural changes of the midgut epithelium in Isohypsibius granulifer granulifer Thulin, 1928 (Tardigrada: Eutardigrada) during oogenesis. Protoplasma, 248(2): 405-414.

Rost-Roszkowska M., Klag J. 2011.Origin of the brushborder in the differentiating midgut of Melasoma saliceti (Chrysomelidae, Coleoptera) embryos. Folia Biologica, Kraków, 59(1-2): 53-58.

Rost-Roszkowska M., Machida R., Fukui M. 2010.The role of cell death in the midgut epithelium in Filientomon takanawanum (Protura). Tissue and Cell, 42: 24–31.

Rost-Roszkowska M., Vilimova J., Chajec Ł. 2010. Fine structure of the midgut epithelium and midgut stem cells differentiation in Atelura formicaria (Insecta, Zygentoma, Ateluridae). Zoological Studies, 49: 10-18.

Rost-Roszkowska M., Jansta P., Vilimova J. 2010. Fine structure of the midgut epithelium in two Archaeognatha, Lepismachilis notata and Machilis hrabei (Insecta) in relation to its degeneration and regeneration. Protoplasma, 247: 91-101.

Rost-Roszkowska M., Vilimova J., Chajec Ł. 2010. Fine structure of the midgut epithelium of Nicoletia phytophila Gervais, 1844 (Zygentoma: Nicoletiidae: Nicoletiinae) with the special emphasis on its degeneration. Folia Biologica, Kraków, 58(3-4): 217-227.

Rost-Roszkowska M., Poprawa I., Klag J., Migula P., Mesjasz-Przybyłowicz J., Przybyłowicz W. 2010. The role of regenerative cells differentiation in the midgut epithelium of Epilachna cf. nylanderi (Mulsant 1850) (Insecta, Coleoptera, Coccinellidae). Folia Biologica, Kraków, 58(3-4): 209-216.

Rost-Roszkowska M., Poprawa I., Chachulska-Żymełka A. 2010. Apoptosis and autophagy in the midgut epithelium of Acheta domesticus (Insecta, Orthoptera, Gryllidae). Zoological Science, 27(9): 740-745.

Rost-Roszkowska M.M. 2008. Ultrastructural changes in the midgut epithelium of Acheta domesticus L. (Orthoptera, Gryllidae) during degeneration and regeneration. Annals of the Entomological Society of America, 101(1): 151-158.

Rost-Roszkowska M.M, Poprawa I., Klag J., Migula P., Mesjasz-Przybylowicz J., Przybyłowicz W. 2008. Degeneration of the midgut epithelium in Epilachna cf. nylanderi (Insecta, Coccinellidae): apoptosis, autophagy and necrosis. Canadian Journal of Zoology, 86(10): 1179-1188.

Rost-Roszkowska M.M., Chechelska A., Frądczak M., Salitra K. 2008. Ultrastructure of two types of endocrine cells in the midgut epithelium of Spodoptera exiqua Hűbner 1808 (Insecta, Lepidoptera, Noctuidae). Zoologica Poloniae, 53: 27-35.

Rost-Roszkowska M.M., Poprawa I. 2008. Ultrastructure of the midgut epithelium in Dactylobiotus dispar (Tardigrada: Eutardigrada) during encystation. Zoologica Poloniae, 53: 19-25.

Rost-Roszkowska M.M., Undrul A. 2008. Fine structure and differentiation of the midgut epithelium of Allacma fusca (Insecta, Collembola, Symphypleona). Zoological Studies, 47(2): 200-206.

Rost-Roszkowska M.M. 2008. Degeneration of the midgut epithelium of Allacma fusca L. (Insecta, Collembola, Symphypleona): apoptosis and necrosis. Zoological Science, 25: 753-759.

Rost-Roszkowska M.M., Piłka M., Szymska R., Klag J. 2007. Ultrastructural studies of midgut epithelium formation in Lepisma saccharina L. (Insecta, Zygentoma). Journal of Morphology, 268: 224-231.

Rost-Roszkowska M.M., Poprawa I., Świątek P. 2007. Ultrastructural changes in the midgut epithelium of the first larva of Allacma fusca (Insecta, Collembola, Symphypleona). Invertebrate Biology, 126: 366-372.

Rost–Roszkowska M., Kubala A., Nowak B., Pilarczyk S., Klag J. 2007. Ultrastructure of alimentary tract formation in embryos of two insect species: Melasoma saliceti and Chrysolina pardalina (Coleoptera, Chrysomelidae). Arthropod Structure and Development, 36: 351-360.

Rost M.M. 2006. Ultrastructural changes in the midgut epithelium in Podura aquatica L. (Insecta, Collembola, Arthropleona) during regeneration. Arthropod Structure and Developmen,t 35(1): 69-76.

Rost M.M. 2006. Comparative studies on regeneration of the midgut epithelium in Lepisma saccharina L. and Thermobia domestica Packard (Insecta; Zygentoma). Annals of the Entomological Society of America, 99(5): 910-916.

Rost M.M., Poprawa I. 2006. Cellularization during the development of Thermobia domestica (Packard) (Insecta, Zygentoma, Lepismatidae). Annals of the Entomological Society of America, 99(3): 592-597.

Rost M. M., Flakus A., Klag J. 2005. Primordial germ cell differentiation in natural and manipulated twin embryos of Thermobia domestica (Insecta, Zygentoma). Annals of the Entomological Society of America, 98(1): 108-112.

Rost M.M., Kuczera M., Malinowska J., Polak M., Sidor B. 2005. Midgut epithelium formation in Thermobia domestica (Packard) (Insecta, Zygentoma). Tissue and Cell, 37(2): 135-143.

Skudlik J., Poprawa J., Rost M.M. 2005. The egg capsule of Spodoptera exiqua Hübner 1808 (Insecta, Lepidoptera, Noctuidae): the morphology and the ultrastructure. Zoologica Poloniae, 50: 25-31.

Rost M.M., Poprawa I. Klag J. 2004. Ultrastructure of the pleuropodium in 8-day embryos of Thermobia domestica (Packard) (Insecta, Zygentoma). Annals of the Entomological Society of America, 97(3): 541-547.

Rost M.M. 2004. Study of the development of natural and manipulated twin embryos in Thermobia domestica (Packard) (Insecta, Zygentoma). Annals of the Entomological Society of America, 97(4): 781-789.

Poprawa I. Rost M.M. 2004. Structural and ultrastructural study of egg capsule of Thermobia domestica (Packard) (Insecta, Zygentoma). Folia Biologica, Kraków, 52(3-4): 185-190.