dr hab. MIROSŁAW KWAŚNIEWSKI

adiunkt
Członek Wydziałowej Komisji d/s Rozwoju i Promocji Wydziału
Członek Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia dla kierunku Biotechnologia

Jagiellońska 28, 40-032 Katowice
pokój nr: C-248

telefon: 32 2009 457
e-mail: miroslaw.kwasniewski@us.edu.pl
strona www: http://www.miroslaw.kwasniewski.us.edu.pl

Godziny konsultacji

pt 11.00 - 13.00

Zainteresowania

enomika funkcjonalna roślin epigenetyka procesów rozwojowych i adaptacyjnych u roślin regulacja ekspresji genów ewolucja molekularna bioinformatyka

Publikacje

Kwasniewski M., Nowakowska U., Szumera J., Chwialkowska K., Szarejko I. 2012. iRootHair: a comprehensive root hair genomics database. Plant Physiology, DOI: 10.1104/pp.112.206441.

Kwasniewski M., Chwialkowska K., Kwasniewska J., Kusak J., Siwinski K., Szarejko I. 2012. Accumulation of peroxidase-related reactive oxygen species in trichoblasts correlates with root hair initiation in barley. Journal of Plant Physiology, DOI: 10.1016/j.jplph.2012.09.017.

Szczecińska M., Kwaśniewski M., Sawicki J., Chwiałkowska K., Szandar K., Pisarek W. 2012. Development of microsatellite markers using pyrosequencing in Galium trifidum (Rubiaceae), a rare species in Central Europe. International Journal of Molecular Sciences, 13: 9893-9899.

Sawicki J., Kwaśniewski M., Szczecińska M., Chwiałkowska K., Milewicz M., Plášek V. 2012. Isolation and Characterization of Simple Sequence Repeats (SSR) Markers from the Moss genus Orthotrichum using a small throughput pyrosequencing machine. International Journal of Molecular Sciences, 13: 7586-7593.

Balazadeh S., Kwasniewski M., Caldana C., Mehrnia M., Zanor M-I, Xue G-P, and Mueller-Roeber B. 2011. ORS1, a H2O2-responsive NAC transcription factor, controls senescence in Arabidopsis thaliana. Molecular Plant, 4: 346-60.

Winck F., Kwasniewski M., Wienkoop S. and Mueller-Roeber B. 2011. An optimized method for the isolation of nuclei from Chlamydomonas reinhardtii (Chlorophyceae). Journal of Phycology, 47: 333-340.

Kwasniewski M., Janiak A., Mueller-Roeber B. and Szarejko I. 2010. Global analysis of the root hair morphogenesis transcriptome reveals new candidate genes involved in root hair formation in barley. Journal of Plant Physiology, 167: 1076-83.

Arvidsson S., Kwasniewski M., Riano-Pachon D.M., Mueller-Roeber B. 2008. QuantPrime - a flexible tool for reliable high-throughput primer design for quantitative PCR. BMC Bioinformatics, 9: 465; doi:10.1186/1471-2105-9-465.

Skirycz A., Radziejwoski A., Busch W., Hannah M.A., Czeszejko J., Kwasniewski M., Zanor M.I., Lohmann J.U., De Veylder L., Witt I. and Mueller-Roeber B. 2008. The DOF transcription factor OBP1 is involved in cell cycle regulation in Arabidopsis thaliana. The Plant Journal, 56: 779-92.

Kwasniewski M. and Szarejko I. 2006. Molecular cloning and characterization of beta-expansin gene related to root hair formation in barley. Plant Physiology, 141: 1149-58.