dr MONIKA JĘDRZEJCZYK-KORYCIŃSKA

adiunkt

Jagiellońska 28, 40-032 Katowice
pokój nr: A-131

telefon: 32 2009 455
e-mail: monika.jedrzejczyk-korycinska@us.edu.pl

Godziny konsultacji

środa 10.00 - 12.00

Zainteresowania

florystyka * dendrologia * ochrona przyrody * różnorodność biologiczna na obszarach poprzemysłowych * kumulacja metali ciężkich przez rośliny * biologia gatunków roślin z siedlisk ekstremalnych * metalofity * hyperakumulatory * rodzaj Viola, Alyssum

Publikacje

Kapusta P., Szarek-Łukaszewska G., Jędrzejczyk-Korycińska M., Zagórna M. 2015. Do heavy-metal grassland species survive under a Scots pine canopy during early stages of secondary succession? Folia Geobotanica Volume 50, Issue 4, pp 317-329.

Jędrzejczyk-Korycińska M., Rostański A. 2015. Tereny o wysokiej zawartości metali ciężkich w podłożu na Górnym Śląsku [w:] Wierzbicka M. (red.) Ekotoksykologia. Rośliny, gleba, metale. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp 175-189.

Rostański A., Nowak T., Jędrzejczyk-Korycińska M. 2015. Metalolubne gatunki roślin naczyniowych we florze Polski [w:] Wierzbicka M. (red.) Ekotoksykologia. Rośliny, gleba, metale. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp 299-322.

Rostański A., Jędrzejczyk-Korycińska M., Nowak T. 2015. Ochrona przyrody obszarów metalonośnych [w:] Wierzbicka M. (red.) Ekotoksykologia. Rośliny, gleba, metale. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp 507-521.

Nowak T., Jędrzejczyk-Korycińska M., Kapusta P., Szarek-Łukaszewska G. 2015. Characteristics of the vascular plant flora in the Olkusz Ore-bearing Region. [w:] Godzik B. (ed.) Natural and historical values of the Olkusz Ore-bearing Region. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Science, Kraków, pp 147-166.

Jędrzejczyk-Korycińska M., Zagórna M., Godzik B. 2015. Protected and protection-worthy ecological areas or features in the Olkusz Ore-bearing Region [w:] Godzik B. (ed.) Natural and historical values of the Olkusz Ore-bearing Region. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Science, Kraków, pp 315-327.

Kuta E., Jędrzejczyk-Korycińska M., Cieślak E., Rostański A., Szczepaniak M., Migdałek G., Wąsowicz P., Suda J., Combik M., Słomka A. 2014. Morphological versus genetic diversity of Viola reichenbachiana and V. riviniana (sect. Viola, Violaceae) fromsoils differing in heavy metal kontent. Plant Biology 16(5): 924-934.

Migdałek G., Woźniak M., Słomka A., Godzik B., Jędrzejczyk-Korycińska M., Rostański A., Bothe H., Kuta E. 2013. Morphological differences between violets growing at heavy metal polluted and control sites. Flora 208: 87-96

Migdałek G., Jędrzejczyk-Korycińska M., Rostański A., Słomka A., Kuta E. 2013. Usefulness of morphological characters in determination of intra- and interspecific diversity of violets (Viola L., Violaceae). Modern Phytomorphology 4: 35–36.

Słomka A., Jędrzejczyk-Korycińska M., Rostański A., Karcz J., Kawalec P., Kuta E. 2012. Heavy metals in soil affect reproductive processes more than morphological characters in Viola tricolor. Environmental and Experimental Botany 75: 204-211.

Nowak T., Kapusta P., Jędrzejczyk-Korycińska M., Szarek-Łukaszewska G., Godzik B. 2011. The vascular plants of the Olkusz Ore-bearing Region. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Science, Kraków.