prof. dr hab. PIOTR SKUBAŁA

profesor nadzwyczajny

Bankowa 9, 40-007 Katowice
pokój nr: 17

telefon: 32 359 1148
e-mail: piotr.skubala@us.edu.pl

Godziny konsultacji

poniedziałek 10.00-12.00

Zainteresowania

ekologia i systematyka roztoczy z rzędu Oribatida * fauna mikrostawonogów (Acari, Collembola) związana z martwym drewnem * wpływ roślin inwazyjnych na zgrupowania mikrostawonogów glebowych * filozofia środowiskowa * etyka ekologiczna * edukacja ekologiczna

Publikacje

Skubała P., Rola K., Osyczka P., Kafel A. 2014. Oribatid Mite Communities on Lichens in Heavily Contaminated Post-Smelting Dumps. Archives of Environmental Contamination and Toxicology  67: 578–592.

Skubała P., Dethier M., Madej G., Solarz K., Mąkol J., Kaźmierski A. 2013. How many mite species dwell in subterranean habitats? A survey of Acari in Belgium. Zoologischer Anzeiger - A Journal of Comparative Zoology 252: 307-318.

Skubała P., Zaleski T. 2012. Heavy metal sensitivity and bioconcentration in oribatid mites (Acari, Oribatida). Gradient study in meadow ecosystems. Science of the Total Environment. 414: 364-372.

Skubała P., Oziewicz M. 2006. Do We Live on the Symbiotic Planet? Ecological Principles of Life on Earth and Their Literary Implications. In: Justyna Deszcz-Tryhubczak and Marek Oziewicz (eds) “Towards or Back to Human Values? Spiritual and Moral Dimensions of Contemporary Fantasy” Cambridge Scholars Press, 146-156.

Skubała P., Kafel A. 2004. Oribatid mite communities and metal bioaccumulation in oribatid species (Acari, Oribatida) along the heavy metal gradient in forest ecosystems. Environmental Pollution, Elsevier, 132: 51-60.