prof. dr hab. PIOTR ŚWIĄTEK

Kierownik Katedry
Prodziekan ds nauki i współpracy z zagranicą
Przewodniczący Komisji Nauki WBiOŚ
Członek I Komisji ds. przeprowadzania przewodów doktorskich, WBiOŚ, UŚ

Bankowa 9, 40-007 Katowice
pokój nr: 6

telefon: 32 359 1361
e-mail: piotr.swiatek@us.edu.pl

Godziny konsultacji

wtorek 10.00 - 12.00

Zainteresowania

struktura jajnika i proces oogenezy u wybranych grup bezkręgowców (owady, siodełkowe) * formowanie się i organizacja zespołów komórek płciowych siodełkowców * ultrastruktura wybranych narządów (powłoka ciała, jelito, tkanka kierująca) siodełkowców

Publikacje

Świątek P., de Wit P., Jarosz N., Chajec Ł., Urbisz A.Z. 2018. Micromorphology of ovaries and oogenesis in Grania postclitellochaeta (Clitellata: Enchytraeidae). Zoology, 126: 119-127.

Małota K., Student S., Świątek P. 2018. Low mitochondrial activity revealed by JC-1 fluorochrome within developing earthworm male germ-line cysts. Mitochondrion. doi: 10.1016/j.mito.2018.01.007

Płachno B.J., Stpiczyńska M., Adamec L., Miranda V.F.O., Świątek P. 2018. Nectar trichome structure of aquatic bladderworts from the section Utricularia (Lentibulariaceae) with observation of flower visitors and pollinators. Protoplasma. doi: 10.1007/s00709-018-1216-2

Płachno B.J., Świątek P., Stpiczyńska M., Miranda V.F.O. 2018. Flower palate ultrastructure of the carnivorous plant Genlisea hispidula Stapf with remarks on the structure and function of the palate in the subgenus Genlisea (Lentibulariaceae). Protoplasma. doi: 10.1007/s00709-018-1220-6

Gorgoń S., Wardas A., Krodkiewska M., Świątek P. 2017. Oogenesis in the three species of Naidinae (Annelida, Clitellata) is extraovarian of the Stylaria type. Zoology, 121: 111-124.

Urbisz A.Z., Chajec Ł., Brąszewska-Zalewska A., Kubrakiewicz J., Świątek P. 2017. Ovaries of the white worm (Enchytraeus albidus, Annelida, Clitellata) are composed of 16-celled meroistic germ-line cysts. Developmental Biology, 426: 28-42.

Płachno B.J., Świątek P., Jobson R.W., Małota K., Brutkowski W. 2017. Serial Block Face-SEM visualization of unusual plant nuclear tubular extensions in carnivorous plant (Utricularia, Lentibulariaceae). Annals of Botany, 120: 673-680.

Płachno B.J., Kamińska I., Adamec L., Świątek P. 2017. Vascular tissue in traps of Australian carnivorous bladderworts (Utricularia) of the subgenus Polypompholyx. Aquatic Botany,142: 25-31.

Płachno B.J., Stpiczyńska M., Davies K.L., Świątek P., Oliveira de Miranda V.F. 2017. Floral ultrastructure of two Brazilian aquatic-epiphytic bladderworts: Utricularia cornigera Studnička and U. nelumbifolia Gardner (Lentibulariaceae). Protoplasma, 254(1): 353-366.

Małota K., Świątek P. 2016. Analysis of the cytoskeleton organization and its possible functions in male earthworm germ-line cysts equipped with a cytophore. Cell and Tissue Research, 366:175-189.

Gawecki R., Sala K., Kurczyńska E.U., Świątek P., Płachno B.J. 2016. Immunodetection of some pectic, AGP and hemicelullose epitopes in the micropylar transmitting tissue of apomictic dandelions (Taraxacum, Asteraceae, Lactuceae). Protoplasma, 254(2): 657-668.

Gorgoń S., Wardas A., Krodkiewska M., Świątek P. 2016. Oogenesis in the three species of Naidinae (Annelida, Clitellata) is extraovarian of the Stylaria type. Zoology, 121: 111-124.