prof. dr hab. SYLWIA ŁABUŻEK

profesor emerytowany

Jagiellońska 28, 40-032 Katowice
pokój nr:

e-mail: sylwia.labuzek@us.edu.pl

Zainteresowania

biochemia mikroorganizmów i biotechnologia mikroorganizmów

Publikacje

Łabużek S.. Pająk J.. Nowak B.. Majdiuk E.. Karcz J. 2002. Biodegradacja polietylenu modyfikowanego poliestrem Bionolle. Polimery. 47 Nr 4:256-261 Łabużek S.. Pająk J..

Nowak B.. Majdiuk E. 2002. Mikrobiologiczny rozkład Folii LDPE/ PBSU AD. Zesz. Nauk. Pol., Chemia 146: 207-210

Mrozik A.. Łabużek S. 2002. A Comparison of Biodegradation of Phenol and Homologous Compounds by Pseudomonas vesicularis and Staphylococcus sciur Strains. Acta Microbiol. Polonica. Vol. 52 No 4: 367-378

Łabużek S.. K. Hupert-Kocurek 2001.Identification of bacteria capable of aromatic structure degradation using 16S rDNA method. Cellular and Molecular Biology Letters. 6: 796