dr hab. WERONIKA RUPIK

adiunkt
członek I Komisji ds. przeprowadzania przewodów doktorskich, WBiOŚ, UŚ członek Rady programowej Kierunku BIOLOGIA, WBiOŚ, UŚ
członek Komisji ds. programów studiów na kierunku BIOLOGIA, WBiOŚ, UŚ
pełnomocnik dziekana ds. ochrony zwierząt wykorzystywanych w badaniach naukowych, WBiOŚ, UŚ
przewodnicząca zespołu ds. dobrostanu zwierząt wykorzystywanych do badań naukowych, WBiOŚ, UŚ
tutor

Bankowa 9, 40-007 Katowice
pokój nr: 3a

telefon: 32 359 1820
e-mail: weronika.rupik@us.edu.pl

Godziny konsultacji

czwartek 10.00 - 12.00

Zainteresowania

rozwój zarodkowy kręgowców ze szczególnym uwzględnieniem gadów i ryb * różnicowanie neurosekrecyjnych ośrodków podwzgórza i przysadki mózgowej zarodków węży * różnicowanie gruczołów dokrewnych zarodków węży i jaszczurek * różnicowanie pokrycia ciała zarodków węży i jaszczurek * wpływ zarodkowych gruczołów dokrewnych, a zwłaszcza tarczycy na procesy keratynizacji naskórka gadów * wczesne etapy miogenezy zarodków węży i jaszczurek * różnicowanie struktur zegara biologicznego u zarodków gadów * etapy rozwoju zarodkowego gadów – tablice rozwojowe * cykl wylinkowy gadów i fizjologiczna odnowa naskórka * aktywność gruczołów dokrewnych gadów w cyklu rocznym * ektopasożyty gadów * różnicowanie wybranych narządów zarodków ryb * struktura jądra oraz spermatogeneza u ryb * ekspresja białek stresu komórkowego (hsp) w rozwoju zarodkowym gadów i ssaków

Publikacje

Kowalska M., Rupik W. 2018. Ultrastructure of endocrine pancreatic granules during pancreatic differentiation in the grass snake, Natrix natrix L. (Lepidosauria, Serpentes). Journal of Morphology, 279(3): 330-348.

Kowalska M., Rupik W. 2018. Development of the duct system during exocrine pancreas differentiation in the grass snake Natrix natrix (Lepidosauria, Serpentes). Journal of Morphology. doi: 10.1002/jmor.20806

Kaczmarek P. Hermyt M. Rupik W. 2017. Embryology of the VNO and associated structures in the grass snake Natrix natrix (Squamata: Naticinae): a 3D perspective. Frontiers in Zoology. doi: 10.1186/s12983-017-0188-y

Kowalska M., Hermyt M., Rupik W. 2016. Three-dimensional reconstruction of the embryonic pancreas in the grass snake Natrix natrix L. (Lepidosauria, Serpentes) based on histological studies. Zoology. doi: 10.1016/j.zool.2016.11.001

Lewandowski D., Dubińska-Magiera M., Posyniak E., Rupik W., Daczewska M. 2016. Does the grass snake (Natrix natrix) (Squamata: Serpentes: Natricinae) fit the amniotes-specific model of myogenesis? Protoplasma. doi: 10.1007/s00709-016-1040-5

Hermyt M., Kaczmarek P., Kowalska M., Rupik W. 2016. Development of the egg tooth – The tool facilitating hatching of squamates: Lessons from the grass snake Natrix natrix. Zoologischer Anzeiger. doi: 10.1016/j.jcz.2016.11.001

Rupik W., Kowalska M., Swadźba E., Maślak R. 2015. Ultrastructural features of the differentiating thyroid primordium in the sand lizard (Lacerta agilis L.) from the differentiation of the cellular cords to the formation of the follicular lumen. Zoology, 119: 97-112.

Rost-Roszkowska M.M., Świątek P., Poprawa I., Rupik W., Swadźba E., Kszuk-Jendrysik M. 2015. Ultrastructural analysis of apoptosis and autophagy in the midgut epithelium of Piscicola geometra (Annelida, Hirudinida) after blood feeding. Protoplasma, 252: 1387-1396.

Khannoon E.R., Rupik W., Lewandowski D., Dubińska-Magiera M., Swadźba E., Daczewska M. 2015. Unique features of myogenesis in Egyptian cobra (Naja haje) (Squamata: Serpentes: Elapidae). Protoplasma, 253: 625-633.

Jasik K.P., Okła H., Słodki J., Rozwadowska B., Słodki A., Rupik W. 2015. Congenital tick borne diseases: Is this an alternative route of transmission of tick-borne pathogens in mammals? Vector-Borne and Zoonotic Diseases, 15: 637-644.

Rupik W. 2013. Ultrastructural studies of cilia formation during thyroid gland differentiation in grass snake embryos. Micron, 44: 228-237.

Okła H., Słodki J., Rozwadowska B., Jasik K. P., Rodak K., Grajoszek A., Rupik W. 2013. Morphology and ultrastructure of rat kidney in chronic babesions. W: Buczek A., Błaszak Cz. (red.). Stawonogi: Aspekty medyczne i weterynaryjne. Koliber, Lublin: 329-336 (15 Międzynarodowe Sympozjum: „Stawonogi pasożytnicze, alergogenne i jadowite - znaczenie medyczne i sanitarne”).

Rupik W. 2012. Hollowing or cavitation during follicular lumen formation in the differentiating thyroid of grass snake Natrix natrix L. (Lepidosauria, Serpentes) embryos? An ultrastructural study. Zoology 115(6): 389-397.

Rupik W. 2012. Ultrastructural studies of cilia formation during thyroid gland differentiation in grass snake embryos. Micron. 44: 228-237.

Swadźba E., Rupik W. 2012. Cross-immunoreactivity between the LH1 antibody and cytokeratin epitopes in the differentiating epidermis of embryos of the grass snake Natrix natrix L. during the end stages of embryogenesis. Protoplasma; 249: 31-42.

Rupik W., Swadźba E., Dubińska-Magiera M., Jędrzejowska I., Daczewska M. 2012. Reptilian myotomal myogenesis-lessons from the sand lizard Lacerta agilis L. (Reptilia, Lacertidae). Zoology 115: 330-338.

Rupik W. 2011. Structural and ultrastructural differentiation of the thyroid gland during embryogenesis in the grass snake Natrix natrix L. (Lepidosauria, Serpentes). Zoology (Jena, Germany), 114: 284-297.

Rupik W., Huszno J., Klag J. 2011. Cellular organisation of the mature testes and stages of spermiogenesis in Danio rerio (Cyprinidae; Teleostei) - structural and ultrastructural studies. Micron; 42: 833-839.

Rupik W., Jasik K., Bębenek J., Widłak W. 2011. The expression patterns of heat shock genes and proteins and their role during vertebrate's development. Comparative Biochemistry and Physiology. Part A, Molecular & Integrative Physiology. 159: 349-366.

Swadźba E., Rupik W. 2010. Ultrastructural studies of epidermis keratinization in grass snake embryos Natrix natrix L. (Lepidosauria, Serpentes) during late embryogenesis. Zoology (Jena, Germany), 113: 339-360.

Swadźba E., Maślak R., Rupik W. 2009. Light and scanning microscopic studies of integument differentiation in the grass snake Natrix natrix L. (Lepidosauria, Serpentes) during embryogenesis. Acta Zoologica (Stockholm), 90: 30–41.

Rupik W., Stawierej A., Stolarczyk I., Widłak W. 2006. Promoter of the heat shock testis-specific Hsp70.2/Hst70 gene is active in nervous system during embryonic development of mice. Anatomy and Embryology, (obecnie Brain Structure and Function) 211: 631-638.

Rupik W. 2002. Early development of the adrenal glands in the grass snake Natrix natrix L. (Lepidosauria, Serpentes). Advances in Anatomy, Embryology and Cell Biology. 164: 1-102.