PRAKTYKA PEDAGOGICZNA


Praktyka pedagogiczna prowadzona w ramach Studiów Podyplomowych realizowana jest w wymiarze 60 godzin zgodnie z opisem modułu IV rozporządzenia o kwalifikacjach nauczycielskich z dnia 17.01.2012 roku.

Praktyka odbywa się w placówce odpowiedniego poziomu kształcenia, pod opieką nauczyciela przedmiotu (PRZYRODA  SP/BIOLOGIA) posiadającego stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.

Uczestnik Studiów Podyplomowych odbiera z dziekanatu skierowanie i samodzielnie ustala termin praktyk w wybranej placówce edukacyjnej. Wraz ze skierowaniem student otrzymuje dokumenty związane z finansowaniem praktyki oraz druk opinii.

Praktyka zostaje zaliczona przez Kierownika Studiów Podyplomowych na podstawie opinii wystawionej przez nauczyciela – opiekuna praktyki.