Praktyki zawodowe

 

Program praktyk studenckich w administracji rządowej

Od połowy maja działa już Program praktyk studenckich.

Program praktyk studenckich w administracji rządowej jest szansą dla studentów na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego w interesujących i zróżnicowanych uwarunkowaniach administracji publicznej. Ponad 1 500 urzędów administracji rządowej oraz jednostek przez nie nadzorowanych zobowiązało się do przygotowania ponad 16 600 miejsc praktyk. Aktualna oferta dostępna jest pod adresem: http://oferty.praca.gov.pl/.

Na tej podstawie pracownicy uczelni odpowiedzialni za organizację praktyk mogą:

  1. wybierać ofertę, a następnie wytypować studenta/grupę studentów, dla których oferta praktyki jest najwłaściwsza.
  2. nawiązać bezpośrednią współpracę z określoną jednostką administracji.

Aby ułatwić uczelniom zadanie, w urzędach zostały wypracowane szczegółowe zasady współpracy uczelni z jednostkami administracji, a także wzory dokumentów pozwalające na efektywne zrealizowanie praktyki.

Dodatkowe informacje o Programie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Miejsca realizacji praktyk zawodowych w poprzednich latach:

studentów kierunku biologia

studentów kierunku biotechnologia

studentów kierunku ochrona środowiska

 

Regulamin praktyk

 

Wszelkie pytania związane z praktykami zawodowymi w administracji rządowej prosimy kierować do koordynatorów praktyk zawodowych, na odpowiednich kierunkach:

1. Biologia – dr Renata Kurtyka (renata.kurtyka@us.edu.pl)

2. Biotechnologia - dr Bożena Nowak (bozena.d.nowak@us.edu.pl)

3. Ochrona Środowiska – dr Renata Kurtyka (renata.kurtyka@us.edu.pl)