Projekty badawcze doktorantów i młodych pracowników

rozpoczęte w 2015 r.

Charakterystyka oraz analiza dynamiki zmian w metabolomie jęczmienia (Hordeum vulgare L.) pod wpływem suszy
Rodzaj projektu: PRELUDIUM
Nr grantu: 2014/13/N/NZ2/01153 
Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Kierownik: mgr Karolina Chwiałkowska
Okres realizacji: 2015-2018
Kwota przyznana: 149 890 zł

Charakterystyka struktury populacji bakterii środowiskowych bytujących w wodach otrzymujących oczyszczone ścieki ze szczególnym uwzględnieniem kodowanej plazmidowo oporności na antybiotyki
Rodzaj projektu: PRELUDIUM
Nr grantu: 2014/13/N/NZ9/03915
Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Kierownik: mgr Kinga Bondarczuk
Okres realizacji: 2015-2016
Kwota przyznana: 99 900 zł

rozpoczęte w 2014 r.

Charakterystyka zespołów mikroorganizmów osadów ściekowych i nieużytków nawożonych osadami ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska antybiotykoodporności i metalooporności
Rodzaj projektu: SONATA
Nr grantu: 2013/01/D/NZ9/02519
Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Kierownik: dr Anna Markowicz
Okres realizacji: 2014-2017
Kwota przyznana: 463 120 zł

Stres oksydacyjny w indukcji somatycznej embriogenezy w kulturze in vitro Arabidopsis – identyfikacja i analiza funkcjonalna zaangażowanych w ten proces genów czynników transkrypcyjnych
Rodzaj projektu: PRELUDIUM
Nr grantu: 2013/11/NZ1/02388
Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Kierownik: mgr Karolina Kudelko
Okres realizacji: 2014-2016
Kwota przyznana: 94 640 zł

Charakterystyka zespołów bakterii w glebach poddanych długoletniej presji metali ciężkich
Rodzaj projektu: PRELUDIUM
Nr grantu: 2013/11/N/NZ9/04630
Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Kierownik: mgr Anna Jarosławiecka
Okres realizacji: 2014-2015
Kwota przyznana: 49 790 zł

Rewizja europejskich gatunków mszyc z rodzaju Eulachinus Del Guercio, 1909 (Hemiptera: Aphididae; Lachninae)
Rodzaj projektu: ETIUDA
Nr grantu: 2014/12/T/NZ8/00288
Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Kierownik: mgr Mariusz Kanturski
Okres realizacji: 2014-2015
Przyznana kwota: 75 280 zł

rozpoczęte w 2013 r.

Charakterystyka bakterii endofitycznych izolowanych z roślin zebranych z terenów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi
Rodzaj projektu: PRELUDIUM
Nr grantu: 2013/09/N/NZ9/01606
Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Kierownik: mgr Małgorzata Kukla
Czas realizacji: 24 miesiące
Kwota przyznana: 99 740 zł

Przystosowania strukturalne łusek okrywowych kwiatostanu Helichrysum bracteatum do ruchów higroskopowych
Rodzaj projektu: PRELUDIUM
Nr grantu: 2012/07/N/NZ3/00342
Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Kierownik: mgr Aleksandra Rypień
Okres realizacji: 2013-2015
Kwota przyznana: 99 360 zł

Charakterystyka komórek epidermy korzenia mutantów włośnikowych jęczmienia z wykorzystaniem technik histologicznych i molekularnych
Rodzaj projektu: ETIUDA
Nr grantu: 2013/08/TNZ3/00811
Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Kierownik: mgr Marek Marzec
Okres realizacji: 2013-2014
Kwota przyznana: 63 596 zł

Identyfikacja i czasoprzestrzenna analiza ekspresji czynników transkrypcyjnych AUXIN RESPONSE FACTOR zaangażowanych w somatyczną embriogenezę u Arabidopsis thaliana
Rodzaj projektu: PRELUDIUM
Nr grantu: 2012/05/N/NZ2/01676
Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Kierownik: mgr Barbara Wójcikowska
Okres realizacji: 2013-2014
Kwota przyznana: 49 680 zł

Organizacja i rola cytoszkieletu w trakcie rozwoju zespołów komórek płciowych u dżdżownicy Dendrobaena veneta (Annelida, Clitellata)
Rodzaj projektu: PRELUDIUM
Nr grantu: 2012/07/N/NZ4/01979
Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Kierownik: mgr Karol Małota
Okres realizacji: 2013-2014
Przyznana kwota: 50 000 zł

rozpoczęte w 2012 r.

Identyfikacja i charakterystyka genów jęczmienia (Hordeum vulgare) zaangażowanych w procesy syntezy i transdukcji sygnału brasinosteroidów, jako hormonów regulujących wzrost i rozwój roślin
Rodzaj projektu: JUVENTUS PLUS 
Nr grantu: IP2011 016471
Jednostka finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik: dr Damian Gruszka
Okres realizacji: 2012-2014
Kwota przyznana: 265 460 zł

Charakterystyka ryzosferowych zespołów mikroorganizmów metalofitów porastających gleby skażone metalami ciężkimi
Rodzaj projektu: PRELUDIUM
Nr grantu: 2012/05/N/NZ9/02405
Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Kierownik: mgr Sławomir Borymski
Czas realizacji: 24 miesiące
Kwota przyznana: 96 080 zł

rozpoczęte w 2011 r.

Poszukiwanie i identyfikacja mutantów strigolaktonowych w celu uzyskania materiałów wyjściowych do hodowli jęczmienia Hordeum vulgare w Polsce
Rodzaj projektu: VENTURES 
Nr grantu: VENTURES/2011-7/7
Jednostka finansująca: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Kierownik: mgr Marek Marzec
Okres realizacji: 2011-2013
Kwota przyznana: 153 000 zł

Trójwymiarowa struktura chromatyny w endopoliploidalnych jądrach komórkowych Arabidopsis thaliana
Rodzaj projektu: PRELUDIUM
Nr grantu: 2011/01/N/NZ3/00228
Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Kierownik: mgr Hanna Sas-Nowosielska
Okres realizacji: 2011-2013
Kwota przyznana: 107 864 zł

Wpływ wieloletniej presji fungicydowej na strukturalną i funkcjonalną bioróżnorodność zespołów mikroorganizmów i ich odpowiedź na nowo zastosowany fungicyd tetrakonazol
Rodzaj projektu: PRELUDIUM
Nr grantu: N N305 051340
Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Kierownik: mgr Sławomir Sułowicz
Okres realizacji: 2011-2012
Kwota przyznana: 105 200 zł

Charakterystyka 3,4-dioksygenazy protokatechowej szczepu Stenotrophomonas maltophilia KB2 zaangażowanej w rozkład ksenobiotycznych związków aromatycznych
Rodzaj projektu: Iuventus Plus 
Nr grantu: IP2010012170
Jednostka finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik: dr Urszula Guzik
Okres realizacji: 1.01.2011-31.12.2011
Kwota przyznana: 125 000 zł